Category: Nieuwsbrief (Page 1 of 3)

Nieuwsbrief juli 2023

Nieuws van de APEX

De jaarlijkse visiting day op Apex was 8 juli. Veel ouders en verzorgers hebben de school bezocht en konden schriftjes van de kinderen inzien en een gesprek voeren met de leerkracht. In december zullen er examens worden afgenomen bij de kinderen van P7. Deze zullen voor het eerst in de school plaatsvinden. De school moet aan bepaalde eisen voldoen zo moeten bv. alle kinderen aan een eigen stoel en tafel zitten. Apex voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Op 21 oktober zal er gebeden worden voor P7 en het promoveren van de kleuters naar de eerste klas. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. De priesters en de moslimleiders gaan voor in gebed.

Door de groei van de school zijn er meer leerkrachten in dienst. Een deel van hen woont vlakbij de school in huisjes die speciaal voor hen gebouwd zijn. Een ander deel woont elders vlakbij de school in huisjes die gehuurd worden door Apex. Deze huisjes en de grond staat momenteel in de verkoop en Apex zou graag voor deze koop in aanmerking komen. Men is bang als deze in handen komen van andere kopers dat ze een bestemming krijgen die je liever niet in de buurt van een school zou zien, zoals een café. We gaan kijken of we als Stichting hier in iets kunnen betekenen.

Het komt vaak voor dat het electriciteitsnet in Oeganda onder te hoge of te lage netspanning staat. De electriteit gaat dan steeds aan en uit. Hierdoor zijn al verschillende branden geweest op diverse scholen. Er is angst ontstaan binnen de scholen.Het aanbrengen van zonnepanelen zou een oplossing kunnen zijn voor dit probleem. Er is al een kleine donatie voor zonnepanelen binnengekomen van een Nederlands bedrijf.

In september zullen Asrid en Corne een bezoek brengen aan Apex, ze gaan actief aan het werk binnen de school. Ze gaan o.a. een kast laten maken bij de plaatselijke timmerman en deze kast word geplaatst in de eetzaal. De kast zal gevuld gaan worden met eenvoudige gezelschapsspellen. Als u “mens erger je niet” (met een drukknop waar de dobbelsteen onder ligt) over heeft, dan houden wij ons aanbevolen. Laat het Annet weten: 0628111856

Het kippenproject

Het doel van onze stichting is dat projecten zelf organiserend worden en niet afhankelijk blijven van externe sponsors. Het klasje voor kinderen met een beperking is afhankelijk van een sponsor. Deze sponsor betaalt de reguliere kosten (salaris, inrichting, voeding) voor deze klas. Daarnaast zijn er sponsors die materialen, speelgoed en aanpassingen betalen. Samen hebben we bedacht hoe we dit kunnen realiseren.

We hebben mooi nieuws!!


Het Kippenproject waarin wij jullie in de vorige nieuwsbrief al iets vertelde is inmiddels gerealiseerd. De stichting Fonds Onderwijs Support heeft een groot bedrag gedoneerd, de wereldwinkel in Bergen heeft een donatie gedaan en een derde van het project is aangevuld door Wilde Ganzen.
In mei van dit jaar zijn er 3000 kuikens gekocht. Deze groeien goed en zullen binnenkort eieren leggen. De eieren worden verkocht en die opbrengst zal besteed worden aan de reguliere kosten van het klasje voor kinderen met een beperking.

Vrijdag 21 juli nam Carlien, na 17 jaar werkzaam te zijn geweest op mytylschool De Ruimte, afscheid.

Haar collega’s hadden geld ingezameld voor Julia. Het meisje dat 5 jaar geleden naar school mocht doordat de kinderen van de mytylschool een sponsorloop hadden gehouden. Door de bezoeken aan de fysiotherapeut, spalken, krukken en andere hulpmiddelen begon de bodem van Julia’s rekening in zicht te komen. Door deze mooie donatie zit zij er weer warmpjes bij en kan zij de zorg en de middelen krijgen die zij nodig heeft. Fantastisch!!

Bezoek van Caphas en Edith in Nederland

Caphas en Edith zijn 10 dagen in Nederland geweest. Zij hebben een mooie tijd gehad met een vol programma, maar ook ontspanning. Zij hebben in de tuin van Annet een feestje georganiseerd voor genodigden en hebben sponsors bezocht. Daarnaast is er er een bestuursvergadering geweest, waarin veel onderwerpen aan de orde zijn gekomen. Deze zullen we met jullie delen in deze nieuwsbrief. In het kader
van ons 5 jarig bestaan werden we verrast door Caphas met wel een heel speciaal cadeau. We kregen allemaal een Afrikaans
outfit. Na de vergadering gingen we in deze stijl naar de bowlingbaan. Dit was voor hen een nieuwe ervaring. We hebben afgesloten met een etentje.
Met een sponsor, die een bootje heeft, zijn we een dag gaan varen door de Amsterdamse grachten, we hebben gefietst en zijn op het strand geweest waar we hebben gegeten in een strand tent. Daar hebben we genoten van een mooie zonsondergang. Edith en Caphas en wij kijken terug op een mooie en leerzame week.


EDITH AND CAPHAS TRIP TO HOLLAND

It was nice to see our Dutch friends again after a longtime (covid period). It started with a lot of paper work to get a visa. Thank you so much Annet for the invite. It wouldn’t be possible for us access a visa. 10th May, 2023, it was time to leave Entebbe. How nice to fly direct Entebbe- Amsterdam. At 7.25am we reach at Schiphol, on whom do we see? Annet and Wilma to pick us from the Airport. It was so nice to see a different world again, 5 roads in one direction miracle. The warm welcome at Leimuiden, so nice to be treated like queens. Now the program starts; nice to have dinner together at the beach with friends. The meet and greet was a great success, thank you dear friends for traveling long distances to come and see us, the gifts. How nice it was for me and Edith to see a different setting of a school in the neighbourhood, different style of learning, how teachers handle the stubborn children, good to have a discussion with the principal. We like the executive welcome at Afas foundation, what a wel-organised company, a warm place to be. Now, the chicken man Caphas ha ha thank you Arnold and Ton it was nice to see how eggs are managed, with a stamp. The big experience Corpus, how a body works, real!! wonderful experience. So nice to see the second hand shop in Bergen, helping developing countries to have employment. For games, Bowling is number one!!! So nice to see and to participate. It was so nice to be spoilt with a variety of good food. Thank you Arnold and Annet for hosting us. 21st time to fly back home, take a longer route, 7 hours and in the morning happiness in the community.

