Bezoek aan Kinoni van 15 juli t/m 5 augustus

Na 2,5 jaar konden wij eindelijk Kinoni en in het bijzonder de APEX school weer eens bezoeken. Annet en Carlien en hun partners hebben hun vakantie doorgebracht bij de familie Mugabi. Caphas had drie weken vakantie opgenomen en heeft ons geweldig begeleid tijdens ons bezoek.
De eerste maandag werden wij hartelijk ontvangen op de school. De ruim 900 kinderen stonden ons in hun mooie uniformen op het plein. Met de strakblauwe lucht was het een prachtig en ontroerend aanzien. Toen ze ook nog begonnen te zingen en te dansen was het feest compleet. Geweldig!

De rondleiding op de school deed ons weer versteld staan. Er waren mooie ontwikkelingen waar te nemen. Zo hadden wij het nieuw aangelegde watersysteem nog nooit gezien. Door dit systeem zijn er op diverse plekken kranen op het terrein. Zo is het schone water voor iedereen goed bereikbaar. Ook de toiletten zijn voorzien van een doortrek systeem en er zijn zelfs enkele douches gemaakt. Dit is zeker voor de oudere kinderen een geweldige verbetering. De 6 lokalen die vorig jaar geplaatst waren werden ook volop gebruikt. En dan de eetzaal.

WAUW… wat een grote zaal met een aangrenzende keuken. De zaal wordt volop gebruikt en is een mooie ontwikkeling. De koks delen het eten uit bij het loket en de kinderen zoeken een plaatsje om lekker te eten. Geen gesjouw meer met emmers eten. De koks hebben sterke spierballen want je zult maar 90 kg meel moeten mengen met water om er een gladde pap van te maken.

Van de oude keuken werd er een kiosk gecreëerd. Een klein winkeltje waar schriften, pennen en wat te drinken kan worden gekocht. We hebben onze ogen uitgekeken over al deze ontwikkelingen.

De kinderen waren bezig met de afronding van het trimester. Dan worden er serieus door alle klassen examens gemaakt. Helaas werd de vakantie voor de leerlingen vervroegd. Dit kwam door de zeer hoge inflatie. De minister van onderwijs gaf het advies aan de scholen om eerder te sluiten zodat ze niet in de problemen zouden komen door de hoge prijzen voor voedsel.
Verder hebben wij onze tijd goed besteed om de speciale klas met de kinderen met een beperking te bezoeken.

Dit is een bijzonder project binnen de APEX school. Doordat er maar 13 kinderen in de klas zitten blijft het een dure maar oh zo belangrijke klas. Door vele gesprekken probeerden we daar oplossingen voor te bedenken. Ook bezochten we de fysiotherapeut weer eens. Met 5 sponsorkinderen gingen we in de schoolbus naar het ziekenhuis in Masaka.

De oefeningen werden weer herhaald en zo nodig werden er nieuwe spalken aangemeten. Bij de school is een looprek gemaakt zodat de kinderen ook tijdens schooluren kunnen oefenen.
Wij bezochten de nieuwe sponsorkinderen thuis. We werden weer stil van de verhalen en situaties die we daar te horen en te zien kregen. De corona tijd heeft het in sommige gezinnen erg moeilijk gemaakt.
Ter voorbereiding op de tijd na de APEX school hebben we een bezoek gebracht aan 3 middelbare scholen. Deze scholen zijn geselecteerd en daar kunnen de sponsorkinderen eventueel verder leren.
De muren van de eetzaal waren wel geschilderd maar verder nog kaal. We introduceerden een tekenwedstrijd. Drie leerlingen mochten hun tekening tekenen en schilderen op de muur. Wij schilderden nog wat gezellige smileys op de muren zodat het een vrolijk geheel is geworden.

We bezochten nog 2 dagen een safaripark in de buurt en zo vlogen de weken voorbij. Wij kijken terug op een mooie en waardevolle tijd waarin weer veel besproken en besloten is. Deze plannen en besluiten kunnen jullie lezen in deze nieuwsbrief.
Wij bedanken de familie Mugabi voor de mooie en gastvrije tijd in hun huis en wensen alle mensen van de APEX school veel succes.

