Categorie: Nieuwsitem (Pagina 2 van 5)

Dominicuskerk in Amsterdam

Via een vriend kregen we de tip om eens te kijken op de site van de kerk. De Dominicuskerk collecteert onder andere voor goede doelen. Hun doelstelling past precies in ons beleid en op de vraag of ze een collecte wilde houden voor de schoolbus kregen we een positieve reactie. De zaterdag voor Pasen en eerste Paasdag is er in de dienst een collecte gehouden voor de bus.

Carla, Carlien en Annet hebben op zaterdagavond de dienst bijgewoond. Het was een bijzondere ervaring. Het was mooi om de samenhorigheid en de verbinding tussen de mensen te beleven.

De collecte heeft een mooi bedrag opgeleverd. Wij bedanken alle mensen die een bijdrage hebben geleverd!

En…..vriend van Annet……bedankt voor de TIP

Wilde Ganzen helpt ons met het bekostigen van een bus

In januari stemde Wilde Ganzen in met het verzoek om te helpen met de bekostiging van een bus voor de school en de gemeenschap. De bus wordt gebruikt om de jongste en de kwetsbare kinderen naar school te brengen. De bus gaat ook gebruikt worden om de armste mensen in Kinoni te helpen met bijv. het vervoer naar het ziekenhuis. De bus zal ook worden ingezet voor diverse gemeenschapsdoeleinden. Zo’n bus kost ruim € 18.000,- Wij gaan ervoor zorgen dat wij dit jaar ruim € 12.000,- binnenhalen en dan legt Wilde Ganzen daar de resterende € 6.000,- bij. Een prachtig gebaar!!

Wilde Ganzen is bij veel mensen bekent. Zij ondersteunen veel projecten in ontwikkelingslanden. Wilt u meer weten: www.wildeganzen.nl.

Reisverslag van Dirk en Ton

Een uitgebreid verslag van deze mooie, maar heftige trip naar Kinoni. Lees hem hier!

Annet en Corné in Kinoni

Bezoek Apex School Kinoni januari 2019

Vorig jaar toen Caphas in Nederland was, vroeg hij mij of ik zin had om naar Oeganda te komen om een aantal workshops te geven aan zijn team.

Januari 2019 was het dan zover. Na een warm welkom door de familie Mugabi ging ik met hulp van Annet aan de slag op school. De leerkrachten hadden aangegeven wat meer te willen weten over de veiligheid rond kinderen. Aan dit onderwerp hebben we veel aandacht besteed. Ook hebben we geoefend met het geven van positieve feedback. Ze leerden het geven van tops aan elkaar en daarna het geven van een tip. Verder is een workshop gegeven rondom lezen. Er zijn boekjes aangeschaft die in een grote kist zijn opgeborgen en er is een lees coördinator aangesteld die over de boeken gaat. Samen met de leraren is gekeken hoe we de boekjes het beste konden inzetten in de klas.

Naast het geven van de workshops hebben we hard gewerkt om alle lieve cadeautjes van de sponsoren bij de juiste kinderen te brengen. Een aantal gezinnen hebben we thuis bezocht. Helaas gaat nog maar 40% van de Oegandese kinderen naar school. Voor veel mensen is school te duur. Wel fijn dat Kinonikids nu al 53 kinderen kan helpen om naar school te gaan en hopelijk komen er nog wat nieuwe sponsors bij. Het was hartverwarmend om te zien hoe de mensen van Apex team zich inzetten om de kinderen een gelukkige tijd te geven op school. Alle complimenten, ook aan de dames in de keuken, de charmante guards en de lieve drivers van de bussen.

Ik heb een heerlijke tijd gehad in Kinoni.

Corné Sandén

Kijk en GENIET!

P.s. Kijk naar Julia! Ze is zo enthousiast aan het meedansen in de rolstoel. Deze rolstoel is er mede dankzij jullie donatie!!

Speech day!

Vorige week was het een belangrijke dag voor de kinderen in Kinoni. Speech day, de dag dat de kinderen naar groep 3 gaan. Oftewel, groep 1 van de basisschool. Op de foto zie je Caphas met zijn zoontje Ezra.

Pagina 2 of 5

Copyright © 2018 Kinonikids