Category: Nieuwsbrief (Page 1 of 3)

Nieuwsbrief september 2022

Bezoek aan Kinoni van 15 juli t/m 5 augustus

Na 2,5 jaar konden wij eindelijk Kinoni en in het bijzonder de APEX school weer eens bezoeken. Annet en Carlien en hun partners hebben hun vakantie doorgebracht bij de familie Mugabi. Caphas had drie weken vakantie opgenomen en heeft ons geweldig begeleid tijdens ons bezoek.
De eerste maandag werden wij hartelijk ontvangen op de school. De ruim 900 kinderen stonden ons in hun mooie uniformen op het plein. Met de strakblauwe lucht was het een prachtig en ontroerend aanzien. Toen ze ook nog begonnen te zingen en te dansen was het feest compleet. Geweldig!

De rondleiding op de school deed ons weer versteld staan. Er waren mooie ontwikkelingen waar te nemen. Zo hadden wij het nieuw aangelegde watersysteem nog nooit gezien. Door dit systeem zijn er op diverse plekken kranen op het terrein. Zo is het schone water voor iedereen goed bereikbaar. Ook de toiletten zijn voorzien van een doortrek systeem en er zijn zelfs enkele douches gemaakt. Dit is zeker voor de oudere kinderen een geweldige verbetering. De 6 lokalen die vorig jaar geplaatst waren werden ook volop gebruikt. En dan de eetzaal.

WAUW… wat een grote zaal met een aangrenzende keuken. De zaal wordt volop gebruikt en is een mooie ontwikkeling. De koks delen het eten uit bij het loket en de kinderen zoeken een plaatsje om lekker te eten. Geen gesjouw meer met emmers eten. De koks hebben sterke spierballen want je zult maar 90 kg meel moeten mengen met water om er een gladde pap van te maken.

Van de oude keuken werd er een kiosk gecreëerd. Een klein winkeltje waar schriften, pennen en wat te drinken kan worden gekocht. We hebben onze ogen uitgekeken over al deze ontwikkelingen.

De kinderen waren bezig met de afronding van het trimester. Dan worden er serieus door alle klassen examens gemaakt. Helaas werd de vakantie voor de leerlingen vervroegd. Dit kwam door de zeer hoge inflatie. De minister van onderwijs gaf het advies aan de scholen om eerder te sluiten zodat ze niet in de problemen zouden komen door de hoge prijzen voor voedsel.
Verder hebben wij onze tijd goed besteed om de speciale klas met de kinderen met een beperking te bezoeken.

Dit is een bijzonder project binnen de APEX school. Doordat er maar 13 kinderen in de klas zitten blijft het een dure maar oh zo belangrijke klas. Door vele gesprekken probeerden we daar oplossingen voor te bedenken. Ook bezochten we de fysiotherapeut weer eens. Met 5 sponsorkinderen gingen we in de schoolbus naar het ziekenhuis in Masaka.

De oefeningen werden weer herhaald en zo nodig werden er nieuwe spalken aangemeten. Bij de school is een looprek gemaakt zodat de kinderen ook tijdens schooluren kunnen oefenen.
Wij bezochten de nieuwe sponsorkinderen thuis. We werden weer stil van de verhalen en situaties die we daar te horen en te zien kregen. De corona tijd heeft het in sommige gezinnen erg moeilijk gemaakt.
Ter voorbereiding op de tijd na de APEX school hebben we een bezoek gebracht aan 3 middelbare scholen. Deze scholen zijn geselecteerd en daar kunnen de sponsorkinderen eventueel verder leren.
De muren van de eetzaal waren wel geschilderd maar verder nog kaal. We introduceerden een tekenwedstrijd. Drie leerlingen mochten hun tekening tekenen en schilderen op de muur. Wij schilderden nog wat gezellige smileys op de muren zodat het een vrolijk geheel is geworden.

We bezochten nog 2 dagen een safaripark in de buurt en zo vlogen de weken voorbij. Wij kijken terug op een mooie en waardevolle tijd waarin weer veel besproken en besloten is. Deze plannen en besluiten kunnen jullie lezen in deze nieuwsbrief.
Wij bedanken de familie Mugabi voor de mooie en gastvrije tijd in hun huis en wensen alle mensen van de APEX school veel succes.

De speciale klas op APEX

Sinds 2020 is er op APEX een speciale klas gecreëerd voor kinderen met een verstandelijke beperking. Voor die tijd was er in Kinoni en omgeving geen onderwijs mogelijk voor deze kinderen. Zij zaten thuis en werden soms uit schaamte binnen gehouden en soms zelfs aan hun lot overgelaten.

