Category: Nieuwsbrief (Page 3 of 3)

Nieuwsbrief maart 2018

Beste vrienden van Stichting KinoniKids,

Onze tweede nieuwsbrief is uit… het is ons weer gelukt! Veel leesplezier gewenst. Als u een idee heeft wat we op kunnen nemen in de volgende nieuwsbrief laat het ons weten via het mailadres van Annet (staat onderin de nieuwsbrief).

Kerstkaarten actie december 2017

Annemiek is al meerdere keren naar Kinoni geweest. In december heeft zij samen met haar man het project weer bezocht. Zij heeft een kerstkaartenaktie georganiseerd. Veel sponsors hebben voor hun sponsorkind een kerstkaart meegegeven.

Het was een groot feest om de kinderen zo blij te zien met een kaart uit Nederland. Samen met Edith (de vrouw van Caphas) hebben Annemiek en Ben de gezinnen bezocht en dat waren mooie en ontroerende bezoekjes.

Wanneer ze het erf verlieten zagen ze de kinderen apetrots naar andere kinderen rennen of gauw naar binnen gaan met hun kaart.

De mensen die een kaart hebben meegegeven hartelijk bedankt. Het heeft vele mooie momenten opgeleverd. Alle kinderen voelden zich even een moment heel speciaal en dat zullen ze niet snel vergeten.

Hartelijke groeten namens alle families en heel veel dank voor de steun aan hun kinderen.

Stoelenactie

In november hebben we een stoelenactie opgezet. De basisschool zou geopend worden in januari 2018 maar er waren nog geen tafels en stoelen. Ja dat wordt lastig les geven. Ze hadden 200 stoelen nodig en 12 tafels. 1 stoel kostte € 5,- en een tafel € 50,-. De actie was een groot succes. We hebben meer geld opgehaald dan nodig. Van het resterende bedrag zijn leermiddelen aangeschaft.

De stoelen en tafels zijn gemaakt door de plaatselijke timmerman, en je kunt het al raden, deze man was zeer blij met deze opdracht. We willen alle sponsors bedanken voor hun donatie!

EHBO doos

Tijdens de BHV training van Annet op haar werk sprak Annet met de BHV trainer Paul Scholten. Door de enthousiaste verhalen van Annet over Stichting KinoniKids heeft meneer Scholten een zeer uitgebreide EHBO doos gedoneerd aan de basisschool.

Enthousiast werd de EHBO doos ontvangen. Annet heeft daar een EHBO training gegeven samen met haar collega.

Bouw van de basisschool APEX

Het bestuur van de APEX heeft besloten dat de basisschool een kostschool moest worden. Dat betekent dat er 60 kinderen op school kunnen blijven slapen. In Oeganda is dat zeer gebruikelijk.

In januari 2018 is het eerste gedeelte van de basisschool officieel geopend. Er zijn nu 6 lokalen. Twee lokalen zijn ingericht als slaapzalen met 60 bedden. De andere lokalen worden gebruikt als klaslokaal. Er zijn nu 188 kinderen die de basisschool bezoeken. De basisschool zal in de toekomst worden uitgebreid met 5 lokalen.

De bedoeling is om in augustus 2018 de bouw voort te zetten zodat de kinderen uit klas 3 kunnen doorstromen naar klas 4. We gaan op zoek naar sponsors om de bouw te kunnen bekostigen.

Rekeningnummer KinoniKids

Donaties kunt u storten op: NL17 RABO 0323 7320 11 T.N.V. Stichting KinoniKids

Bezoek Annet aan Kinoni

In januari ben ik voor 3 weken naar Kinoni geweest samen met mijn collega Yvon. We hadden een druk programma. In de eerste week hebben we bijna alle sponsorkinderen thuis bezocht. Voor ieder kind brachten we kleding en een cadeautje mee. Deze waren vaak door de sponsors zelf meegegeven. De kinderen reageerde verbaast, overweldigend, enthousiast en/of verlegen. Een cadeautje wat is dat? Nog nooit gehad? Moet je dat uitpakken? Is dat voor mij?

In de tweede week zijn we druk bezig geweest in en om de school. De eerste schooldag van de basisschool mee kunnen maken, wat een feest. Er zijn gekwalificeerde leerkrachten aangenomen. Zij wonen vlakbij de school in een lerarenhuis wat voor hen gebouwd is. In een zeer korte tijd is dit neergezet. Daarvoor sliepen zij in een fabriek en in de klaslokalen. In de eerste week hebben we hen kunnen helpen verhuizen naar hun woonplek. Zij zijn erg blij met een eigen huisje.

We hebben een bestuursvergadering van de APEX bijgewoond. Er is overleg geweest over de sponsorkinderen. We waren aanwezig bij de workshop teambuilding en hebben zelf een workshop EHBO gegeven.

Het deed me goed om te zien met hoeveel plezier de kinderen naar school gaan en de leerkrachten hun werk doen, met veel enthousiasme en liefde. Zoals velen weten
raak ik niet uitgepraat over dit project en kan ik er uren over vertellen.

