Onderwijs in Oeganda

In Oeganda zijn er weinig kinderen die kleuteronderwijs volgen. Als dit al het geval is dan bezoeken zij een privéschool. Deze privé scholen zijn vaak alleen toegankelijk voor de rijkere Oegandese kinderen. Vanaf 6 jaar mogen de kinderen naar de basisschool. Deze heeft zeven jaarklassen. Daarna is er de mogelijkheid om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Dit zijn kostscholen.

De regering van Oeganda vindt het onderwijs belangrijk. Zij geven aan dat het basisonderwijs gratis is. Zij betalen € 2,38 per jaar per kind. De ouders moeten echter wel geld betalen voor het schooluniform, lunch, boeken, schriften en een bijdrage voor de leraren. Dit is de reden dat er veel kinderen niet naar school gaan.

Er is gebrek aan gekwalificeerde leerkrachten, het aantal kinderen in een klas kan oplopen tot 100, er is niet genoeg meubilair en materialen zijn vaak niet aanwezig. Door deze situatie ontstaan er privéscholen die eigendom zijn van organisaties, particulieren of religieuze instellingen. Zij proberen op deze manier kwalitatief beter onderwijs aan te bieden.
Redenen genoeg om het onderwijs in Oeganda te ondersteunen.

Onderwijs in Kinoni

Voor 2016 was er geen kleuteronderwijs in Kinoni. Er staan diverse basisscholen verspreid in de gemeenschap. Dit zijn overheidsscholen. Er was een wens vanuit de gemeenschap om een kleuterschool te realiseren. Met financiële hulp uit Nederland is de APEX kleuterschool tot stand gekomen. Dit een privéschool. Vanaf januari 2017 gaan er 128 kinderen naar deze school. Eén derde van de ouders/verzorgers kunnen zelf de volledige schoolkosten betalen, één derde van de ouders/verzorgers zijn in staat om de helft te betalen en voor de rest van de kinderen worden de schoolkosten betaald door sponsors.

Om het onderwijs te kunnen continueren is de APEX basisschool nu ondertussen ook gebouwd. Die is in januari 2018 open gegaan. In eerste instantie wordt er gestart met 2 eerste en 1 tweede klas. Inmiddels zijn ook klas 3 en 4 gestart. Er gaan nu 640 kinderen naar school. In de toekomst zal de school uitgebreid worden tot een volledige basisschool. In Oeganda is dit tot en met klas 7. Hoe snel dit zal gaan hangt af van de financiële middelen.