Beste vrienden en sponsors,

page1image26846144

Graag willen we jullie een update geven van de laaste periode in Kinoni.
Bovenstaande is een bericht uit de krant van gisteren. Daaruit blijkt dat de school APEX nog gesloten blijft en er ook geen zicht is op wanneer deze weer open zal gaan.
De kinderen zijn thuis en vervelen zich en vragen steeds wanneer ze weer naar school kunnen gaan. Er is een soort schooltelevisie, maar dit bereikt de sponsorkinderen niet, omdat er geen televisie aanwezig is in de huizen.
Tot nu toe hebben de kinderen drie maal huiswerk gehad, welke is verspreid door de leerkrachten. Het is kostbaar om het huiswerk te printen en rond te brengen. Daarnaast kunnen ze geen feed back geven op het huiswerk. Vaak heeft Annet kontakt met Caphas Mugabi. Uit de berichten blijkt dat alle sponsorkinderen dagelijks te eten krijgen, al is dat niet zo gevarieerd als wat ze op school krijgen.

page1image26747424 page1image26745552 page1image26747632

In het begin was er zeker hongersnood. Gezien de goede oogst gaat het beter. In de moeilijke periode heeft de stichting tweemaal een voedselaktie georganiseerd, een keer in samenwerking met Wilde Ganzen. Zij hebben de helft van het opgehaalde geld bijgelegd. De sponsorkinderen en familie waren zeer verrast en blij met de pakketten.
In de pakketten zat ook zeep en desinfectant.
Alle sponsorkinderen verkeren in goede gezondheid.
We willen de mensen die een donatie hebben gedaan ontzettend bedanken.
De leerkrachten van de APEX school zitten zonder inkomen en bezitten geen land voor het telen van voedsel.
Eenmaal is er een sponsor geweest die een groot bedrag heeft geschonken, zodat de leerkrachten konden worden voorzien van een voedselpakket waar ze een maand van konden leven.

Dit is al een poosje geleden, de leerkrachten zijn nu onze en de uitdaging van Caphas Mugabi.. Ze hebben honger en kunnen moeilijk aan eten komen. Ze moeten bedelen langs de deuren. Het is een zeer moeilijke onzekere tijd voor hen.

Als er nog mensen zijn die een donatie willen doen voor het onderstenen van leerkrachten is dit van harte welkom. Iedere euro komt daar tercht!! Zij zullen u zeer dankbaar zijn.

Wij hopen dat de APEX school snel weer open kan gaan.

We houden jullie op de hoogte, Groeten
Bestuur Kinonikids
Theo, Carla, Carlien en Annet

Rekeningnr: NL17RABO 0323732011 tnv Stichting KinoniKids