Beste sponsors,

De APEX peuter/kleuterschool bestaat januari 2018 een jaar. In het afgelopen jaar jaar is er veel gebeurd. Na de opening van de school bleek dat de keuken niet voldeed, er was geen ventilatie… We hebben een sponsor gevonden die een bedrag doneerde, zodat de keuken aangepast kon worden. Bedankt Dick!

Een week na de opening begon het vreselijk te regenen… nee, de buitenplaats stond vol modder… wat nu? Middels een funraising in de community konden er tegels gelegd worden…. en laat het nu maar regenen.

Primaryschool

Naast de APEX peuter/kleuterschool werd er een stuk land cadeau gedaan om een primary school op te bouwen, zodat er goed vervolg onderwijs is na de peuter/kleuterschool. Caphas Mugabi schreef een plan en we gingen op zoek naar sponsors.

Er werd begonnen met de bouw en in januari 2018 wordt het eerste gedeelte van de primaryschool geopend, twee eerste, twee tweede klassen, een kantoor en een lerarenkamer. In iedere klas zitten 50 kinderen.

We zijn een aktie opgestart zodat de kinderen in januari op een stoel aan een tafel kunnen zitten.
Een stoel kost 5 euro en een tafel kost 50 euro. Doet u ook mee?

Verandering van Rekeningnummer

HET REKINGNUMMER IS VERANDERD WAAROP DE DONATIES EN HET SCHOOLGELD GESTORT MOET WORDEN.

NL17RABO0323732011 tnv stichting KinoniKids

Oprichting Stichting

De boekhouder adviseerde Annet om een stichting op te richten, omdat de organisatie steeds groter werd . 13 oktober is de stichting KinoniKids opgericht.

Er is een bestuur gevormd bestaande uit:
– Annet de Rijk: voorzitter
– Carla van Haaster: penningmeester
– Carlien Kunst: secretaris

Website

Er is een website van de stichting KinoniKids in de maak, die waarschijnlijk begin volgend jaar online gaat. We zullen jullie daar t.z.t. van op de hoogte brengen.

Bezoek aan het dorp Kinoni in januari 2018

In Januari zal Annet weer een bezoek brengen aan Kinoni. Zij verblijft 3 weken bij de familie Mugabi. Zij bezoekt daar de sponsorkinderen op school en in de thuissituatie.

Als de sponsors iets mee willen geven voor het sponsorkind en familie is dit mogelijk. Een klein pakje is prima (richtlijn 15 x15x2 cm). Denk aan een t shirt, autootje, kleurboek of foto van de sponsor. Dit wordt zeer op prijs gesteld. Dit pakketje kan je opsturen of afgeven op kerkweg 13, 2451 BL Leimuiden t.n.v Annet de Rijk.

Betaling van het sponsorgeld

Wij willen de sponsors vragen om het schoolgeld voor het jaar 2018 te storten vóór 15 december 2017 (nieuw rekeningnummer, zie bovenin deze nieuwsbrief). Dit geld voor de kinderen die de APEX school bezoeken.

Wij willen alle sponsors bedanken voor hun bijdrage en betrokkenheid bij dit project!

Daarnaast willen we kringloop Mania in Zoetermeer en een van de sponsors bedanken voor inzameling van kleding die Annet in januari meeneemt voor de sponsorkinderen.