Beste vrienden van Stichting KinoniKids!

Hier weer een uitgebreid verslag van onze activiteiten van de afgelopen maanden. Veel leesplezier!

Bouw van APEX basisschool

In juni 2018 zijn ze gestart met het tweede gedeelte van de APEX basisschool. Uit ervaring weten we dat ze in korte tijd iets kunnen neerzetten. Er wordt hard gewerkt door vele mensen. Allemaal gemotiveerd om open te kunnen gaan in januari 2019.

Apex school is een boardingschool. Op de school kunnen ook kinderen blijven slapen die ver weg wonen. Dit is zeer gebruikelijk in Oeganda. In een schooljaar zitten 3 termijnen. Na ieder termijn is er een schoolvakantie. In die periode gaan de kinderen naar huis.

Kinderen die gesponsord worden maken geen gebruik van overnachtingen. De kinderen krijgen twee maal daags een maaltijd op school.

Matooke

Oeganda is letterlijk een bananenrepubliek. Dag in, dag uit zie je zware trossen matooke op fietsen, minibusjes, trucks en bodaboda’s (brommertaxi’s). In 2016 werd er 3,7 miljard kilo matooke geteeld, wat bij een bevolking van ruim 35 miljoen mensen neerkomt op zo’n 100 kilo per persoon. Matooke wordt gekookt, geprakt en dampend opgediend in een paarsige saus van aardnoten. ‘Ik eet elke dag matooke’, zegt de 60- jarige Tom Kayanja in eenvoorstad van Kampala. ‘lk moetsinds mijn jeugd wel een vrachtwagen vol hebben opgegeten, haha. Als ik iets anders eet dan matooke, voelt hetalsof ik helemaal niet eet.’

Wij (Carla en Annet) moeten eerlijk zeggen: “Wij zijn niet dol op matooke”.

Familiedag

Ieder schooltermijn wordt afgesloten met een familie dag. Ouders/verzorgers zijn welkom om de resultaten van hun kinderen te bekijken en te bespreken.

Sponsorloop in Ossendrecht

Op woensdag 19 september was er een sponsorloop op basisschool ‘De Meulenrakkers’ in Ossendrecht. Het was een prachtige zomerse dag. Heel veel kinderen liepen enthousiast het parcours dat uitgezet was. Ze werden aangemoedigd door veel ouders om zoveel mogelijk rondjes te lopen voor de stichting KinoniKids.

Als de kleintjes moe waren kregen ze hulp van de oudere kinderen. Wat een mooi festijn!

Op 24 oktober was de grote dag!

Alle kinderen zaten in de aula van de school te wachten op de onthulling van het bedrag. Er is € 3025,38 opgehaald. Wat een fantastisch bedrag hebben de kinderen van De Meulenrakkers met z’n allen bij elkaar gelopen.

Actie voor APEX – Bureau’s en bedden

Volg je hart, want dat klopt

Beste collega’s, vrienden, kennissen, buren, familie…..

In januari gaan Ton, Corne, Dirk, Marion en Annet naar Uganda. Zij verblijven daar bij de familie Mugabi. In de community is een peuter/kleuterschool gebouwd. Ze zijn naast de kleuterschool begonnen met de bouw van een basisschool. Het eerste gedeelte van de basisschool is afgelopen januari geopend. Er wordt hard gewerkt aan het tweede gedeelte van de school, zodat de kinderen door kunnen stromen naar klas 4. Deze wordt geopend in januari 2019 als we daar zijn. Het project streeft er naar kinderen, in het bijzonder de kwetsbare kinderen, toegang te geven tot onderwijs. De school is een boardingschool. Dit is zeer gebruikelijk in Uganda. De kinderen die van ver komen blijven slapen op school.

Er zijn 2 ruimtes ingericht met stapelbedden 3 hoog. In iedere ruimte staan 10 bedden. Er is nog geen meubilair voor klas 4 tot en met klas 7 en er zijn nog geen bedden. Wij zijn op zoek naar sponsors, die een bureau (kunnen 3 kinderen aan zitten) of een bed of een gedeelte van een bed willen sponsoren. Een bureau kost 22 euro en een stapelbed 72 euro. Er zijn 20 stapelbedden nodig en 50 bureau’s. Doet u mee?