De speciale klas op APEX

Sinds 2020 is er op APEX een speciale klas gecreëerd voor kinderen met een verstandelijke beperking. Voor die tijd was er in Kinoni en omgeving geen onderwijs mogelijk voor deze kinderen. Zij zaten thuis en werden soms uit schaamte binnen gehouden en soms zelfs aan hun lot overgelaten.

Na onderzoek en gesprekken was er behoefte en een wens vanuit APEX om deze kinderen een kans te geven om naar school te gaan. Inclusief onderwijs is in Oeganda een speerpunt. De mogelijk werd geboden en al snel werden er veel kinderen aangemeld voor deze speciale klas. Er werd een vacature uitgezet en daar meldde zich een jonge net afgestudeerde leraar met affiniteit voor deze doelgroep zich aan. Meester Kevin startte samen met een assistent de klas op. Twaalf kinderen kwamen op school. Wat een blijdschap voor deze kinderen dat ze er echt bij horen en er toe doen.
De klas werd opgezet als een proef voor 3 jaar. We hadden een donor die dit klasje voor 3 jaar sponsorde. De twee jaar schoolsluiting i.v.m. Corona heeft daar geen goed aan gedaan maar de tijd tikt door en aan het eind van 2022 is de proef voorbij. De mensen op APEX en ook de ouders en natuurlijk de kinderen willen graag dat de klas wordt voortgezet. Het is echter een kostbare klas omdat er maar 13 kinderen in zitten, zij meer materialen nodig hebben en omdat de ouders geen schoolgeld kunnen betalen. Kortom er zal altijd geld nodig zijn om deze klas te kunnen behouden.
Er is een aantal mensen die een leerling van deze klas sponsoren. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en hopen dat deze sponsors dit ook voortzetten.
De opzet van de sponsoring voor deze speciale klas willen wij veranderen. Als een nieuwe sponsor of geïnteresseerde zich aandient dan vragen wij om een sponsoring voor de klas en niet voor een individueel kind. Er kan dan besloten worden om een bepaald bedrag per jaar of per maand over te maken ten behoeve van deze klas. Het zou toch zonde zijn als deze kinderen niet meer naar school kunnen komen. Natuurlijk worden ook deze sponsors op de hoogte gehouden van alle gebeurtenissen op APEX en in het bijzonder van deze speciale klas.
Meester Kevin, leerkracht van de gehandicaptenklas schreef zelf een gedicht en wilde dit met ons delen.
Wij willen dit gedicht graag met jullie delen.

Onderwijs op de APEX basisschool

Het onderwijs op de APEX school is evenals alle ander basisscholen in Oeganda als volgt ingericht.
– Kinderen van 3 a 4 jaar beginnen in Baby class. Afhankelijk van het niveau blijven kinderen daar 1 of 2 jaar.
– Top class. Als kinderen er na de top class aan toe zijn gaan zij naar de primary school. Er volgt een echte promotie.
– Kinderen starten in P1 (primary 1) en volgen de klassen op tot en met P7. In P7 maken zij een eindexamen en kunnen dan doorstromen naar het middelbaaronderwijs of een praktijkschool.

Op de APEX school bestaat de mogelijkheid om in boarding te gaan (kostschool). De kinderen blijven dan het hele trimester op school. Zij krijgen soms bezoek van een ouder en in de vakanties gaan zij naar huis. Er zijn zeer jonge kinderen die, om verschillende redenen, in boarding gaan. Dit kan zijn omdat ouders ver weg wonen of veel werken, de afstand tot de school te groot is ,de situatie thuis niet veilig is of dat er geen ouders zijn om voor de kinderen te zorgen. Enkele sponsors zijn hier mee bekend en betalen extra schoolgeld zodat het sponsorkind in boarding kan. Dit is besloten in overleg met Stichting KinoniKids.

In P6 en P7 is het, volgens de Oegandese normen, noodzakelijk om in boarding te gaan. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid om zich volledig op hun schoolwerk te focussen. Ze worden niet afgeleid door werkzaamheden thuis, hebben geen lange reistijd of een armoedige thuissituatie. Voor meisjes is het een veilige plek waar zij beschermd worden en in alle rust kunnen leren. Ook is er veel aandacht voor gezonde voeding en lichamelijke hygiëne.