Cadeautjes voor de sponsorkinderen

Uitgebreid is er in de bestuursvergadering gesproken over dit onderwerp. We hebben inmiddels 86 sponsors die jaarlijks een cadeautje willen meegeven aan bestuursleden die op bezoek gaan in Oeganda. Dat betekent dat een heel groot deel van de koffers gevuld wordt met deze cadeautjes. Op de luchthaven zijn inmiddels nieuwe regels van kracht wat betreft bagage. We mogen in plaats van twee nog maar één koffer meenemen. Het hele idee van cadeautjes meegeven komt bij ons vandaan en lijkt niet echt te passen in de samenleving van Oeganda. Caphas heeft hier echter een heel ander idee over. De meeste gezinnen van de sponsorkinderen hebben moeite om twee maaltijden per dag op tafel te zetten. Er is veel meer behoefte om hierbij ondersteuning te bieden. Vooral tijdens de feestdagen zou het fijn zijn als er iets extra’s op tafel staat. In samenwerking met het bestuur is het idee ontstaan om de sponsors te vragen een bijdrage te willen leveren aan voeding voor een kerstmaaltijd. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend. Daarnaast willen we aan de sponsers vragen een persoonlijke kaart mee te geven voor het sponsorkind, een foto is ook altijd leuk! Annet zal in januari naar Oeganda gaan. Zij neemt jullie post mee. Begin december ontvangen jullie hier een mail over.

Koffie in Oeganda

Oeganda koffieproducent nummer twee is van Afrika. Het is één van de weinige landen waar zelfs wilde koffie groeit. Hoewel Oeganda in Centraal Afrika een van de grootste koffieproducenten is, staat Oeganda op de achtste plaats wereldwijd. Oeganda heeft met haar koffieproductie 2,8% van de wereldmarkt in handen. Het grootste gedeelte van de koffieplantages is Robusta, de inheemse plant die al honderden jaren in het wild hier groeit. De Arabica koffieplant is overgekomen vanuit Ethiopië en wordt op kleinere schaal verbouwd. De verhouding ligt op ongeveer 80% Robusta en 20% Arabica.
De voornaamste oogstperiode ligt tussen oktober en maart. In deze periode is de opbrengst per koffieplant het hoogst. Oeganda heeft een klimaat dat ervoor zorgt dat koffie het hele jaar groeit, hierdoor vind er vaak nog een kleinere oogst plaats tussen april en juli, de zogenoemde fly-crop. In Kinoni zijn er veel kleine “fabriekjes” waar de mensen hun bonen brengen. Deze worden gesorteerd en gewogen. Vervolgens worden de bonen naar Kampala gebracht en worden de bonen geexpporteerd.
Mocht je nu denken dat we daar veel koffie drinken dan heb je dat mis. In Oeganda, een van de grootst producerende koffielanden drinken ze amper zelf koffie.

Laptops voor Apex

In november zullen we weer 12 laptops krijgen van Van PharmAccess. Annet en haar medereizigers zullen deze meenemen naar APEX school
PharmAccess is een stichting die de zorg in Afrika probeert te verbeteren. Dit doen ze door klinieken te ondersteunen met leningen , trainingen en advies. Ze zijn aktief in Kenia, Tanzania, Ghana en Nigeria. Wij wilen deze stichting heel hartelijk bedanken voor het doneren van de lap tops.

Vervolgonderwijs na APEX school

Naam van de schoolKosten per periode (dagschool)Kosten per periode (kostschool)Extra kosten
Suubi centre Secundary school 4 jaar120 euro 3x per jaar200 euro 3x per jaar• Schoolmaterialen 85 euro per periode
• Uniform eens in de 2 jaar 52 euro
• Examen kosten in klas 4 60 euro
Intergrated school 4 jaar132 euro 3x per jaar165 euro 3x per jaar• Schoolmaterialen 80 euro per periode
• Uniform eens in de 2 jaar 50 euro
• Examenkosten in klas 4 60 euro
• Ontwikkelingskosten 20 euro per periode
Mummy’s Institute (praktijkschool) 2 jaar170 euro 2x per jaar• Schoolmaterialen per periode 120 euro
• Extern examen 70 euro per jaar
• Persoonlijke benodigdheden 80 euro per periode
• Uniform 40 euro

Kostschool is op Mummy’s verplicht. Op de twee andere scholen kunnen de kinderen de eerste twee jaar op dagschool maar voor klas 3 en 4 is het een verplichting om op kostschool te gaan.

Deze vacature is nog vacant.

Vacature bestuurslid “Stichting KinoniKids”

Stichting KinoniKids is op zoek naar een nieuw enthousiaste vrijwilliger die ons als bestuurslid wil komen versterken. Heb jij je hart liggen bij kinderen en onderwijs in Oeganda (Afrika) dan is dit echt iets voor jou! Stichting KinoniKids zet zich in voor onderwijs aan kansarme kinderen in Kinoni, Oeganda. Ook bieden wij kinderen met een beperking de mogelijkheid om naar school te gaan. Wij hebben een school laten bouwen in Kinoni waar ongeveer 900 leerlingen les krijgen waarvan 90 sponsorkinderen.
De Stichting bestaat inmiddels vijf jaar en heeft vier bestuursleden.

Wie zoeken wij?
Iemand die:
• Actief mee wil denken
• Affiniteit heeft met Arfrika.
• Enthousiast is.
• Computervaardig is.
• Wonend in de omgeving van Amsterdam.

