Onderwijs in Oeganda

In Oeganda zijn er weinig kinderen die kleuteronderwijs volgen. Als dit al het geval is dan bezoeken zij een privéschool. Deze privé scholen zijn vaak alleen toegankelijk voor de rijkere Oegandese kinderen. Vanaf 6 jaar mogen de kinderen naar de basisschool. Deze heeft zeven jaarklassen. Daarna is er de mogelijkheid om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Dit zijn kostscholen.

De regering van Oeganda vindt het onderwijs belangrijk. Zij geven aan dat het basisonderwijs gratis is. Zij betalen € 2,38 per jaar per kind. De ouders moeten echter wel geld betalen voor het schooluniform, lunch, boeken, schriften en een bijdrage voor de leraren. Dit is de reden dat er veel kinderen niet naar school gaan.

Er is gebrek aan gekwalificeerde leerkrachten, het aantal kinderen in een klas kan oplopen tot 100, er is niet genoeg meubilair en materialen zijn vaak niet aanwezig. Door deze situatie ontstaan er privéscholen die eigendom zijn van organisaties, particulieren of religieuze instellingen. Zij proberen op deze manier kwalitatief beter onderwijs aan te bieden.
Redenen genoeg om het onderwijs in Oeganda te ondersteunen.

Onderwijs in Kinoni

Voor 2016 was er geen kleuteronderwijs in Kinoni. Er staan diverse basisscholen verspreid in de gemeenschap. Dit zijn overheidsscholen. Er was een wens vanuit de gemeenschap om een kleuterschool te realiseren. Met financiële hulp uit Nederland is de APEX kleuterschool tot stand gekomen. Dit een privéschool. Vanaf januari 2017 gaan er kleuters naar deze school. Eén derde van de ouders/verzorgers kunnen zelf de volledige schoolkosten betalen, één derde van de ouders/verzorgers zijn in staat om de helft te betalen en voor de rest van de kinderen worden de schoolkosten betaald door sponsors.

Om het onderwijs te kunnen continueren is de APEX basisschool nu ondertussen ook gebouwd.
Er is inmiddels een mogelijkheid om 1070 kinderen naar school te laten gaan,er zijn in totaal 18 klassen waarvan 3 kleuterklassen, 2 topklassen 2 de overige klassen zijn P1 t/m P6 waarvan elk leerjaar uit twee klassen bestaat.
Januari 2023 zal het eerste jaar starten van leerjaar P7.
Het onderwijs op de APEX school is evenals alle andere basisscholen in Oeganda als volgt ingericht.
* Kinderen van 3 a 4 jaar beginnen in Baby class. Afhankelijk van het niveau blijven kinderen daar 1 a 2 jaar.
* Top class. Als kinderen er na de Top class aan toe zijn gaan zij naar de primaryschool.
* Kinderen starten in P1 en volgen de klassen op tot en met P7.
In P7 maken zij een eindexamen en kunnen en doorstromen naar een het middelbaar onderwijs of een praktijkscholing.

Op de APEX school bestaat de mogelijkheid om in boarding te gaan. (kostschool)
De kinderen blijven dan het hele trimester op school. Zij krijgen soms bezoek van een ouder en in de vakanties gaan zij naar huis. Er zijn zeer jonge kinderen die, om verschillende redenen, in boarding gaan. Dit kan zijn omdat ouders ver weg wonen of veel werken, de situatie thuis niet veilig is of dat er geen ouders zijn om voor de kinderen te zorgen.
In P6 en P7 is het,volgens de Oegandese normen,noodzakelijk om in boarding te gaan. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid om zich volledig op hun schoolwerk te focussen. Ze worden niet afgeleid door werkzaamheden thuis, hebben geen lange reistijd of een armoedige thuissituatie.voor meisjes is het een veilige plek waar zij beschermd worden en in alle rust kunnen leren. Ook is er aandacht voor gezonde voeding en lichamelijke hygiëne.

Sinds januari 2020 en is er een klasje gerealiseerd voor 13 kinderen met een beperking.

Vervolg na de APEX- basisschool

Na de APEX-basisschool kunnen sponsorkinderen (als de sponsors het schoolgeld willen/kunnen betalen) naar de middelbare school. Deze duurt 4 jaar. Na 4 jaar doen zij staatsexamen.
Na de middelbare school zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Een verlenging van 2 jaar extra op de middelbare school om daarna de mogelijkheid te hebben om te studeren aan de universiteit.
  • Een beroepsopleiding te volgen voor verpleegster, lerares……

Er zijn verschillende mogelijkheden voor middelbaaronderwijs. Wij hebben in samenwerking met Caphas 3 scholen geselecteerd.

Hieronder vindt u de gegevens en de kosten hiervan.

Naam van de school Kosten per periode (dagschool) Kosten per periode (kostschool) Extra kosten
Suubi centre Secundary school 4 jaar 120 euro
3x per jaar
200 euro
3x per jaar
• Schoolmaterialen 85 euro per periode
• Uniform eens in de 2 jaar 52 euro
• Examen kosten in klas 4 60 euro
Intergrated school 4 jaar 132 euro
3x per jaar
165 euro
3x per jaar
• Schoolmaterialen 80 euro per periode
• Uniform eens in de 2 jaar 50 euro
• Examenkosten in klas 4 60 euro
• Ontwikkelingskosten 20 euro per periode
Mummys Institude (praktijkschool) 2 jaar 170 euro
2x per jaar
• Schoolmaterialen per periode 120 euro
• Extern examen 70 euro per jaar
• Persoonlijke benodigdheden 80 euro per periode
• Uniform 40 euro

Kostschool is op Mummys verplicht. Op de twee andere scholen kunnen de kinderen de eerste twee jaar op dagschool maar voor klas 3 en 4 is het een verplichting om op kostschool te gaan.

De keuze voor kostschool heeft in Oeganda de voorkeur. De leerlingen kunnen zich dan, onder begeleiding, goed bezighouden met schoolwerk. Er is elektriciteit om ’s avonds te kunnen studeren. Daarnaast worden er ook allerlei activiteiten aangeboden. Als de leerlingen elke dag naar huis gaan worden er veel huishoudelijke taken aan hen toebedeeld. Er moet veel en vaak water gehaald worden bij een bron. Omdat het vroeg donker is, gebeurt dit ook ’s avonds. Dat is niet veilig. In Oeganda komen veel verkrachtingen voor onder jonge meisjes. Er is ook verveling onder de jongeren, er zijn geen sportclubs, vrijetijdsbesteding. Ze gaan in het donker de straat op en lopen het risico om verkracht te worden. Een kostschool geeft bescherming. Ze hebben elkaar en er is controle.

Als uw sponsorkind aan het eind van klas 5 van de basisschool zit, krijgt u bericht om na te denken over het eventueel voortzetten van de sponsoring voor de middelbare school. Ook worden dan de mogelijkheden van het kind en de adviezen van de leerkrachten besproken. Verder is het natuurlijk geheel aan u om dan te beslissen.