Na onderzoek en gesprekken was er behoefte en een wens vanuit APEX om deze kinderen een kans te geven om naar school te gaan. Inclusief onderwijs is in Oeganda een speerpunt. De mogelijk werd geboden en al snel werden er veel kinderen aangemeld voor deze speciale klas. Er werd een vacature uitgezet en daar meldde zich een jonge net afgestudeerde leraar met affiniteit voor deze doelgroep zich aan. Meester Kevin startte samen met een assistent de klas op. Twaalf kinderen kwamen op school. Wat een blijdschap voor deze kinderen dat ze er echt bij horen en er toe doen.
De klas werd opgezet als een proef voor 3 jaar. We hadden een donor die dit klasje voor 3 jaar sponsorde. De twee jaar schoolsluiting i.v.m. Corona heeft daar geen goed aan gedaan maar de tijd tikt door en aan het eind van 2022 is de proef voorbij. De mensen op APEX en ook de ouders en natuurlijk de kinderen willen graag dat de klas wordt voortgezet. Het is echter een kostbare klas omdat er maar 13 kinderen in zitten, zij meer materialen nodig hebben en omdat de ouders geen schoolgeld kunnen betalen. Kortom er zal altijd geld nodig zijn om deze klas te kunnen behouden.
Er is een aantal mensen die een leerling van deze klas sponsoren. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en hopen dat deze sponsors dit ook voortzetten.
De opzet van de sponsoring voor deze speciale klas willen wij veranderen. Als een nieuwe sponsor of geïnteresseerde zich aandient dan vragen wij om een sponsoring voor de klas en niet voor een individueel kind. Er kan dan besloten worden om een bepaald bedrag per jaar of per maand over te maken ten behoeve van deze klas. Het zou toch zonde zijn als deze kinderen niet meer naar school kunnen komen. Natuurlijk worden ook deze sponsors op de hoogte gehouden van alle gebeurtenissen op APEX en in het bijzonder van deze speciale klas.
Meester Kevin, leerkracht van de gehandicaptenklas schreef zelf een gedicht en wilde dit met ons delen.
Wij willen dit gedicht graag met jullie delen.

Onderwijs op de APEX basisschool

Het onderwijs op de APEX school is evenals alle ander basisscholen in Oeganda als volgt ingericht.
– Kinderen van 3 a 4 jaar beginnen in Baby class. Afhankelijk van het niveau blijven kinderen daar 1 of 2 jaar.
– Top class. Als kinderen er na de top class aan toe zijn gaan zij naar de primary school. Er volgt een echte promotie.
– Kinderen starten in P1 (primary 1) en volgen de klassen op tot en met P7. In P7 maken zij een eindexamen en kunnen dan doorstromen naar het middelbaaronderwijs of een praktijkschool.

Op de APEX school bestaat de mogelijkheid om in boarding te gaan (kostschool). De kinderen blijven dan het hele trimester op school. Zij krijgen soms bezoek van een ouder en in de vakanties gaan zij naar huis. Er zijn zeer jonge kinderen die, om verschillende redenen, in boarding gaan. Dit kan zijn omdat ouders ver weg wonen of veel werken, de afstand tot de school te groot is ,de situatie thuis niet veilig is of dat er geen ouders zijn om voor de kinderen te zorgen. Enkele sponsors zijn hier mee bekend en betalen extra schoolgeld zodat het sponsorkind in boarding kan. Dit is besloten in overleg met Stichting KinoniKids.

In P6 en P7 is het, volgens de Oegandese normen, noodzakelijk om in boarding te gaan. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid om zich volledig op hun schoolwerk te focussen. Ze worden niet afgeleid door werkzaamheden thuis, hebben geen lange reistijd of een armoedige thuissituatie. Voor meisjes is het een veilige plek waar zij beschermd worden en in alle rust kunnen leren. Ook is er veel aandacht voor gezonde voeding en lichamelijke hygiëne.

Voor sponsors is dit nieuwe informatie. De leden van Stichting KinoniKids zijn hier ook pas tijdens ons bezoek in juli 2022 over ingelicht. Dit heeft consequenties voor het bedrag van het schoolgeld. Als uw sponsorkind naar P6 gaat zal er gevraagd worden of u bereid bent om extra schoolgeld te betalen. Dit komt (op dit moment) neer op €340,- per jaar. Wij kunnen ons voorstellen dat deze informatie u overvalt en afwijkt van uw eerder genomen besluit om een kind te sponsoren. Voelt u zich vooral niet verplicht. Als het niet uitkomt of het wordt u te veel dan zullen wij kijken naar andere oplossingen en kunt u het kind op dezelfde manier blijven sponsoren. Wij zijn ontzettend blij dat u een kansarm kind de mogelijkheid geeft om naar school te gaan.

Onderwijs na de APEX basisschool

Als kinderen groep 7 (P7) van de basisschool afgerond hebben dan zijn er een paar mogelijkheden om verder te leren.

1. Een middelbare school om daar in 4 jaar het “o level” (ordinary level s1 t/m s4) te halen. Dit kan verlengd worden met 2 jaar om het “a level” (advanced level s5 t/m s6) te halen. Na het o level kan er een beroepsopleiding gevolgd worden en na het behalen van het a level kan er op de universiteit gestudeerd worden.

2. Een praktijkschool om in 2 jaar een vak te leren zoals: automonteur, kapper, naaister…….. de leerlingen krijgen na het behalen een certificaat en baangarantie.
Als een sponsor na de APEX basisschool verder wil met sponsoring voor het betreffende kind dan zal Stichting KinoniKids met de sponsor in gesprek gaan over de mogelijkheden en wensen van het kind en over de kosten van de vervolgopleiding. Dit zal gebeuren als het kind in P6 zit.
In het volgende stukje tekst staat wat op dit moment (juli 2022) de kosten zijn voor de drie scholen die Stichting KinoniKids in samenspraak met Caphas Mugabi heeft geselecteerd.
1. Suubi Secondary School
2. Intergratedschool Kinoni
3. Mummy’s Institutepraktijkschool


Onderwijs kost duur in Oeganda
In de volgende nieuwsbrief zullen we inzichtelijk maken wat de scholen kosten.