Hoe mooi is het om te zien dat er veel kinderen naar school kunnen gaan die anders geen toekomst hebben. Ik wil iedereen bedanken die met mij meedenkt. SUPER
Volgend jaar zal ik zeker weer naar Kinoni gaan om te kijken hoe het met de school is en hoe het met de sponsorkinderen gaat. We houden jullie op de hoogte.

Wist u dat:

  • ……. Caphas Mugabi in mei twee weken naar Nederland komt.
  • ……. de sponsorkinderen het leuk vinden om foto’s, rolfluitjes en autootjes te krijgen.
  • ……. als u foto’s wilt meegeven deze het beste kunt lamineren.
  • ……. u altijd geld kan doneren en dat dit goed besteed word aan de ontwikkeling van de school.
  • ……. wij ieder jaar de gedragen brillen van de klanten van een opticien meenemen naar Kinoni en de mensen er heel blij mee maken.
  • ……. Carlien Kunst (bestuurslid) in juli 2018 voor een maand naar Uganda gaat, zij zal dan de school in Kinoni bezoeken.
  • ……. wij alle sponsors bedanken voor hun bijdrage en betrokkenheid bij dit project!
  • ……. we kringloop “de KOOK” in het bijzonder willen bedanken voor hun bijdrage aan de bouw van de basisschool APEX.
  • ……. de APEX kleuter en basisschool een eigen facebookpagina heeft, Apex Kindergarten Nursery and Primary School Kinoni
  • ……. u bij vragen ons altijd kan mailen: info@kinonikids.nl

Nieuwsbrief november 2017

Beste sponsors,

De APEX peuter/kleuterschool bestaat januari 2018 een jaar. In het afgelopen jaar jaar is er veel gebeurd. Na de opening van de school bleek dat de keuken niet voldeed, er was geen ventilatie… We hebben een sponsor gevonden die een bedrag doneerde, zodat de keuken aangepast kon worden. Bedankt Dick!

Een week na de opening begon het vreselijk te regenen… nee, de buitenplaats stond vol modder… wat nu? Middels een funraising in de community konden er tegels gelegd worden…. en laat het nu maar regenen.

Primaryschool

Naast de APEX peuter/kleuterschool werd er een stuk land cadeau gedaan om een primary school op te bouwen, zodat er goed vervolg onderwijs is na de peuter/kleuterschool. Caphas Mugabi schreef een plan en we gingen op zoek naar sponsors.

Er werd begonnen met de bouw en in januari 2018 wordt het eerste gedeelte van de primaryschool geopend, twee eerste, twee tweede klassen, een kantoor en een lerarenkamer. In iedere klas zitten 50 kinderen.

We zijn een aktie opgestart zodat de kinderen in januari op een stoel aan een tafel kunnen zitten.
Een stoel kost 5 euro en een tafel kost 50 euro. Doet u ook mee?

Verandering van Rekeningnummer

HET REKINGNUMMER IS VERANDERD WAAROP DE DONATIES EN HET SCHOOLGELD GESTORT MOET WORDEN.

NL17RABO0323732011 tnv stichting KinoniKids

Oprichting Stichting

De boekhouder adviseerde Annet om een stichting op te richten, omdat de organisatie steeds groter werd . 13 oktober is de stichting KinoniKids opgericht.

Er is een bestuur gevormd bestaande uit:
– Annet de Rijk: voorzitter
– Carla van Haaster: penningmeester
– Carlien Kunst: secretaris

Website

Er is een website van de stichting KinoniKids in de maak, die waarschijnlijk begin volgend jaar online gaat. We zullen jullie daar t.z.t. van op de hoogte brengen.

Bezoek aan het dorp Kinoni in januari 2018

In Januari zal Annet weer een bezoek brengen aan Kinoni. Zij verblijft 3 weken bij de familie Mugabi. Zij bezoekt daar de sponsorkinderen op school en in de thuissituatie.

Als de sponsors iets mee willen geven voor het sponsorkind en familie is dit mogelijk. Een klein pakje is prima (richtlijn 15 x15x2 cm). Denk aan een t shirt, autootje, kleurboek of foto van de sponsor. Dit wordt zeer op prijs gesteld. Dit pakketje kan je opsturen of afgeven op kerkweg 13, 2451 BL Leimuiden t.n.v Annet de Rijk.

Betaling van het sponsorgeld

Wij willen de sponsors vragen om het schoolgeld voor het jaar 2018 te storten vóór 15 december 2017 (nieuw rekeningnummer, zie bovenin deze nieuwsbrief). Dit geld voor de kinderen die de APEX school bezoeken.

Wij willen alle sponsors bedanken voor hun bijdrage en betrokkenheid bij dit project!

Daarnaast willen we kringloop Mania in Zoetermeer en een van de sponsors bedanken voor inzameling van kleding die Annet in januari meeneemt voor de sponsorkinderen.

Page 3 of 3

Copyright © 2022 Kinonikids