Oeganda is een land met ruim 38 miljoen inwoners. Het ligt op de evenaar in Oost–Afrika. Kampala is de hoofdstad. Het land werd op 9 oktober 1962 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Het land heeft in de jaren ’70 onder het regime van Idi Amin veel te maken gehad met een ontwrichte samenleving en een verslechterde economie. Sinds 1986, onder leiding van president Museveni, gaat het economisch beter met het land. Oeganda heeft een plattelandssamenleving: meer dan 80% van de beroepsbevolking is nog steeds werkzaam in de landbouw. Volgens het ontwikkelingsprogramma van de VN leeft in Oeganda 37,7% van de bevolking onder de armoedegrens.

Kinoni

Kinoni is een uitgestrekte gemeenschap ten zuid westen van Kampala. De gemeenschap bestaat uit 20 dorpen. Er wonen totaal 10782 mensen in Kinoni 5704 vrouwen en 5078 mannen. Dwars door Kinoni ligt een drukke asfaltweg richting Rwanda. Langs deze weg wordt veel handel gedreven in de vorm van kleinschalige winkeltjes. Er heerst altijd een gezellige drukte. De markt op maandag trekt veel mensen. Aan beide kanten van de weg heeft Kinoni een zeer landelijk karakter met wegen van klei, uitgestrekte bananenplantages en hier en daar groepjes woningen in diverse hoedanigheden en kwaliteiten. Er staan stevige huizen van steen, maar ook hutjes gemaakt van leem. Het grootste gedeelte van de gemeenschap is arm. De mensen in Kinoni zijn sociaal. Mensen die meer dan gemiddeld te besteden hebben ondersteunen de armere mensen. Zo betalen zij o.a. meer schoolgeld om ook de arme kinderen naar school te kunnen laten gaan. Er zijn in Kinoni veel initiatieven om de levensstandaard in de gemeenschap positief te ontwikkelen. Zo zijn er diverse eenmansbedrijfjes te vinden die via een microkrediet zijn gestart. Ook is er een zeer succesvol koffieproject en een kippenproject. Door deze projecten kunnen veel gezinnen in hun eigen inkomen voorzien. 97% van de mensen is christen. Er zijn daardoor diverse christelijke kerken binnen de gemeenschap.