40 jaar getrouwd!!


We willen deze familie hartelijk feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal.
Zij hebben de gasten gevraagd iets te schenken voor het goede doel i.p.v. cadeautjes.
Verrast mochten wij een enveloppe ontvangen met een mooi bedrag. BEDANKT

Bezoekje aan Oeganda

De sponsors van een sponsorkind hebben een bezoekje gebracht aan APEX en hebben daarna het sponsorkind thuis bezocht.
Voordat ze naar Oeganda gingen hadden zij meerdere acties gehouden en hebben hiermee een mooi bedrag aan de Apex kunnen schenken.

TARATATATTA
5 jarig bestaan Kinonikids

Dat is eigenlijk een feestje waard. Helaas vieren wij dit jaar geen feestje, maar wij vieren volgend jaar het 6 jarig bestaan, omdat Caphas en Edith graag bij dit feestje aanwezig willen zijn. Dat belooft wat.
Maar, wij zijn van de acties zoals u weet….
Carlien en Wietske hebben dagen rondgestruind in de duinen van Bergen en zakken vol met bramen geplukt. Hiervan is overheerlijke jubileum bramenjam gemaakt en verpakt in Oegandese stijl. Wilt u hiervan proeven dan kunt u een potje bestellen via één van ons. Kosten 5 euro.

BEDANKT……..WEBALE (in het Oegandees)

– GS1 voor het doneren van de laptops.
– Mensen die een tafel en of bank hebben
gesponsord voor de eetzaal.
– Sponsors voor de cadeautjes en
kaartjes voor de sponsorkinderen.
– Voor alle betrokkenheid bij onze stichting.
– Stichting Ons TweedeThuis voor het
doneren van alle tasjes voor de sponsorkinderen.

Nieuwsbrief juni 2022

APEX school update

Na een vakantieperiode van 2 weken in mei, is de school inmiddels weer gestart.
Dit schooljaar zal er minder vakantie zijn, omdat de kinderen achterstand hebben opgelopen door de schoolsluiting van maar liefst twee jaar door Corona. Er wordt hard gewerkt om de achterstand in te halen.
Totaal gaan er nu 812 kinderen naar de APEX school waarvan 443 naar kostschool gaan. Dit betekent dat zij blijven slapen op de school. Er zitten meer meisjes op school dan jongens. Er zijn 36 leerkrachten werkzaam op de APEX school. Er zijn totaal 18 klassen.
Er is een aanvraag gedaan vanuit de overheid om meer leerlingen te plaatsen op de Apex school. Na een bijeenkomst met leerkrachten is er besloten dat er in totaal 1070 kinderen naar school kunnen gaan.

Helaas is de school getroffen door een mazelenepidemie. Er zijn ongeveer 270 kinderen ziek geweest. Dit bracht de nodige uitdagingen met zich mee… Er kwam een arts op school, bloedmonsters afgenomen en 2 verpleegkundigen werden ingeroepen om voor de kinderen te zorgen. Alle ouders werden geïnformeerd. De uitbraak was snel onder controle en hopen we op een goede en vooral ook een gezonde periode om dit schooljaar af te ronden.
Helaas moeten we u melden dat er een jongetje is overleden aan de mazelen. Hij kreeg er malaria bij en dat werd hem fataal. Onze gedachten gaan uit naar zijn dierbaren die voor hem zorgden en wensen hen heel veel sterkte.

Na de vakantie is de nieuwe eetzaal in gebruik genomen. Doordat de materialen (cement, verf, metaal) veel duurder zijn geworden door de oorlog in Oekraïne en de enorme inflatie is de eetzaal nog niet helemaal af. Wel kunnen ze de eetzaal alvast gebruiken.
De kinderen eten op dit moment hun maaltijd op een zeil op de grond. Meubilair ontbreekt nog, daar is nog overleg over met de leerkrachten en het bestuur wat de juiste keuze zal zijn.

Bouw van de eetzaal

In februari hebben we een aanvraag gedaan bij de AFAS foundation voor de bouw van een eetzaal en keuken. Deze eetzaal gaat ook gebruikt worden voor andere doeleinden binnen de gemeenschap bijvoorbeeld voor vergaderingen, trouwerijen en andere bijeenkomsten. Daarnaast kunnen de de kostschoolkinderen in de avond gebruik maken van deze ruimte voor studie, dans en spel. De kinderen eten nu in de klassen en/of buiten onder de veranda. Als het regent is het een grote uitdaging om de kinderen geordend te laten eten. Het zal een hele grote verbetering zijn als zij kunnen eten aan een tafel in de eetzaal. De maaltijden kunnen vanuit de keuken geserveerd worden. De kinderen halen hun eigen bordje op en brengen deze weer terug.
Annet en Carlien zijn bij het AFAS theather geweest om daar een pitch te houden. Carlien heeft, door middel van een PowerPointpresentatie, met veel foto’s, goed kunnen onderbouwen en inzichtelijk kunnen maken waarom de wens van een eetzaal nodig is. AFAS foundation heeft besloten om dit project te steunen.
Er was grote vreugde in de school toen we dit kenbaar maakten. Er was gelijk aktie en in een razend tempo hebben ze een eetzaal en keuken gebouwd. De oude keuken wordt afgebroken en de stoven zijn overgeplaatst naar de nieuwe keuken. In de nieuwe keuken zijn 8 stoven.

