Stichting KinoniKids is een kleine, vrijwillige stichting die opgericht is in oktober 2017. De oprichting kwam tot stand na diverse bezoeken aan Kinoni, Oeganda. Tijdens deze bezoeken hebben de bestuursleden van de stichting vrijwilligerswerk gedaan en ondervonden dat met financiële hulp en de inzet van de lokale mensen veel bereikt kan worden. Er is in vijf jaar tijd een kleuterschool en een basisschool gebouwd waar nu 900 kinderen naar school gaan. Binnen de school is er een klasje met voor kinderen met een verstandelijke beperking, er zitten momenteel 13 kinderen in deze klas. De kinderen krijgen ’s morgens iets te eten en te drinken en tussen de middag wordt er een warme lunch verstrekt. Er is ook een mogelijkheid om in boarding te gaan (kostschool). Ook wordt er vervoer geregeld voor de kinderen die ver weg wonen. Dit alles is met name te danken aan Caphas Mugabi, die de gemeenschap vooruit wil brengen. De stichting vindt het van groot belang dat de wensen en ideeën vanuit de gemeenschap zelf komen. Ontwikkelen, verbeteren en toegankelijk maken van het primair onderwijs vinden wij belangrijk.Het verder ontwikkelen van het klasje voor kinderen met een beperking heeft nu de prioriteit. De stichting onderschrijft dit doel en heeft een ondersteunende rol in deze ontwikkeling. Zij proberen op diverse manieren inkomen te generen om aan de wensen van de gemeenschap tegemoet te komen. Door minimaal eens per jaar zelf naar Kinoni te gaan en de mogelijkheid om via internet veelvuldig te communiceren houdt de stichting het contact met de gemeenschap optimaal.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden:

Annet de Rijk – Voorzitter
Carlien Kunst – Secretaris
Theo Mollers – Penningmeester
Carla van Haaster – Lid

Annet
In de zomer van 2013 ging ik als vrijwilliger aan het werk in de gemeenschap Kinoni. Ik maakte deel uit van de samenleving. Ik heb scholen bezocht, stoven gebouwd van leem, huisjes gerestaureerd, huisbezoeken gebracht en op de bananenplantage gewerkt. Ik verbleef daar in het vrijwilligershuis op het erf van de familie Mugabi. Ik liep het “Afrika virus” op. In 2016 ben ik terug gegaan om in het moeder kind project te helpen en voor vele mensen heb ik een lichtje in de duisternis gebracht. De 80 waka waka lampen waren gesponsord door vrienden en bekenden. Door in gesprek te zijn met Caphas Mugabi, bleek dat er behoefte was aan een kleuterschool, een onmisbare stap naar het basisonderwijs. Na terugkomst van deze reis besloot ik om mij in te zetten en dit te realiseren. Caphas schreef een plan en na 8 weken kon de school gebouwd worden. Met dank aan de sponsors. Inmiddels heb ik Oeganda acht keer bezocht en heb ik mogen meemaken dat de basisschool geopend werd en het klasje voor kinderen met een beperking.

Carlien
Na eerdere onderwijservaringen in Ethiopië en Malawi werd ik door Annet gevraagd om de leerkrachten van APEX kleuterschool iets te vertellen over de Nederlandse manier van lesgeven. Deze vraag kwam vanuit de school. In januari 2017 ben ik voor 3 weken naar Kinoni gegaan om samen met de leerkrachten allerlei werkvormen uit te proberen en hen te helpen om de school op te starten. De jonge leerkrachten waren zeer gemotiveerd om zich deze werkvormen eigen te maken en in hun onderwijs praktijk toe te voegen. Doordat de school samengesteld is met kinderen uit alle lagen van de bevolking maakt dat de school uniek is voor deze gemeenschap. Op deze manier krijgen zoveel mogelijk kinderen een kans. Daarom wil ik mij inzetten voor het onderwijs in Kinoni.

Carla
Samen met Annet ben ik in 2013 naar Kinoni gegaan om vrijwilligerswerk te doen. Door mijn ervaringen voel ik mij nog steeds betrokken bij de gemeenschap. Toen Annet besloot een stichting op te zetten om het onderwijs te ondersteunen wilde ik graag mijn steentje bijdragen door zitting te nemen in het bestuur van Stichting KinoniKids.

Lokale initiatiefnemer

Caphas Mugabi is de initiatiefnemer in Oeganda

Caphas is opgegroeid in de gemeenschap Kinoni in een zeer arm gezin. Zijn ouders konden geen schoolgeld betalen. Hij heeft het geluk gehad dat hij werd gesponsord door een Amerikaanse dame. Hij heeft de mogelijkheid gehad om zich te ontwikkelen. Hij heeft kunnen studeren. Na zijn studie heeft hij een goede baan gekregen. Naast zijn werk zet hij zich in voor de gemeenschap. Caphas heeft samen met een vriend een eigen stichting ‘Pelido’ (www.pelido.org) opgericht. Door middel van diverse projecten o.a. een kippen-, zaden- en koffieproject en door het afgeven van micro kredieten zet hij zich 100% in om de gemeenschap uit de armoede te halen. Mensen krijgen handvatten en mogelijkheden om zelf in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Caphas wil zich inzetten voor de kinderen die in armoede leven.

Zijn motto is: “Education is the key to succes”. Wij onderschrijven dit motto en willen hem hierin ondersteunen.

Financiële verantwoording

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bezoeken aan Oeganda worden door hen zelf betaald. De stichting maakt weinig kosten. We ontkomen niet aan enkele administratieve kosten (website, bank, etc.). Het geld dat gedoneerd wordt komt ten goede aan het primair onderwijs in Kinoni.

Zie hier het financieel jaarverslag van 2017.
Zie hier het financieel jaarverslag van 2018.
Zie hier het financieel jaarverslag van 2019.
Zie hier het financieel jaarverslag van 2020.
Zie hier het financieel jaarverslag van 2021.
Zie hier het financieel jaarverslag van 2022.
Zie hier het financieel jaarverslag van 2023.

Zie hier de privacyverklaring van Stichting Kinonikids.