Wil je meer informatie neem dan contact op: 0628111856 of stuur een mail naar: info@kinonikids.nl onder vernoeming van vacature bestuurslid stichting ”KinoniKids”.

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwtjes van de Apex school

Begin februari is na een lange vakantie de school weer gestart. In de keuken wordt er volop gekookt, de bakkers zijn druk met het bakken van de broodjes, de leerlingen die op kostschool zitten hebben hun bed uitgekozen en hun plekje ingericht, er worden vergaderingen ingepland en er worden voorbereidingen getroffen voor de visite dag voor de ouders/verzorgers van de leerlingen.
Dit schooljaar is er voor het eerst gestart met twee klassen 7. In één klas zitten 24 leerlingen. Zij werken toe naar een centraal staatsexamen dat aan het eind van het jaar wordt afgenomen. De school is nu compleet. Op dit moment gaan er 936 kinderen naar school.

In het klasje voor kinderen met een beperking is een konijnenproject opgezet. Dit is een groot succes. De kinderen wordt geleerd hoe om te gaan met konijnen en hoe ze verzorgd moeten worden. De konijnen familie wordt steeds groter en de jonge konijnen worden meegegeven naar huis met de sponsorkinderen.
Daarnaast is er een tuinproject gestart bij de school, zodat de kinderen uit deze klas vaardigheden leren voor de toekomst.
Vóór het klasje is een vast looprek geplaatst, zodat de kinderen daar oefeningen kunnen doen.
Het eerste trimester eindigt op 5 mei. De leerlingen hebben dan vakantie tot 29 mei daarna gaan ze naar school tot 25 augustus. Het laatste trimester start op 18 september en het schooljaar eindigt op 1 december.
Inmiddels is de eetzaal gevuld met tafels en stoelen. Vele mensen hebben hier een bijdrage aan geleverd. Alle kinderen die komen eten kunnen nu aan tafel zitten. De eetzaal wordt ook gebruikt voor bijeenkomsten die worden georganiseerd in de community.

De school is bijna onafhankelijk van de Kinonikids en kan zelfstandig draaien. Er is echter nog een uitdaging. De uitdaging is de klas voor kinderen met een beperking. Deze klas is nu afhankelijk van één sponsor die de klas ieder jaar voor een groot gedeelte financiert. Graag willen wij en ook de mensen van de Apex school dat deze klas financieel onafhankelijk wordt.
We hebben daar over nagedacht en vergadert en zijn samen met de initiatiefnemer, Caphas Mugabi, tot een idee gekomen. Het plan is om extern een kippenproject op te zetten. De opbrengst uit dit project gaat naar deze klas. De leerlingen die dit leuk vinden kunnen stage gaan lopen in dit project. We zijn momenteel bezig om dit project vorm te geven. We brengen u op de hoogte in de volgende nieuwsbrief.

Helma een vrijwilliger 6 weken aan de werk op APEX school.

Het jaar 2023 begon ik op een bijzondere wijze : ik vertrok voor 6 weken naar een basisschool in Oeganda om daar te helpen. Bij “Kinonikids ” bekend als “Apex-school”.
Via de organisatie “doinggood” ben ik aan de slag gegaan in het project “Pelido” en met name in het klasje : “Special Needs “. In deze 6 weken heb ik 12 kinderen ( 3 – 13 jaar) met een verstandelijke en vaak ook lichamelijke beperking leren kennen, met hen gespeeld en leuke activiteiten gedaan. Elke dag haalden we hen thuis op en in de middag brachten we hen moe maar voldaan weer naar huis.
Het was een intense ervaring om te zien hoe met zeer primitieve middelen een plek voor deze kinderen is gemaakt waar ze plezier hebben, aandacht krijgen en gewaardeerd worden om wie ze zijn.
En ja, er kan nog veel verbeterd worden, met name het gebrek aan materiaal om zinvol bezig te zijn is frusterend. Dat dit klasje er is en uitgebreid kan worden is heel mooi om te zien !!
Zes weken lang heb ik samen met 2 leerkrachten de kinderen een fijne tijd mogen geven. Ik heb mijn ideeen, adviezen en inzichten uit ervaringen kunnen delen in de hoop dat er in de toekomst meer kinderen met een handicap hier een plek zullen vinden waar ze gelukkig zijn en graag naar toe willen gaan.
Helma

Caphas aan het woord

It is total happiness at Apex to see that the school is back to full operation after two years of covid lock-down. The teachers are getting accommodation, meals and salary from the school. What about children; they are happily interacting with each other, having meals at school and of course protection especially the children with disabilities who luck warmth and love at their homes. Many children especially from disadvantaged families would wish to go to Apex but they cannot afford simple requirements like books, uniform and school fees. The family that gets a chance to have a sponsored child, it is always party there. We can’t thank the sponsors enough! you save the lives of these vulnerable children.
Myself and Edith will visit Holland may be on May 11th up to 21st. We are waiting for visa approval to confirm. May be we see some of you dear sponsors. It will be a holiday at Apex so children will be home. The big news is that we will have our pioneer P7 sitting for the national examination that enables those who pass to join lower secondary school. The examination is called Primary Leaving Examination (PLE)
Thank you/webale nyo/dank je wel.

Sponsorkinderen naar de middelbare school

Er zijn drie sponsorkinderen naar de middelbare school gegaan. Mon is naar de praktijkschool Mummy’s gegaan en wil graag opgeleid worden tot automonteur. De broers Enock en Joshua gaan nu naar de middelbare school in Kinoni. In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over het vervolgonderwijs na Apex. Er zijn 3 scholen geselecteerd. Hieronder ziet u wat het middelbare onderwijs kost.