Bezoek aan Oeganda

Carlien en Annet vliegen 15 juli naar Oeganda. Daar verblijven zij in het vrijwilligershuis. Dit is op korte afstand van de school. Zij zullen alle sponsorkinderen gaan zien op school of in de thuissituatie. 86 kinderen hebben een sponsor. Er is gelegenheid om iets kleins mee te geven. We kunnen 23 kilo meenemen , dus de koffers zijn snel gevuld. Een tip: klein toilettasje met een tandenborstel, stukje zeep , geen haar benodigdheden, (de kinderen worden kort geknipt i.v.m. hygiëne) kleine tube tandpasta, springtouw, een mooie pen, stiften, klein kleurboekje, doosje met lego, autootjes……. Een kaartje geschreven door de sponsor is altijd leuk! Voor nieuwe sponsors is het een tip om een foto mee te geven zodat familie en het kind weten door wie ze gesponsord worden. Advies: foto sealen, zodat deze mooi blijft. Wij kunnen u niet zeggen wat voor maat uw sponsorkind heeft, dus geeft u liever geen kleding mee.
Tijdens ons bezoek zullen we twee middelbare scholen bezoeken die geselecteerd zijn voor vervolgonderwijs na Apex. Als sponsors besluiten om na de APEX school verder te gaan met sponsoren dan gaat het kind naar één van deze scholen.
Na ons verblijf hoort u meer van ons.

Rommelmarkt in Alkmaar

Wat een rommel in Alkmaar. Hier waren wij deel van en hadden twee kramen.
Bijna alles ging voor een eurootje over de tafel. Leuke gesprekken, mooi weer en gezellige mensen die belangstelling hadden voor onze stichting. We hadden een leuke dag en hebben een mooi bedrag opgehaald. Zij nemen dit mee naar de APEX school. Het wordt besteed aan het klasje voor kinderen met een beperking.

Aktie Petra

Petra gaat een rondreis maken in Oeganda en haar sponsorkind bezoeken op de APEX school. Zij is erg betrokken bij onze stichting en verkoopt al jaren kniepertje voor onze stichting. Zij wil door verschilende acties een leuk geldbedrag ophalen voor de school. Ze zet een spaarpot neer in de kantine op haar werk.
Heel veel succes Petra met je aktie!

Wist u dat…………………

*Een schooljaar van APEX school uit 3 termijnen bestaat.
* Hieronder ziet u het schoolschema van dit jaar. Een schooljaar is van januari tot
januari.
* Stichting Kinonikids 5 jaar bestaat in oktober 2022.
* Wij nog altijd op zoek zijn naar nieuwe sponsors.
* U het verschil kan maken voor een kind in Kinoni waarvan ouders het schoolgeld
niet kan betalen.

Wij wensen u een hele mooie zonnige zomer! Groeten, Carlien, Theo, Carla en Annet.

Nieuwsbrief februari 2022

Kniepertjesactie van Petra

Afgelopen kerst heeft Petra een actie gehouden voor de KinoniKids. Uren heeft zij staan bakken en heeft 1400 kniepertjes en rolletjes gebakken. Wat geweldig! Ze heeft 11 bureautjes bij elkaar gebakken. Wat fijn dat jij dit weer hebt willen doen voor de APEX school in Kinoni.

 

Twee muzikanten in het winkelcentrum van Amstelveen

Wat een mooi intiatief van Jos en Septima. Twee muzikale mensen die voor de KinoniKids op tweede kerstdag gezelligheid hebben gebracht in het winkelcentrum.

De opbrengst hiervan is gestort op de rekening van de KinoniKids en krijgt een mooie bestemming. Wat lief dat jullie voor onze stichting hebben gezongen.

Voetbalkleding

Ook het verenigingsleven in Leimuiden wist de KinoniKids te vinden. Via de voorzitter van hetbestuur kwam Annet in de kantine van de voetbalvereninging Kickers ‘69 terecht. Alle voetbalkleding van de jeugd is vervangen voor nieuwe kleding. Annet en Marry hebben een middag daar doorgebracht om de kleding uit te zoeken. We hebben voor 3 elftallen de sporttassen kunnen vullen.

Vrijwilligers hebben dit meegenomen naar Oeganda. Ze zijn daar erg blij met de kleding en er wordt volop gebruik van gemaakt. De kleding blijft op school en wordt voor verschillende elftallen gebruikt. Tatatatatatatatata

Yes! De laptops zijn op hun plek!

De laptops zijn aangekomen in Kinoni. De leraren en de kinderen zijn hier ontzettend dankbaar voor. We hebben afgelopen weken al een paar computerlessen gegeven. In deze lessen hebben we de kinderen basisvaardigheden geleerd zoals: de computer opstarten, een klein stukje over jezelf typen, hoe je leestekens en hoofdletters gebruikt. Na deze basisles gaven we een les over het schrijven van een verhaaltje. Met als onderwerp: Oeganda. De kinderen vonden dit leuk! Maar ook moeilijk. Ze moesten zelf goed nadenken maar uiteindelijk kwamen er hele leuke verhalen uit.

