Onder het motto: “Wij feest, zij feest” werd er op 23 mei een sponsorloop gehouden op de mytylschool De Ruimte in Bergen. Het was groot feest op de school omdat deze dit jaar 40 jaar bestaat. Ze wilden op De Ruimte ook iemand anders mee laten genieten van het feest. Er werd gekozen voor Julia uit Oeganda. Julia kan niet lopen en kan door geldgebrek niet op school komen. De kinderen gingen op zoek naar sponsors en renden hun rondjes.

Caphas, was aanwezig tijdens de loop. Hij mocht het startschot geven en rende enthousiast mee met de kinderen. Wat een feest en wat keek hij op van de vreugde en inzet van alle kinderen. In de weken daarna kwam het geld binnen. De eindstand is uiteindelijk € 3171,67 geworden. Niet te geloven! Het schoolgeld van Julia kan voor een aantal jaren betaald worden en de twee rolstoelen kunnen worden aangeschaft. Geweldig!

In de zomervakantie gaat Carlien naar Oeganda en zal er voor zorgen dat Julia op school komt.