Naam van de schoolKosten per periode (dagschool)Kosten per periode (kostschool)Extra kosten
Suubi centre Secundary school 4 jaar120 euro 3x per jaar200 euro 3x per jaar• Schoolmaterialen 85 euro per periode
• Uniform eens in de 2 jaar 52 euro
• Examen kosten in klas 4 60 euro
Intergrated school 4 jaar132 euro 3x per jaar165 euro 3x per jaar• Schoolmaterialen 80 euro per periode
• Uniform eens in de 2 jaar 50 euro
• Examenkosten in klas 4 60 euro
• Ontwikkelingskosten 20 euro per periode
Mummy’s Institute (praktijkschool) 2 jaar170 euro 2x per jaar• Schoolmaterialen per periode 120 euro
• Extern examen 70 euro per jaar
• Persoonlijke benodigdheden 80 euro per periode
• Uniform 40 euro

Kostschool is op Mummy’s verplicht. Op de twee andere scholen kunnen de kinderen de eerste twee jaar op dagschool maar voor klas 3 en 4 is het een verplichting om op kostschool te gaan.

Laptops

Van PharmAccess hebben we laptops gekregen. PharmAccess is een stichting die de zorg in Afrika probeert te verbeteren. Dit doen ze door klinieken te ondersteunen met leningen, trainingen en advies. Ze zijn aktief in Kenia, Tanzania, Ghana en Nigeria.

Wij wilen deze stichting heel hartelijk bedanken voor deze mooie gift!!!

Er is een assistent aangenomen die de leerlingen gaat begeleiden op de laptops die door verschillende mensen en bedrijven gedoneerd zijn.

Vacature bestuurslid “Stichting KinoniKids”

Stichting KinoniKids is op zoek naar een nieuw enthousiaste vrijwilliger die ons als bestuurslid wil komen versterken. Heb jij je hart liggen bij kinderen en onderwijs in Oeganda (Afrika) dan is dit echt iets voor jou! Stichting KinoniKids zet zich in voor onderwijs aan kansarme kinderen in Kinoni, Oeganda. Ook bieden wij kinderen met een beperking de mogelijkheid om naar school te gaan. Wij hebben een school laten bouwen in Kinoni waar ongeveer 900 leerlingen les krijgen waarvan 90 sponsorkinderen.
De Stichting bestaat inmiddels vijf jaar en heeft vier bestuursleden.

Wie zoeken wij?
Iemand die:

  • Actief mee wil denken.
  • Affiniteit heeft met Afrika.
  • Enthousiast is.
  • Computervaardig is.
  • Wonend in de omgeving van Amsterdam.

Wil je meer informatie neem dan contact op: 0628111856 of stuur een mail naar: info@kinonikids.nl onder vernoeming van vacature bestuurslid stichting ”KinoniKids”

Kerst Nieuwsbrief 2022

Beste allemaal,
Een exta nieuwsbrief om u de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op APEX.

Veel leesplezier!

Schoolvakantie

Het schooljaar voor Apex kleuter- en basisschool zit er op. Alle kinderen zijn naar huis. De kinderen hebben hard gewerkt om de achterstand, door Corona, weg te werken. Helaas heeft de school moeten besluiten eerder dicht te gaan op advies van de regering. Dit was een landelijk besluit en daaraan hebben alle scholen gehoor aan gegeven.
Er was een ebola uitbraak in Kampala. Het is goed om te horen dat deze onder controle is en er geen paniek is in het land.
De kinderen beginnen in januari weer aan een nieuw schooljaar. Volgend jaar zal Apex starten met klas 7, het laatste nieuwe leerjaar. Na een langzame opbouw van alle klassen is de school dan compleet.

Om diverse redenen zijn er een aantal kinderen weggegaan uit de klas voor kinderen met een beperking. Inmiddels zijn er nieuwe kinderen geslecteerd. Zij zullen in januari starten in deze klas.

Nu de school leeg is worden er een aantal klussen opgepakt die veel tijd vragen. De keuken wordt voorzien van een gladde vloer, zodat ze deze goed schoon kunnen maken. De afwasplek is voorzien van een diepe put die opgevuld wordt met stenen. Daarover komt een vloer, zodat het water afgevoerd kan worden. Er ontstaat een mooie plek om de afwas te kunnen doen.

Alex

Alex is een sponsorkind die gesponsord is door mensen uit Nederland. Zij sponsorden al voordat APEX school er stond. Alex kon niet naar school gaan omdat zijn ouders niet voor hem
konden zorgen. Hij is bij opa opgegroeid. Zijn basisschool heeft hij niet af kunnen maken omdat opa verhuisde naar een andere plaats. Hij ging met opa mee, maar kon niet wennen op de nieuwe school. Zijn grootse wens was om automonteur te worden. Alex heeft de kans gekregen om een opleiding te gaan volgen bij een autobedrijf in Massaka. Deze opleiding werd betaald door de sponsors. Kinonikids heeft dit traject begeleid samen met Caphas Mugabi. Hij ging vaak langs de garage om te kijken hoe het met Alex ging. Zelf hebben wij ook een bezoek gebracht aan de garage. Mooi om te zien hoe Alex vol overgave zijn werk deed.
Het droevige nieuws is dat de opa van Alex onlangs is overleden, Alex moest alleen verder. Gelukkig heeft hij een eigen inkomen en kan hij een zelfstandig leven opbouwen in Massaka. Twee jaar heeft hij intern geleerd en in december 2022 heeft hij zijn diploma gehaald. De sponsor heeft een gereedsschapskist voor hem bekostigd, zodat hij nu zelfstandig zijn werk kan uitvoeren. Trots zijn wij op Alex. We willen de sponsors bedanken voor hun vertrouwen in het traject wat we hebben uitgezet met Alex.

Ouderdag op Apex en feest voor de kinderen die overgaan van kleuterschool naar basisschool
Eind oktober was er ouder dag op Apex.

Een groot feest waarop veel ouders en verzorgers aanwezig waren. Alle ouders en/of verzorgers werden uitgenodigd om te kijken naar de prestaties van hun kinderen. Er werd een podium gebouwd waarop kinderen dansten, zongen en debateerden. Een geslaagde dag voor allemaal. Het is traditie dat de kinderen die van de kleuterschool overgaan naar de basisschool veel aandacht krijgen. In heuse studentenpakjes worden zij gepromoveerd.