Het bovenstaande bericht hebben we ontvangen van 2 vrijwilligers die de laptops hebben meegnomen naar Oeganda. De laptops zijn gedoneerd door het bedrijf GS1 uit Amstelveen Kortom: de laptops zijn een groot succes en zijn mega goed terecht gekomen!! Bedankt!

Heropening Apex school door coronaversoepelingen

Eindelijk was het zover…. In januari opende Apex, na een sluiting van bijna 2 jaar weer haar deuren. Er is hard gewerkt aan de voorwaarden om dit te realiseren. Er waren namelijk eisen gesteld door de regering zoals: stromend water, waterpunten, en de mogelijkheid tot kleinere klassen. Het nieuwe blok met 6 klassen is inmiddels in gebruik genomen.

Voor een aantal scholen in de omgeving waren de voorwaarden niet haalbaar en zij hebben de deuren nog niet kunnen openen. Er zijn daardoor veel aanmeldingen van kinderen voor APEX. Het is nog niet duidelijk hoeveel leerlingen er in totaal naar school gaan, omdat er nog altijd leerlingen aangemeld worden.

In totaal kunnen er 900 leerlingen worden toegelaten. We hebben vernomen dat alle sponsorkinderen en ook de kinderen die voor een jaar gesponsord worden op school aanwezig zijn.

Er zijn 6 nieuwe leerkrachten aangenomen en de meeste leerkrachten zijn teruggekeerd naar hun werkplek op APEX.

Actie voor bureautjes

Na de zomer van 2021 hebben we een actie gehouden voor de aanschaf van nieuwe bureautjes die nodig waren in de nieuwe lokalen. Inmiddels hebben we alle 132 bureautjes bij elkaar gespaard, dankzij de vele donaties. Ze zijn gemaakt door de plaatselijke timmerman.

De bureautjes hebben inmiddels hun bestemming gekregen in de 6 nieuwe lokalen. Natuurlijk willen we alle mensen bedanken die hieraan een bijdrage hebben geleverd, TOP!

WIST U DAT:

*Jessica onze vrijwilligster, die ons ondersteunt bij het onderhoud van de website, moeder is geworden van een dochter, Bodhi.
* De onderhoudsman het kopieerapparaat heeft nagekeken zodat deze weer volop kan draaien in dit nieuwe schooljaar.
* Corona goed onder controle is in Oeganda.
* Annet en Carlien komende zomer naar Oeganda zullen gaan.
*De weg, vanaf de hoofdweg naar de toegang tot de school, door de overheid is opgeknapt.
*De actie van de bureautjes een succes was.

Nieuwsbrief oktober 2021

Up- date school

Twee weken geleden heeft president Musseveni het volk toegesproken. De scholen blijven nog dicht tot januari 2022. Verdrietig nieuws voor de kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten van de Apex school. Voor de leerkrachten betekent dit geen inkomen. Voor de leerlingen betekent dit geen maaltijden op school, geen onderwijs en niet samen spelen met leeftijdsgenootjes.
Caphas Mugabi heeft samen met de leerkrachten een Home Learning project opgestart in de community. Vanaf 1 oktober is dit project van start gegaan. Op bepaalde locaties zijn leerkrachten aanwezig. Kinderen kunnen daar huiswerk ophalen en krijgen ter plekke instructie. Vervolgens kunnen de leerlingen het huiswerk terugbrengen en wordt het nagekeken door de leerkracht.
Het sponsor schoolgeld wordt gedeeltelijk gebruikt voor dit Home Learning project. Daarnaast wordt het andere deel uitgegeven aan de vaste lasten van de school (de huur van woningen voor enkele leerkrachten, elektriciteitsrekening, huur schoolbusjes, onderhoud van de Apex school, papier etc.).

Bouw van zes nieuwe lokalen

Door de coronamaatregelen is de Apex school genoodzaakt de klassen kleiner te maken zodat er meer onderlinge afstand is tussen de kinderen.
Zo mochten er eerst 55 tot 60 kinderen in een klas. Dit aantal is nu teruggebracht naar 45 kinderen. Iedereen wil natuurlijk dat alle kinderen kunnen terugkeren naar school. En dat gaat zeker lukken want de bouw van 6 nieuwe lokalen is al van start gegaan.
We hebben daarvoor mooie donaties ontvangen van de kringloopwinkel in Castricum, de kringloopwinkel in Alkmaar en De Hofstee stichting.
Maandelijks ontvangen we vaste donaties van sponsors en dit geld is ook ingezet. Hierdoor kon in rap tempo begonnen worden met de bouw. Er wordt met man en macht gewerkt en de nieuwe lokalen zullen in januari in gebruik worden genomen als de school weer open gaat.

Aktie!! Bureautjes voor de nieuwe schoollokalen

Nieuwe lokalen, maar nog geen meubilair!! De financiële middelen hiervoor ontbreken nog. We proberen geld bij elkaar te verzamelen zodat de kinderen straks aan een bureautje kunnen zitten in de klas. Er zijn 132 bureautjes nodig. De kinderen zitten met zijn tweeën aan één bureautje. Eén bureautje kost €30,00. WIE DOET ER MEE?
De plaatselijke timmerman zal deze bureautjes maken. Uw bijdrage kunt u overmaken op: NL17 RABO 0323 7320 11 tnv Stichting KinoniKids

Roland Holst College

Ook dit jaar doen we met onze stichting weer mee aan de Goede Doelen Markt van het Roland Holst College in Hilversum. We hebben als doel ingezet op het inzamelen van geld voor de nieuwe bureautjes voor de zes nieuwe klaslokalen. Wat een enthousiasme van alle leerlingen van de brugklassen!
We hopen dat vele leerlingen voor ons aan de slag gaan om geld bij elkaar te sparen.

