De stichting is afhankelijk van donaties.

Sponsoring schoolgeld

Een belangrijke pijler van de stichting is het ondersteunen van kinderen die zonder sponsoring niet naar school kunnen. Door een kind te sponsoren geeft u een kind een toekomst.

De sponsoring van een kind van APEX basisschool start vanaf de eerste klas.
Het kan ook zijn dat uw sponsorkind in een andere klas start, dit hangt af van welk kind er geselecteerd word door de commissie.
Als u een kind van APEX basisschool wilt ondersteunen betaalt u:
* Eerste t/m vijfde klas €160,00
* Zesde en zevende klas € 340.00 (kostschool)
Voor de zesde en de zevende klas is het volgens Oegandese normen noodzakelijk om naar kostschool te gaan.
In klas 7 word er een extra bijdrage gevraagd voor examenkosten, € 50,00.
Alle bedragen zijn inclusief een schooluniform.

Voor het klasje voor kinderen met een beperking is er een speciaal sponsorbeleid.
Er zijn nu een aantal mensen die een kind sponsoren uit deze klas daar zijn wij natuurlijk heel blij mee en hopen dat zij dit willen voortzetten.
De opzet voor de sponsoring van deze speciale klas is gewijzigd, als er nieuwe sponsor of geïnteresseerde zich aandient dan vragen wij om een sponsoring voor de klas en niet voor een individueel kind.
Er kan besloten worden om een bepaald bedrag per jaar of per maand over te maken t.b.v. deze klas.

Annet coördineert de sponsoring vanuit Nederland. Vanuit Afrika is Caphas Mugabi hiervoor verantwoordelijk.

Als u een kind financieel wilt ondersteunen, dan kunt u contact opnemen met Annet de Rijk – [email protected]

De procedure is als volgt:

  • Annet stuurt u informatie via de mail en vraagt u om na te denken of u het echt wilt.
  • Zij wacht op een bevestiging voordat zij het traject in werking zet.
  • Annet neemt daarna contact op met Caphas en hij zal in Kinoni het traject verder op zich nemen.
  • Er wordt een kind geselecteerd door een groep mensen die daarvoor aangesteld is.
  • Caphas maakt een gezinsbeschrijving en maakt foto’s.
  • Hij stuurt deze gegevens door naar Annet.
  • Zij deelt deze met u als sponsor.
  • Zodra u een kind gaat sponsoren ontvangt u jaarlijks een rapport.

Alle donaties zijn van harte welkom!

U kunt geld overmaken op rekening: NL17 RABO 0323 7320 11 ten name van Stichting KinoniKids.

Stichting KinoniKids heeft een ANBI status zodat donaties fiscaal aftrekbaar zijn. Het ANBI nummer is 858034086.