 

We wensen alle sponsors en iedereeen die de Stichting KinoniKids een warm hart toedraagt een mooie kerst en een gelukkig nieuwjaar.

Amazalibwa amalungi nomwaka omujja gubere gwa mirembe

(in het Oegandees, Fijne kerstdagen en een mooi nieuwjaar)

Nieuwsbrief september 2022

Bezoek aan Kinoni van 15 juli t/m 5 augustus

Na 2,5 jaar konden wij eindelijk Kinoni en in het bijzonder de APEX school weer eens bezoeken. Annet en Carlien en hun partners hebben hun vakantie doorgebracht bij de familie Mugabi. Caphas had drie weken vakantie opgenomen en heeft ons geweldig begeleid tijdens ons bezoek.
De eerste maandag werden wij hartelijk ontvangen op de school. De ruim 900 kinderen stonden ons in hun mooie uniformen op het plein. Met de strakblauwe lucht was het een prachtig en ontroerend aanzien. Toen ze ook nog begonnen te zingen en te dansen was het feest compleet. Geweldig!

De rondleiding op de school deed ons weer versteld staan. Er waren mooie ontwikkelingen waar te nemen. Zo hadden wij het nieuw aangelegde watersysteem nog nooit gezien. Door dit systeem zijn er op diverse plekken kranen op het terrein. Zo is het schone water voor iedereen goed bereikbaar. Ook de toiletten zijn voorzien van een doortrek systeem en er zijn zelfs enkele douches gemaakt. Dit is zeker voor de oudere kinderen een geweldige verbetering. De 6 lokalen die vorig jaar geplaatst waren werden ook volop gebruikt. En dan de eetzaal.

WAUW… wat een grote zaal met een aangrenzende keuken. De zaal wordt volop gebruikt en is een mooie ontwikkeling. De koks delen het eten uit bij het loket en de kinderen zoeken een plaatsje om lekker te eten. Geen gesjouw meer met emmers eten. De koks hebben sterke spierballen want je zult maar 90 kg meel moeten mengen met water om er een gladde pap van te maken.

Van de oude keuken werd er een kiosk gecreëerd. Een klein winkeltje waar schriften, pennen en wat te drinken kan worden gekocht. We hebben onze ogen uitgekeken over al deze ontwikkelingen.

De kinderen waren bezig met de afronding van het trimester. Dan worden er serieus door alle klassen examens gemaakt. Helaas werd de vakantie voor de leerlingen vervroegd. Dit kwam door de zeer hoge inflatie. De minister van onderwijs gaf het advies aan de scholen om eerder te sluiten zodat ze niet in de problemen zouden komen door de hoge prijzen voor voedsel.
Verder hebben wij onze tijd goed besteed om de speciale klas met de kinderen met een beperking te bezoeken.

Dit is een bijzonder project binnen de APEX school. Doordat er maar 13 kinderen in de klas zitten blijft het een dure maar oh zo belangrijke klas. Door vele gesprekken probeerden we daar oplossingen voor te bedenken. Ook bezochten we de fysiotherapeut weer eens. Met 5 sponsorkinderen gingen we in de schoolbus naar het ziekenhuis in Masaka.

De oefeningen werden weer herhaald en zo nodig werden er nieuwe spalken aangemeten. Bij de school is een looprek gemaakt zodat de kinderen ook tijdens schooluren kunnen oefenen.
Wij bezochten de nieuwe sponsorkinderen thuis. We werden weer stil van de verhalen en situaties die we daar te horen en te zien kregen. De corona tijd heeft het in sommige gezinnen erg moeilijk gemaakt.
Ter voorbereiding op de tijd na de APEX school hebben we een bezoek gebracht aan 3 middelbare scholen. Deze scholen zijn geselecteerd en daar kunnen de sponsorkinderen eventueel verder leren.
De muren van de eetzaal waren wel geschilderd maar verder nog kaal. We introduceerden een tekenwedstrijd. Drie leerlingen mochten hun tekening tekenen en schilderen op de muur. Wij schilderden nog wat gezellige smileys op de muren zodat het een vrolijk geheel is geworden.

We bezochten nog 2 dagen een safaripark in de buurt en zo vlogen de weken voorbij. Wij kijken terug op een mooie en waardevolle tijd waarin weer veel besproken en besloten is. Deze plannen en besluiten kunnen jullie lezen in deze nieuwsbrief.
Wij bedanken de familie Mugabi voor de mooie en gastvrije tijd in hun huis en wensen alle mensen van de APEX school veel succes.

De speciale klas op APEX

Sinds 2020 is er op APEX een speciale klas gecreëerd voor kinderen met een verstandelijke beperking. Voor die tijd was er in Kinoni en omgeving geen onderwijs mogelijk voor deze kinderen. Zij zaten thuis en werden soms uit schaamte binnen gehouden en soms zelfs aan hun lot overgelaten.

Na onderzoek en gesprekken was er behoefte en een wens vanuit APEX om deze kinderen een kans te geven om naar school te gaan. Inclusief onderwijs is in Oeganda een speerpunt. De mogelijk werd geboden en al snel werden er veel kinderen aangemeld voor deze speciale klas. Er werd een vacature uitgezet en daar meldde zich een jonge net afgestudeerde leraar met affiniteit voor deze doelgroep zich aan. Meester Kevin startte samen met een assistent de klas op. Twaalf kinderen kwamen op school. Wat een blijdschap voor deze kinderen dat ze er echt bij horen en er toe doen.
De klas werd opgezet als een proef voor 3 jaar. We hadden een donor die dit klasje voor 3 jaar sponsorde. De twee jaar schoolsluiting i.v.m. Corona heeft daar geen goed aan gedaan maar de tijd tikt door en aan het eind van 2022 is de proef voorbij. De mensen op APEX en ook de ouders en natuurlijk de kinderen willen graag dat de klas wordt voortgezet. Het is echter een kostbare klas omdat er maar 13 kinderen in zitten, zij meer materialen nodig hebben en omdat de ouders geen schoolgeld kunnen betalen. Kortom er zal altijd geld nodig zijn om deze klas te kunnen behouden.
Er is een aantal mensen die een leerling van deze klas sponsoren. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en hopen dat deze sponsors dit ook voortzetten.
De opzet van de sponsoring voor deze speciale klas willen wij veranderen. Als een nieuwe sponsor of geïnteresseerde zich aandient dan vragen wij om een sponsoring voor de klas en niet voor een individueel kind. Er kan dan besloten worden om een bepaald bedrag per jaar of per maand over te maken ten behoeve van deze klas. Het zou toch zonde zijn als deze kinderen niet meer naar school kunnen komen. Natuurlijk worden ook deze sponsors op de hoogte gehouden van alle gebeurtenissen op APEX en in het bijzonder van deze speciale klas.
Meester Kevin, leerkracht van de gehandicaptenklas schreef zelf een gedicht en wilde dit met ons delen.
Wij willen dit gedicht graag met jullie delen.