4 jarig bestaan KinoniKids

Jaaaa….dat hebben we gevierd met een aangeklede borrel “BIJ Rene” in Leimuiden.(op eigen kosten). We hebben terug gekeken naar de afgelopen 4 jaren. Wat is er veel gebeurd en wat hebben ze daar hard gewerkt! Vele kinderen kunnen nu naar school en hebben een toekomst om naar uit te zien.
We zijn trots en willen alle mensen bedanken die zich hebben ingezet op wat voor manier dan ook!

Sponsorkinderen

Gaat het goed met de sponsorkinderen? Dit is een vraag die ons bezig hield. De vraag hebben we neergelegd bij Caphas en hij heeft georganiseerd dat de aanmeldingscommissie leden op huisbezoek gingen bij de sponsorkinderen.
Alle kinderen hebben te eten…het heeft geregend….de oogst is goed en vele gezinnen hebben een klein stukje land waarop ze hun voedsel kunnen verbouwen.
Daarnaast zijn de Oegandezen zeer sociale mensen en zorgen voor hun naasten.
In twee gezinnen waren er problemen en is er een gezondheidswerker ingezet om de gezinnen te begeleiden.
Alle kinderen maken gebruik van het home learning project. De kinderen die voor één jaar gesponsord worden kunnen volgend jaar van het geld dat gesponsord is nog een jaar naar school! (dit geldt niet voor de vaste sponsorkinderen).
In november zullen we u herinneren om het schoolgeld voor het komende schooljaar over te maken.

Deze mevrouw maakt matoke.

Feestje Bep en Martin

We werden gebeld door de familie Meijer. Zij gaven een feest en hadden de KinoniKids uitgezocht als doel. Zij voelen zich betrokken bij onze Stichting en weten dat daar iedere euro goed terecht komt. Zij hadden op de feestlocatie een mooie hoek ingericht met materiaal van de stichting. Het doel was om geld op te halen voor de bureautjes voor de nieuwe lokalen.
Ze hebben een mooi feest gehad en vele gasten hebben een donatie gedaan. Ze hebben een mooi bedrag opgehaald en zelf er nog iets bij gelegd zodat er straks in twee lokalen bureautjes staan.
Bedankt Familie Meijer voor deze mooie bijdrage.

Nieuwsbrief juni 2021

Heropening basis- en kleuterschool APEX In Kinoni

In januari is de school in etappes open gegaan. Begin juni was het plan dat de laatste klassen (groep 3 en de kleuterklas) ook weer zouden starten.
Helaas…verdrietig, maar waar…de coronabesmettingen liepen op in Oeganda. In eerste instantie niet in Kinoni, maar in de grote steden.De laatste berichten van zondag 13 juni waren niet goed. Er zijn ook veel besmettingen in Kinoni en inmiddels zjn er 20 mensen overleden. Er zijn nog geen berichten binnen gekomen dat er ouders/verzorgers van sponsorkinderen zijn overleden.
Oeganda zit weer in een lockdown. Dit heeft veel invloed op alle mensen…
De scholen zijn weer gesloten. In eerste instantie voor 42 dagen. Nonfood winkels, kerken,openbare ruimtes zijn gesloten. Openbaar vervoer is aangepast en er wordt geadviseerd niet te reizen. Daarna zal president Musseveni weer spreken tot het volk.
Afgelopen week zijn alle kinderen weer opgehaald door ouders/verzorgers. Leerkrachten waren zeer verdrietig. Ze hebben geen werk meer dus geen inkomen. Graag wil Stichting KinoniKids de leerkrachten ondersteunen. We zijn op zoek naar mensen die hierin iets willen betekenen.
Afhankelijk van de situatie gaan we de volgende maand een voedselaktie starten voor de gezinnen van de sponsorkinderen. Kinderen krijgen twee maal per dag een maaltijd op school. Dit moeten ze nu missen.

BEDANKT….Bedankt…..bedankt

Apex school heeft sinds een jaar een klasje voor kinderen met een beperking. Er gaan 13 kinderen met plezier naar dit klasje.De kinderen kunnen nu dankzij een mooie donatie van de Bisschop Bekkers Stichting in een eigen bus vervoerd worden naar en van school!

Roland Holst College goede doelen actie

Zoals ieder jaar was er een goede doelen actie voorbereid door de school. Helaas heeft corona roet in het eten gegooid en is het allemaal anders gelopen. Na wat initiatieven van leerlingen is er een klein bedrag opgehaald met een heel groot resultaat. Van het bedrag gaat nu 1 kind een jaar naar school. Dit bedrag maakt een groot verschil voor dit kind…dolblij..huppelend weer naar school!!