Voor sponsors is dit nieuwe informatie. De leden van Stichting KinoniKids zijn hier ook pas tijdens ons bezoek in juli 2022 over ingelicht. Dit heeft consequenties voor het bedrag van het schoolgeld. Als uw sponsorkind naar P6 gaat zal er gevraagd worden of u bereid bent om extra schoolgeld te betalen. Dit komt (op dit moment) neer op €340,- per jaar. Wij kunnen ons voorstellen dat deze informatie u overvalt en afwijkt van uw eerder genomen besluit om een kind te sponsoren. Voelt u zich vooral niet verplicht. Als het niet uitkomt of het wordt u te veel dan zullen wij kijken naar andere oplossingen en kunt u het kind op dezelfde manier blijven sponsoren. Wij zijn ontzettend blij dat u een kansarm kind de mogelijkheid geeft om naar school te gaan.

Onderwijs na de APEX basisschool

Als kinderen groep 7 (P7) van de basisschool afgerond hebben dan zijn er een paar mogelijkheden om verder te leren.

1. Een middelbare school om daar in 4 jaar het “o level” (ordinary level s1 t/m s4) te halen. Dit kan verlengd worden met 2 jaar om het “a level” (advanced level s5 t/m s6) te halen. Na het o level kan er een beroepsopleiding gevolgd worden en na het behalen van het a level kan er op de universiteit gestudeerd worden.

2. Een praktijkschool om in 2 jaar een vak te leren zoals: automonteur, kapper, naaister…….. de leerlingen krijgen na het behalen een certificaat en baangarantie.
Als een sponsor na de APEX basisschool verder wil met sponsoring voor het betreffende kind dan zal Stichting KinoniKids met de sponsor in gesprek gaan over de mogelijkheden en wensen van het kind en over de kosten van de vervolgopleiding. Dit zal gebeuren als het kind in P6 zit.
In het volgende stukje tekst staat wat op dit moment (juli 2022) de kosten zijn voor de drie scholen die Stichting KinoniKids in samenspraak met Caphas Mugabi heeft geselecteerd.
1. Suubi Secondary School
2. Intergratedschool Kinoni
3. Mummy’s Institutepraktijkschool


Onderwijs kost duur in Oeganda
In de volgende nieuwsbrief zullen we inzichtelijk maken wat de scholen kosten.

40 jaar getrouwd!!


We willen deze familie hartelijk feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal.
Zij hebben de gasten gevraagd iets te schenken voor het goede doel i.p.v. cadeautjes.
Verrast mochten wij een enveloppe ontvangen met een mooi bedrag. BEDANKT

Bezoekje aan Oeganda

De sponsors van een sponsorkind hebben een bezoekje gebracht aan APEX en hebben daarna het sponsorkind thuis bezocht.
Voordat ze naar Oeganda gingen hadden zij meerdere acties gehouden en hebben hiermee een mooi bedrag aan de Apex kunnen schenken.

TARATATATTA
5 jarig bestaan Kinonikids

Dat is eigenlijk een feestje waard. Helaas vieren wij dit jaar geen feestje, maar wij vieren volgend jaar het 6 jarig bestaan, omdat Caphas en Edith graag bij dit feestje aanwezig willen zijn. Dat belooft wat.
Maar, wij zijn van de acties zoals u weet….
Carlien en Wietske hebben dagen rondgestruind in de duinen van Bergen en zakken vol met bramen geplukt. Hiervan is overheerlijke jubileum bramenjam gemaakt en verpakt in Oegandese stijl. Wilt u hiervan proeven dan kunt u een potje bestellen via één van ons. Kosten 5 euro.

BEDANKT……..WEBALE (in het Oegandees)

– GS1 voor het doneren van de laptops.
– Mensen die een tafel en of bank hebben
gesponsord voor de eetzaal.
– Sponsors voor de cadeautjes en
kaartjes voor de sponsorkinderen.
– Voor alle betrokkenheid bij onze stichting.
– Stichting Ons TweedeThuis voor het
doneren van alle tasjes voor de sponsorkinderen.