Onderwijs op de APEX basisschool

Het onderwijs op de APEX school is evenals alle ander basisscholen in Oeganda als volgt ingericht.
– Kinderen van 3 a 4 jaar beginnen in Baby class. Afhankelijk van het niveau blijven kinderen daar 1 of 2 jaar.
– Top class. Als kinderen er na de top class aan toe zijn gaan zij naar de primary school. Er volgt een echte promotie.
– Kinderen starten in P1 (primary 1) en volgen de klassen op tot en met P7. In P7 maken zij een eindexamen en kunnen dan doorstromen naar het middelbaaronderwijs of een praktijkschool.

Op de APEX school bestaat de mogelijkheid om in boarding te gaan (kostschool). De kinderen blijven dan het hele trimester op school. Zij krijgen soms bezoek van een ouder en in de vakanties gaan zij naar huis. Er zijn zeer jonge kinderen die, om verschillende redenen, in boarding gaan. Dit kan zijn omdat ouders ver weg wonen of veel werken, de afstand tot de school te groot is ,de situatie thuis niet veilig is of dat er geen ouders zijn om voor de kinderen te zorgen. Enkele sponsors zijn hier mee bekend en betalen extra schoolgeld zodat het sponsorkind in boarding kan. Dit is besloten in overleg met Stichting KinoniKids.

In P6 en P7 is het, volgens de Oegandese normen, noodzakelijk om in boarding te gaan. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid om zich volledig op hun schoolwerk te focussen. Ze worden niet afgeleid door werkzaamheden thuis, hebben geen lange reistijd of een armoedige thuissituatie. Voor meisjes is het een veilige plek waar zij beschermd worden en in alle rust kunnen leren. Ook is er veel aandacht voor gezonde voeding en lichamelijke hygiëne.

Voor sponsors is dit nieuwe informatie. De leden van Stichting KinoniKids zijn hier ook pas tijdens ons bezoek in juli 2022 over ingelicht. Dit heeft consequenties voor het bedrag van het schoolgeld. Als uw sponsorkind naar P6 gaat zal er gevraagd worden of u bereid bent om extra schoolgeld te betalen. Dit komt (op dit moment) neer op €340,- per jaar. Wij kunnen ons voorstellen dat deze informatie u overvalt en afwijkt van uw eerder genomen besluit om een kind te sponsoren. Voelt u zich vooral niet verplicht. Als het niet uitkomt of het wordt u te veel dan zullen wij kijken naar andere oplossingen en kunt u het kind op dezelfde manier blijven sponsoren. Wij zijn ontzettend blij dat u een kansarm kind de mogelijkheid geeft om naar school te gaan.

Onderwijs na de APEX basisschool

Als kinderen groep 7 (P7) van de basisschool afgerond hebben dan zijn er een paar mogelijkheden om verder te leren.

1. Een middelbare school om daar in 4 jaar het “o level” (ordinary level s1 t/m s4) te halen. Dit kan verlengd worden met 2 jaar om het “a level” (advanced level s5 t/m s6) te halen. Na het o level kan er een beroepsopleiding gevolgd worden en na het behalen van het a level kan er op de universiteit gestudeerd worden.

2. Een praktijkschool om in 2 jaar een vak te leren zoals: automonteur, kapper, naaister…….. de leerlingen krijgen na het behalen een certificaat en baangarantie.
Als een sponsor na de APEX basisschool verder wil met sponsoring voor het betreffende kind dan zal Stichting KinoniKids met de sponsor in gesprek gaan over de mogelijkheden en wensen van het kind en over de kosten van de vervolgopleiding. Dit zal gebeuren als het kind in P6 zit.
In het volgende stukje tekst staat wat op dit moment (juli 2022) de kosten zijn voor de drie scholen die Stichting KinoniKids in samenspraak met Caphas Mugabi heeft geselecteerd.
1. Suubi Secondary School
2. Intergratedschool Kinoni
3. Mummy’s Institutepraktijkschool


Onderwijs kost duur in Oeganda
In de volgende nieuwsbrief zullen we inzichtelijk maken wat de scholen kosten.

40 jaar getrouwd!!


We willen deze familie hartelijk feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal.
Zij hebben de gasten gevraagd iets te schenken voor het goede doel i.p.v. cadeautjes.
Verrast mochten wij een enveloppe ontvangen met een mooi bedrag. BEDANKT

Bezoekje aan Oeganda

De sponsors van een sponsorkind hebben een bezoekje gebracht aan APEX en hebben daarna het sponsorkind thuis bezocht.
Voordat ze naar Oeganda gingen hadden zij meerdere acties gehouden en hebben hiermee een mooi bedrag aan de Apex kunnen schenken.

TARATATATTA
5 jarig bestaan Kinonikids

Dat is eigenlijk een feestje waard. Helaas vieren wij dit jaar geen feestje, maar wij vieren volgend jaar het 6 jarig bestaan, omdat Caphas en Edith graag bij dit feestje aanwezig willen zijn. Dat belooft wat.
Maar, wij zijn van de acties zoals u weet….
Carlien en Wietske hebben dagen rondgestruind in de duinen van Bergen en zakken vol met bramen geplukt. Hiervan is overheerlijke jubileum bramenjam gemaakt en verpakt in Oegandese stijl. Wilt u hiervan proeven dan kunt u een potje bestellen via één van ons. Kosten 5 euro.