Meulenrakkers in Ossendrecht

Ook de school de Meulenrakkers heeft zich ingezet voor de kinderen van de APEX school. Een sponsorloop werd er gedaan, in aangepaste vorm met weinig supporters en dan nog zoveel geld ophalen is een super prestatie. Applaus voor alle kinderen die zich voor de kinderen van Apex hebben ingezet. Van het geld dat opgehaald is kunnen er straks vier kinderen een jaar naar school.

Dankzij de AFAS foundation kon de slaapzaal voor de schoolkinderen in Kinoni in rap tempo worden gebouwd.

Oeganda nam keiharde maatregelen om Corona zoveel mogelijk op afstand te houden. Dit hield onder andere in dat de scholen vanaf maart vorig jaar gesloten werden om pas een jaar later gefaseerd open te gaan. Een zware tijd voor leerlingen, die geen onderwijs kregen en leerkrachten, die geen salaris ontvingen. De regering stelde diverse eisen om de school te heropenen. Eén daarvan was dat het aantal kinderen op een slaapzaal met de helft gereduceerd moest worden. Dus er was tekort aan ruimte. Een uitdaging waar de APEX school in Kinoni mee aan de gang moest.
De AFAS Foundation bood hulp. Geweldig! Na het indienen van de aanvraag waren zij bereid een nieuwe slaapzaal te financieren. In december leefde de gemeenschap helemaal op. In de stille tijd waarin nauwelijks werk en activiteiten waren werd er met man en macht gewerkt aan de bouw. Alle materialen werden aangeleverd door de ondernemers uit Kinoni en de plaatselijke bouw- en timmerbedrijfjes hadden ook weer inkomsten.
Iedere week werden wij in Nederland op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De AFAS Foundation werd daarin in meegenomen en was ook iedere keer enthousiast. Prachtig om te zien hoe de mensen samen werkten en er voor gingen. In ruim 3 maanden tijd werd er een prachtige slaapzaal gebouwd. Toen de kinderen in april weer naar school mochten komen was er ruimte genoeg om de kinderen onderdak te geven. Inmiddels zijn bijna alle klassen weer terug op school en wordt er weer veel geleerd en heerlijk geslapen.
Namens stichting KinoniKids en de kinderen en medewerkers van de APEX school ontzettend veel dank aan de mensen van de AFAS Foundation voor hun donatie, enthousiasme en samenwerking.

Sponsorkinderen update

Bij de instroom van het nieuwe schooljaar bleken er veel kinderen niet op school te komen. De oorzaak ligt aan de slechte economie vanwege corona en door familieomstandigheden. Er zijn schrijnende verhalen. KinoniKids wilde deze gezinnen graag helpen en hebben een aktie op touw gezet die er voor zou zorgen dat deze kinderen toch de school kunnen blijven bezoeken. Er worden nu 72 kinderen ondersteund om in ieder geval voor een jaar weer naar school te kunnen gaan.
We hopen dat de ouders/verzorgers het komend schooljaar in staat zijn om het schoolgeld zelf te kunnen betalen.

Uniformen

Er is een aanpasssing gekomen op de website wat betreft de aanschaf van uniformen voor de leerlingen van APEX
Als u een kind van APEX kleuterschool (3-6 jaar) wilt ondersteunen betaalt u jaarlijks € 150,-. Voor een kind van APEX basisschool (klas 1 t/m 7) betaalt u jaarlijks € 160,-. Als U een kind met een beperking wil sponsoren dan is het schoolgeld € 210,- per jaar, deze bedragen zijn inclusief een schooluniform. Eens in de twee jaar krijgt elk kind een nieuw uniform.
Toelichting: In de loop van de jaren is gebleken dat de aanschaf van 2 x een schooluniform voor de hele schoolperiode niet voldoende is, de kinderen liepen rond met versleten uniformen en vaak was het uniform ook te klein geworden. De sponsorkinderen hebben naast het uniform geen of weinig andere kleding.Er is een verhoging gekomen van 10,00 euro op het sponsorgeld zodat er 1x per twee jaar een nieuw uniform kan worden aangeschaft.

 WIST U DAT:

  • Dat Carlien en Annet deze zomer niet kunnen afreizen naar Oeganda i.v.m. corona. Zij misschien eind van dit jaar gaan.
  • We voetbalkleding voor 3 elftallen hebben gekregen van SV Kickers te Leimuiden.
  • Wij dit mee gaan nemen naar Kinoni als we weer naar Oeganda kunnen gaan.
  • De hele staf van APEX gevaccineert is.
  • Wij een nieuw doel hebben vastgesteld en dat is: ……. een klassenblok voor 6 klassen( i.v.m. corona mogen er minder kinderen in een klas).
  • Dat APEX iedereen wil bedanken voor donaties en betrokkenheid.

 

WEEBALE NNYO Hartelijk bedankt

Vriendelijke groeten,
Carlien, Carla , Theo en Annet

Nieuwsbrief februari 2021

Zoals jullie weten is de Apex school al vanaf maart 2020 gesloten door de coronamaatregelen. Het was voor leerkrachten, kinderen en gezinnen een moeilijke tijd, maar er is positief nieuws.

President Museveni heeft vorige week gesproken op de televisie . De kinderen van klas 5 en 6 gaan per 1 maart weer naar school. Eind maart zal de president opnieuw bekijken of de andere kinderen van de basisschool ook naar school mogen gaan.