Wil je sponsoren? Je kunt je donatie overmaken naar: Stichting KinoniKids Bankrekening nr: NL17RABO 0323 7320 11 o.v.v bedden en bureaus’s.

Vriendelijke groet, Ton, Dirk, Corné, Marion en Annet

Brandoefening op de APEX

Wat doe je als er brand is? Dat leerden de leerkrachten en leerlingen in september dit jaar.

1 jarig bestaan van de Stichting KinoniKids

Het 1 jarig bestaan van de stichting hebben we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
We kijken terug terug op een succesvol jaar waarin heel veel is gebeurd.

We hebben een toast uitgebracht op het komende jaar en willen iedereen bedanken die op welke wijze dan ook zich heeft ingezet voor onze stichting. Op de foto zie je ook Jessica van de Geer. Zij ondersteunt ons bij het onderhouden van de website. Theo Möllers ondersteunt ons bij het financiële gedeelte.

Uw giften / donaties zijn fiscaal aftrekbaar!

Stichting Kinonikids is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw donaties / giften aan Stichting Kinonikids fiscaal aftrekbaar zijn.

Voor Particulieren (Inkomstenbelasting) zijn er twee mogelijkheden;

 1. U doet een éénmalige gift.
  Deze gift is niet volledig fiscaal aftrekbaar. De gift moet, voor de fiscale aftrek, worden verlaagd met een zogenaamd drempelbedrag. Dit drempelbedrag is grofweg 1% van uw bruto jaarinkomen, na aftrek van hypotheeklasten e.d. Als u een fiscaal partner heeft geldt daarvoor het gezamenlijke jaarinkomen. Het drempelbedrag wordt door de belastingdienst, tijdens de (digitale) aangifte, voor u berekend. Er gelden voor deze regeling nog wel wat minimum en maximum bedragen. Zo nodig wil de stichting u daarover graag adviseren.
 2. U doet een periodieke gift.
  U geeft voor minstens 5 jaar een zelfde bedrag aan de Stichting. Er geldt dan géén drempelaftrek, Uw gift is dan dus volledig fiscaal aftrekbaar.
  Uw periodieke (jaarlijkse) gift wordt vastgelegd in een overeenkomst (“Periodieke gift in geld” zie onderstaande URL) die u met de Stichting Kinonikids sluit. Deze overeenkomst wordt in 2-voud opgemaakt, waarvan 1 kopie voor de stichting en 1 kopie voor u zelf. Dit formulier kan eventueel, ter controle, door de Belastingdienst worden opgevraagd.

Sponsoring van een schoolgaand kind leent zich uitstekend voor deze regeling. Het bestuur van de stichting helpt u graag bij het invullen van de overeenkomst.

Bedrijven (Vennootschapsbelasting) kunnen hun gift aan een ANBI stichting aftrekken van de fiscale winst, met een maximum van 50% van de fiscale winst of 100.000 Euro. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond.

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

Wanneer u gebruik wilt maken van een overeenkomst neem dan contact op met Theo Möllers, [email protected].

Wist je dat…….

  • Het handig is om je foto’s te lamineren als je die meegeeft naar Oeganda.
  • Er regelmatig nieuwe berichten op de website geplaatst worden. www.kinonikids.nl
  • KinoniKids een facebook pagina heeft.
  • Annet 24 januari naar Oeganda gaat.
  • Zij samen met nog 4 anderen daar heen gaat.
  • Zij verblijven bij de familie Mugabi.
  • De gelegenheid er is voor de sponsors om een kleinigheidje mee te geven voor hun sponsorkind.
  • De sponsors binnenkort een reminder ontvangen voor het overmaken van het schoolgeld.
  • Wij op zoek zijn naar oude bruikbare laptops voor de APEX school. Kinonikids inmiddels 46 sponsors heeft die schoolgeld betalen.
  • De kringloop in Zoetermeer willen bedanken voor alle kinderschoenen. Wij open staan voor ideeën en adviezen.

WEEBALE NNYO
Hartelijk bedankt

Vriendelijke groeten, Carlien, Carla en Annet