BEDANKT……..WEBALE (in het Oegandees)

– GS1 voor het doneren van de laptops.
– Mensen die een tafel en of bank hebben
gesponsord voor de eetzaal.
– Sponsors voor de cadeautjes en
kaartjes voor de sponsorkinderen.
– Voor alle betrokkenheid bij onze stichting.
– Stichting Ons TweedeThuis voor het
doneren van alle tasjes voor de sponsorkinderen.

Nieuwsbrief juni 2022

APEX school update

Na een vakantieperiode van 2 weken in mei, is de school inmiddels weer gestart.
Dit schooljaar zal er minder vakantie zijn, omdat de kinderen achterstand hebben opgelopen door de schoolsluiting van maar liefst twee jaar door Corona. Er wordt hard gewerkt om de achterstand in te halen.
Totaal gaan er nu 812 kinderen naar de APEX school waarvan 443 naar kostschool gaan. Dit betekent dat zij blijven slapen op de school. Er zitten meer meisjes op school dan jongens. Er zijn 36 leerkrachten werkzaam op de APEX school. Er zijn totaal 18 klassen.
Er is een aanvraag gedaan vanuit de overheid om meer leerlingen te plaatsen op de Apex school. Na een bijeenkomst met leerkrachten is er besloten dat er in totaal 1070 kinderen naar school kunnen gaan.

Helaas is de school getroffen door een mazelenepidemie. Er zijn ongeveer 270 kinderen ziek geweest. Dit bracht de nodige uitdagingen met zich mee… Er kwam een arts op school, bloedmonsters afgenomen en 2 verpleegkundigen werden ingeroepen om voor de kinderen te zorgen. Alle ouders werden geïnformeerd. De uitbraak was snel onder controle en hopen we op een goede en vooral ook een gezonde periode om dit schooljaar af te ronden.
Helaas moeten we u melden dat er een jongetje is overleden aan de mazelen. Hij kreeg er malaria bij en dat werd hem fataal. Onze gedachten gaan uit naar zijn dierbaren die voor hem zorgden en wensen hen heel veel sterkte.

Na de vakantie is de nieuwe eetzaal in gebruik genomen. Doordat de materialen (cement, verf, metaal) veel duurder zijn geworden door de oorlog in Oekraïne en de enorme inflatie is de eetzaal nog niet helemaal af. Wel kunnen ze de eetzaal alvast gebruiken.
De kinderen eten op dit moment hun maaltijd op een zeil op de grond. Meubilair ontbreekt nog, daar is nog overleg over met de leerkrachten en het bestuur wat de juiste keuze zal zijn.

Bouw van de eetzaal

In februari hebben we een aanvraag gedaan bij de AFAS foundation voor de bouw van een eetzaal en keuken. Deze eetzaal gaat ook gebruikt worden voor andere doeleinden binnen de gemeenschap bijvoorbeeld voor vergaderingen, trouwerijen en andere bijeenkomsten. Daarnaast kunnen de de kostschoolkinderen in de avond gebruik maken van deze ruimte voor studie, dans en spel. De kinderen eten nu in de klassen en/of buiten onder de veranda. Als het regent is het een grote uitdaging om de kinderen geordend te laten eten. Het zal een hele grote verbetering zijn als zij kunnen eten aan een tafel in de eetzaal. De maaltijden kunnen vanuit de keuken geserveerd worden. De kinderen halen hun eigen bordje op en brengen deze weer terug.
Annet en Carlien zijn bij het AFAS theather geweest om daar een pitch te houden. Carlien heeft, door middel van een PowerPointpresentatie, met veel foto’s, goed kunnen onderbouwen en inzichtelijk kunnen maken waarom de wens van een eetzaal nodig is. AFAS foundation heeft besloten om dit project te steunen.
Er was grote vreugde in de school toen we dit kenbaar maakten. Er was gelijk aktie en in een razend tempo hebben ze een eetzaal en keuken gebouwd. De oude keuken wordt afgebroken en de stoven zijn overgeplaatst naar de nieuwe keuken. In de nieuwe keuken zijn 8 stoven.

Bezoek aan Oeganda

Carlien en Annet vliegen 15 juli naar Oeganda. Daar verblijven zij in het vrijwilligershuis. Dit is op korte afstand van de school. Zij zullen alle sponsorkinderen gaan zien op school of in de thuissituatie. 86 kinderen hebben een sponsor. Er is gelegenheid om iets kleins mee te geven. We kunnen 23 kilo meenemen , dus de koffers zijn snel gevuld. Een tip: klein toilettasje met een tandenborstel, stukje zeep , geen haar benodigdheden, (de kinderen worden kort geknipt i.v.m. hygiëne) kleine tube tandpasta, springtouw, een mooie pen, stiften, klein kleurboekje, doosje met lego, autootjes……. Een kaartje geschreven door de sponsor is altijd leuk! Voor nieuwe sponsors is het een tip om een foto mee te geven zodat familie en het kind weten door wie ze gesponsord worden. Advies: foto sealen, zodat deze mooi blijft. Wij kunnen u niet zeggen wat voor maat uw sponsorkind heeft, dus geeft u liever geen kleding mee.
Tijdens ons bezoek zullen we twee middelbare scholen bezoeken die geselecteerd zijn voor vervolgonderwijs na Apex. Als sponsors besluiten om na de APEX school verder te gaan met sponsoren dan gaat het kind naar één van deze scholen.
Na ons verblijf hoort u meer van ons.

Rommelmarkt in Alkmaar

Wat een rommel in Alkmaar. Hier waren wij deel van en hadden twee kramen.
Bijna alles ging voor een eurootje over de tafel. Leuke gesprekken, mooi weer en gezellige mensen die belangstelling hadden voor onze stichting. We hadden een leuke dag en hebben een mooi bedrag opgehaald. Zij nemen dit mee naar de APEX school. Het wordt besteed aan het klasje voor kinderen met een beperking.