De leerkrachten zijn druk met de voorbereidingen en kunnen niet wachten om de kinderen te ontvangen en les te geven. Zij kunnen dan weer in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Voor de ouders en de kinderen van de kleuterschool is er geen goed nieuws. Besloten is dat deze kinderen moeten wachten tot er een vaccinatie is. Zij denken dat deze groep kinderen zich niet aan de maatregelen kunnen houden, die net zo zijn als in Nederland. De leerkrachten van de kleuterscholen komen in opstand en demonstreren tegen deze beslissing.

In april beginnen ze met vaccineren. De leerkrachten en oudere kwetsbare mensen komen als eerste aan de beurt. Het aantal besmettingen neemt af in Oeganda. Het leven in Kinoni begint weer op gang te komen. De taxi busjes rijden weer, winkels zijn open en de kerk mag weer kerkgangers ontvangen. Veel mensen dragen een mondkapje.

We hopen dat we snel weer een bezoek mogen brengen aan Oeganda.

Waterpomp in Kinoni

Er is een boring gedaan. Op 70 meter diep is er mooi schoon water gevonden.
In samenwerking met Wilde Ganzen is er een elektrische waterpomp geplaatst op een diepte van 45 meter. In de buurt van de pomp is een electriciteitskast geplaatst.
De pomp staat op het terrein van de school in de buurt van de leerkrachtenhuisjes.
Vanuit de pomp is er een waterleiding van 150 meter lang gelegd naar een basisstation.

Dit basisstation bestaat uit een stellage met 4 watertanks. iedere tank heeft een inhoud van 2000 liter. Als de tanks leeg zijn kan je de knop in de electriciteitskast handmatig aanzetten. Zodra de tanks vol zijn wordt de knop omgezet.
Er zijn 2 tappunten aangelegd, Een daarvan kan gebruikt kan worden door de mensen uit de community. De andere is voor de school. Het is mooi helder en drinkbaar water. Voor de mensen in de community scheelt het een heel eind lopen
Nu is de wens om meer tappunten aan te brengen bij de school, in de keuken, bij de slaapzalen, bij het klasje voor kinderen met een beperking, bij de badruimtes en bij de latrines (wc’s). Daarnaast willen ze een wasbak plaatsen bij de wasruimtes en wc’s zodat kinderen hun handen kunnen wassen.

Voor dit doel zijn we op zoek naar sponsors die de APEX hierbij willen ondersteunen. Heeft u een tip dan horen we dit graag van u.

Acties voor de waterpomp:

Bouw van de jongensslaapzaal

        

In de vorige nieuwsbrief vertelden we jullie dat we op zoek waren naar een sponsor voor de bouw van een jongens slaapzaal. We hebben een aanvraag gedaan bij AFAS foundation en zij hebben ons verzoek in behandeling genomen. Zij waren zeer enthousiast over onze stichting en hebben besloten het hele bedrag voor de aanbouw van de slaapzaal te betalen. Ook bij Apex werd het bericht heel enthousiast ontvangen en zijn ze gelijk aan de slag gegaan. In zeer korte tijd is er een slaapzaal gerealiseerd.

MAAR…. Er waren nog bedden nodig…en daar was de UNESCO foundation die een groot deel van de bedden heeft gesponsord. De bedden zijn door lokale lassers gemaakt en zoals alle projecten draagt dit project ook bij aan de werkgelegenheid in het dorp Kinoni. Nu kan de slaapzaal vanaf 1 maart als de school open gaat in gebruik worden genomen. Zeer verrast waren wij (het bestuur van de stichting) dat de slaapzaal zo snel gerealiseerd is… een droom die werkelijkheid werd.

Mutsen actie

De mutsenactie van mevrouw de Rijk is een groot succes. Al vele kinderen en ook volwassenen heeft ze blij kunnen maken met een zelf gebreide muts.
De opbrengst is voor de stichting!!

Sponsorkinderen update

Het aantal kinderen dat gesponsord wordt groeit nog steeds. Inmiddels zijn er 84 kinderen die gelukkig zijn gemaakt met een sponsor. Zij gaan nu naar school!!

Ouders/verzorgers zijn ook getroffen door de economische crisis daar i.v.m. corona.

Kinderen, die voor de corona crisis naar school gingen en nu niet meer kunnen gaan, omdat ouders/verzorgers het niet meer kunnen bekostigen, zijn op zoek naar een sponsor. In groep 5 en 6 zijn dit 32 kinderen!!

Voor informatie kijk op de website of neem contact op met Annet (tel:o6-28111856)

HOORT ZEGT HET VOORT!!

 

Bedankt,
Graag willen wij alle mensen bedanken die KINONIKIDS ondersteunen met een bijdrage…..klein of groot….eenmalig of iedere maand. Wij kunnen U garanderen dat iedere euro daar terecht komt.

Wij zijn jullie daar zeer dankbaar voor. U maakt het verschil!!!

Winterweekend

Wat hebben we genoten van het mooie weer, het ijs en de gezelligheid. Annet en Wilma stonden voor de KinoniKids met een koek en zopie tent op de Drecht in Leimuiden.De schaatsers en wandelaars schoven aan voor een gluhwein, soepje of warme chocolademelk. Er was veel belangstelling bij de bezoekers voor onze stichting en zo deden verschillende mensen een extra duit in het potje.

De opbrengst van deze mooie actie is 380,00 euro!

Page 1 of 3

Copyright © 2022 Kinonikids