In januari stemde Wilde Ganzen in met het verzoek om te helpen met de bekostiging van een bus voor de school en de gemeenschap. De bus wordt gebruikt om de jongste en de kwetsbare kinderen naar school te brengen. De bus gaat ook gebruikt worden om de armste mensen in Kinoni te helpen met bijv. het vervoer naar het ziekenhuis. De bus zal ook worden ingezet voor diverse gemeenschapsdoeleinden. Zo’n bus kost ruim € 18.000,- Wij gaan ervoor zorgen dat wij dit jaar ruim € 12.000,- binnenhalen en dan legt Wilde Ganzen daar de resterende € 6.000,- bij. Een prachtig gebaar!!

Wilde Ganzen is bij veel mensen bekent. Zij ondersteunen veel projecten in ontwikkelingslanden. Wilt u meer weten: www.wildeganzen.nl.