Aktie Petra

Petra gaat een rondreis maken in Oeganda en haar sponsorkind bezoeken op de APEX school. Zij is erg betrokken bij onze stichting en verkoopt al jaren kniepertje voor onze stichting. Zij wil door verschilende acties een leuk geldbedrag ophalen voor de school. Ze zet een spaarpot neer in de kantine op haar werk.
Heel veel succes Petra met je aktie!

Wist u dat…………………

*Een schooljaar van APEX school uit 3 termijnen bestaat.
* Hieronder ziet u het schoolschema van dit jaar. Een schooljaar is van januari tot
januari.
* Stichting Kinonikids 5 jaar bestaat in oktober 2022.
* Wij nog altijd op zoek zijn naar nieuwe sponsors.
* U het verschil kan maken voor een kind in Kinoni waarvan ouders het schoolgeld
niet kan betalen.

Wij wensen u een hele mooie zonnige zomer! Groeten, Carlien, Theo, Carla en Annet.

Nieuwsbrief februari 2022

Kniepertjesactie van Petra

Afgelopen kerst heeft Petra een actie gehouden voor de KinoniKids. Uren heeft zij staan bakken en heeft 1400 kniepertjes en rolletjes gebakken. Wat geweldig! Ze heeft 11 bureautjes bij elkaar gebakken. Wat fijn dat jij dit weer hebt willen doen voor de APEX school in Kinoni.

 

Twee muzikanten in het winkelcentrum van Amstelveen

Wat een mooi intiatief van Jos en Septima. Twee muzikale mensen die voor de KinoniKids op tweede kerstdag gezelligheid hebben gebracht in het winkelcentrum.

De opbrengst hiervan is gestort op de rekening van de KinoniKids en krijgt een mooie bestemming. Wat lief dat jullie voor onze stichting hebben gezongen.

Voetbalkleding

Ook het verenigingsleven in Leimuiden wist de KinoniKids te vinden. Via de voorzitter van hetbestuur kwam Annet in de kantine van de voetbalvereninging Kickers ‘69 terecht. Alle voetbalkleding van de jeugd is vervangen voor nieuwe kleding. Annet en Marry hebben een middag daar doorgebracht om de kleding uit te zoeken. We hebben voor 3 elftallen de sporttassen kunnen vullen.

Vrijwilligers hebben dit meegenomen naar Oeganda. Ze zijn daar erg blij met de kleding en er wordt volop gebruik van gemaakt. De kleding blijft op school en wordt voor verschillende elftallen gebruikt. Tatatatatatatatata

Yes! De laptops zijn op hun plek!

De laptops zijn aangekomen in Kinoni. De leraren en de kinderen zijn hier ontzettend dankbaar voor. We hebben afgelopen weken al een paar computerlessen gegeven. In deze lessen hebben we de kinderen basisvaardigheden geleerd zoals: de computer opstarten, een klein stukje over jezelf typen, hoe je leestekens en hoofdletters gebruikt. Na deze basisles gaven we een les over het schrijven van een verhaaltje. Met als onderwerp: Oeganda. De kinderen vonden dit leuk! Maar ook moeilijk. Ze moesten zelf goed nadenken maar uiteindelijk kwamen er hele leuke verhalen uit.

Het bovenstaande bericht hebben we ontvangen van 2 vrijwilligers die de laptops hebben meegnomen naar Oeganda. De laptops zijn gedoneerd door het bedrijf GS1 uit Amstelveen Kortom: de laptops zijn een groot succes en zijn mega goed terecht gekomen!! Bedankt!

Heropening Apex school door coronaversoepelingen

Eindelijk was het zover…. In januari opende Apex, na een sluiting van bijna 2 jaar weer haar deuren. Er is hard gewerkt aan de voorwaarden om dit te realiseren. Er waren namelijk eisen gesteld door de regering zoals: stromend water, waterpunten, en de mogelijkheid tot kleinere klassen. Het nieuwe blok met 6 klassen is inmiddels in gebruik genomen.

Voor een aantal scholen in de omgeving waren de voorwaarden niet haalbaar en zij hebben de deuren nog niet kunnen openen. Er zijn daardoor veel aanmeldingen van kinderen voor APEX. Het is nog niet duidelijk hoeveel leerlingen er in totaal naar school gaan, omdat er nog altijd leerlingen aangemeld worden.

In totaal kunnen er 900 leerlingen worden toegelaten. We hebben vernomen dat alle sponsorkinderen en ook de kinderen die voor een jaar gesponsord worden op school aanwezig zijn.

Er zijn 6 nieuwe leerkrachten aangenomen en de meeste leerkrachten zijn teruggekeerd naar hun werkplek op APEX.

Actie voor bureautjes

Na de zomer van 2021 hebben we een actie gehouden voor de aanschaf van nieuwe bureautjes die nodig waren in de nieuwe lokalen. Inmiddels hebben we alle 132 bureautjes bij elkaar gespaard, dankzij de vele donaties. Ze zijn gemaakt door de plaatselijke timmerman.

De bureautjes hebben inmiddels hun bestemming gekregen in de 6 nieuwe lokalen. Natuurlijk willen we alle mensen bedanken die hieraan een bijdrage hebben geleverd, TOP!

WIST U DAT:

*Jessica onze vrijwilligster, die ons ondersteunt bij het onderhoud van de website, moeder is geworden van een dochter, Bodhi.
* De onderhoudsman het kopieerapparaat heeft nagekeken zodat deze weer volop kan draaien in dit nieuwe schooljaar.
* Corona goed onder controle is in Oeganda.
* Annet en Carlien komende zomer naar Oeganda zullen gaan.
*De weg, vanaf de hoofdweg naar de toegang tot de school, door de overheid is opgeknapt.
*De actie van de bureautjes een succes was.

Page 1 of 3

Copyright © 2022 Kinonikids