De stichting is afhankelijk van donaties.

Sponsoring schoolgeld

Een belangrijke pijler van de stichting is het ondersteunen van kinderen die zonder sponsoring niet naar school kunnen. Door een kind te sponsoren geeft u een kind een toekomst.

Het kind dat naar de APEX kleuterschool gaat zal doorstromen naar de APEX basisschool. Als u ervoor kiest om een kind te sponsoren dan gaat u dit in ieder geval aan tot en met klas 7. Als dit, door onvoorziene omstandigheden, niet meer mogelijk is dan zal de stichting een passende oplossing zoeken.

Als u een kind van APEX kleuter-basisschool wilt ondersteunen betaalt u jaarlijks € 160,-.   Als U een kind met een beperking wil sponsoren dan is het schoolgeld € 210,- per jaar, deze bedragen zijn inclusief een schooluniform. Eens in de twee jaar krijgt elk kind een nieuw uniform.

Annet coördineert de sponsoring vanuit Nederland. Vanuit Afrika is Caphas Mugabi hiervoor verantwoordelijk.

Als u een kind financieel wilt ondersteunen, dan kunt u contact opnemen met Annet de Rijk – info@kinonikids.nl

De procedure is als volgt:

  • Annet stuurt u informatie via de mail en vraagt u om na te denken of u het echt wilt.
  • Zij wacht op een bevestiging voordat zij het traject in werking zet.
  • Annet neemt daarna contact op met Caphas en hij zal in Kinoni het traject verder op zich nemen.
  • Er wordt een kind geselecteerd door een groep mensen die daarvoor aangesteld is.
  • Caphas maakt een gezinsbeschrijving en maakt foto’s.
  • Hij stuurt deze gegevens door naar Annet.
  • Zij deelt deze met u als sponsor.
  • Zodra u een kind gaat sponsoren ontvangt u jaarlijks een rapport.

Naast de sponsoring van de kinderen moet er nog veel gebeuren: uitbreiding van de basisschool, onderhouden van de gebouwen, aanschaffen van leermiddelen en de onkosten van het vervoer.

Er is veel geld nodig om dit te kunnen realiseren. Dus alle donaties zijn van harte welkom.

U kunt geld overmaken op rekening: NL17 RABO 0323 7320 11 ten name van Stichting KinoniKids.

Stichting KinoniKids heeft een ANBI status zodat donaties fiscaal aftrekbaar zijn. Het ANBI nummer is 858034086.