Onderwijs in Oeganda

In Oeganda zijn er weinig kinderen die kleuteronderwijs volgen. Als dit al het geval is dan bezoeken zij een privéschool. Deze privé scholen zijn vaak alleen toegankelijk voor de rijkere Oegandese kinderen. Vanaf 6 jaar mogen de kinderen naar de basisschool. Deze heeft zeven jaarklassen. Daarna is er de mogelijkheid om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Dit zijn kostscholen.

De regering van Oeganda vindt het onderwijs belangrijk. Zij geven aan dat het basisonderwijs gratis is. Zij betalen € 2,38 per jaar per kind. De ouders moeten echter wel geld betalen voor het schooluniform, lunch, boeken, schriften en een bijdrage voor de leraren. Dit is de reden dat er veel kinderen niet naar school gaan.

Er is gebrek aan gekwalificeerde leerkrachten, het aantal kinderen in een klas kan oplopen tot 100, er is niet genoeg meubilair en materialen zijn vaak niet aanwezig. Door deze situatie ontstaan er privéscholen die eigendom zijn van organisaties, particulieren of religieuze instellingen. Zij proberen op deze manier kwalitatief beter onderwijs aan te bieden.
Redenen genoeg om het onderwijs in Oeganda te ondersteunen.

Onderwijs in Kinoni

Voor 2016 was er geen kleuteronderwijs in Kinoni. Er staan diverse basisscholen verspreid in de gemeenschap. Dit zijn overheidsscholen. Er was een wens vanuit de gemeenschap om een kleuterschool te realiseren. Met financiële hulp uit Nederland is de APEX kleuterschool tot stand gekomen. Dit een privéschool. Vanaf januari 2017 gaan er kleuters naar deze school. Eén derde van de ouders/verzorgers kunnen zelf de volledige schoolkosten betalen, één derde van de ouders/verzorgers zijn in staat om de helft te betalen en voor de rest van de kinderen worden de schoolkosten betaald door sponsors.

Om het onderwijs te kunnen continueren is de APEX basisschool nu ondertussen ook gebouwd. Die is in januari 2018 open gegaan. In eerste instantie wordt er gestart met 2 eerste en 1 tweede klas. Inmiddels zijn ook klas 3 en 4 gestart. Er gaan nu 640 kinderen naar school. In de toekomst zal de school uitgebreid worden tot een volledige basisschool. In Oeganda is dit tot en met klas 7. Hoe snel dit zal gaan hangt af van de financiële middelen.

Inmiddels staat er een volledige basisschool  sinds januari 2020 en is er een klasje gerealiseerd voor  12 kinderen met een beperking.

Vervolg na de APEX- basisschool

Na de APEX-basisschool kunnen sponsorkinderen (als de sponsors het schoolgeld willen/kunnen betalen) naar de middelbare school. Deze duurt 4 jaar. Na 4 jaar doen zij staatsexamen.
Na de middelbare school zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Een verlenging van 2 jaar extra op de middelbare school om daarna de mogelijkheid te hebben om te studeren aan de universiteit.
  • Een beroepsopleiding te volgen voor verpleegster, lerares……

Er zijn verschillende mogelijkheden voor middelbaaronderwijs. De scholen onderscheiden zich in verschillende klasse. Elke middelbare school bestaat uit 3 termijnen.

Eerste klas school is een kostschool
Kosten voor een termijn: € 238,- tot € 476,-

Tweede klas school is een kostschool
Kosten voor een termijn: € 166,- tot € 214,-

Derde klas school is een dagschool
Kosten voor een termijn: € 95,- tot € 142,-

Vierde klas school is een dagschool
Kosten voor een term: € 35,- tot € 60,-

Praktijkschool: € 350,- voor een jaar.

De vierde klas school is een overheidsschool. Op deze school zijn vaak weinig leraren, waarvan sommigen niet gekwalificeerd, grote klassen en weinig leermiddelen.

De keuze voor kostschool heeft in Oeganda de voorkeur. De leerlingen kunnen zich dan, onder begeleiding, goed bezighouden met schoolwerk. Er is elektriciteit om ’s avonds te kunnen studeren. Daarnaast worden er ook allerlei activiteiten aangeboden. Als de leerlingen elke dag naar huis gaan worden er veel huishoudelijke taken aan hen toebedeeld. Er moet veel en vaak water gehaald worden bij een bron. Omdat het vroeg donker is, gebeurt dit ook ’s avonds. Dat is niet veilig. In Oeganda komen veel verkrachtingen voor onder jonge meisjes. Er is ook verveling onder de jongeren, er zijn geen sportclubs, vrijetijdsbesteding. Ze gaan in het donker de straat op en lopen het risico om verkracht te worden. Een kostschool geeft bescherming. Ze hebben elkaar en er is controle.

Als uw sponsorkind aan het eind van klas 5 van de basisschool zit, krijgt u bericht om na te denken over het eventueel voortzetten van de sponsoring voor de middelbare school. Ook worden dan de mogelijkheden van het kind en de adviezen van de leerkrachten besproken. Verder is het natuurlijk geheel aan u om dan te beslissen.