Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwtjes van de Apex school

Begin februari is na een lange vakantie de school weer gestart. In de keuken wordt er volop gekookt, de bakkers zijn druk met het bakken van de broodjes, de leerlingen die op kostschool zitten hebben hun bed uitgekozen en hun plekje ingericht, er worden vergaderingen ingepland en er worden voorbereidingen getroffen voor de visite dag voor de ouders/verzorgers van de leerlingen.
Dit schooljaar is er voor het eerst gestart met twee klassen 7. In één klas zitten 24 leerlingen. Zij werken toe naar een centraal staatsexamen dat aan het eind van het jaar wordt afgenomen. De school is nu compleet. Op dit moment gaan er 936 kinderen naar school.

In het klasje voor kinderen met een beperking is een konijnenproject opgezet. Dit is een groot succes. De kinderen wordt geleerd hoe om te gaan met konijnen en hoe ze verzorgd moeten worden. De konijnen familie wordt steeds groter en de jonge konijnen worden meegegeven naar huis met de sponsorkinderen.
Daarnaast is er een tuinproject gestart bij de school, zodat de kinderen uit deze klas vaardigheden leren voor de toekomst.
Vóór het klasje is een vast looprek geplaatst, zodat de kinderen daar oefeningen kunnen doen.
Het eerste trimester eindigt op 5 mei. De leerlingen hebben dan vakantie tot 29 mei daarna gaan ze naar school tot 25 augustus. Het laatste trimester start op 18 september en het schooljaar eindigt op 1 december.
Inmiddels is de eetzaal gevuld met tafels en stoelen. Vele mensen hebben hier een bijdrage aan geleverd. Alle kinderen die komen eten kunnen nu aan tafel zitten. De eetzaal wordt ook gebruikt voor bijeenkomsten die worden georganiseerd in de community.

De school is bijna onafhankelijk van de Kinonikids en kan zelfstandig draaien. Er is echter nog een uitdaging. De uitdaging is de klas voor kinderen met een beperking. Deze klas is nu afhankelijk van één sponsor die de klas ieder jaar voor een groot gedeelte financiert. Graag willen wij en ook de mensen van de Apex school dat deze klas financieel onafhankelijk wordt.
We hebben daar over nagedacht en vergadert en zijn samen met de initiatiefnemer, Caphas Mugabi, tot een idee gekomen. Het plan is om extern een kippenproject op te zetten. De opbrengst uit dit project gaat naar deze klas. De leerlingen die dit leuk vinden kunnen stage gaan lopen in dit project. We zijn momenteel bezig om dit project vorm te geven. We brengen u op de hoogte in de volgende nieuwsbrief.

Helma een vrijwilliger 6 weken aan de werk op APEX school.

Het jaar 2023 begon ik op een bijzondere wijze : ik vertrok voor 6 weken naar een basisschool in Oeganda om daar te helpen. Bij “Kinonikids ” bekend als “Apex-school”.
Via de organisatie “doinggood” ben ik aan de slag gegaan in het project “Pelido” en met name in het klasje : “Special Needs “. In deze 6 weken heb ik 12 kinderen ( 3 – 13 jaar) met een verstandelijke en vaak ook lichamelijke beperking leren kennen, met hen gespeeld en leuke activiteiten gedaan. Elke dag haalden we hen thuis op en in de middag brachten we hen moe maar voldaan weer naar huis.
Het was een intense ervaring om te zien hoe met zeer primitieve middelen een plek voor deze kinderen is gemaakt waar ze plezier hebben, aandacht krijgen en gewaardeerd worden om wie ze zijn.
En ja, er kan nog veel verbeterd worden, met name het gebrek aan materiaal om zinvol bezig te zijn is frusterend. Dat dit klasje er is en uitgebreid kan worden is heel mooi om te zien !!
Zes weken lang heb ik samen met 2 leerkrachten de kinderen een fijne tijd mogen geven. Ik heb mijn ideeen, adviezen en inzichten uit ervaringen kunnen delen in de hoop dat er in de toekomst meer kinderen met een handicap hier een plek zullen vinden waar ze gelukkig zijn en graag naar toe willen gaan.
Helma

Caphas aan het woord

It is total happiness at Apex to see that the school is back to full operation after two years of covid lock-down. The teachers are getting accommodation, meals and salary from the school. What about children; they are happily interacting with each other, having meals at school and of course protection especially the children with disabilities who luck warmth and love at their homes. Many children especially from disadvantaged families would wish to go to Apex but they cannot afford simple requirements like books, uniform and school fees. The family that gets a chance to have a sponsored child, it is always party there. We can’t thank the sponsors enough! you save the lives of these vulnerable children.
Myself and Edith will visit Holland may be on May 11th up to 21st. We are waiting for visa approval to confirm. May be we see some of you dear sponsors. It will be a holiday at Apex so children will be home. The big news is that we will have our pioneer P7 sitting for the national examination that enables those who pass to join lower secondary school. The examination is called Primary Leaving Examination (PLE)
Thank you/webale nyo/dank je wel.

Sponsorkinderen naar de middelbare school

Er zijn drie sponsorkinderen naar de middelbare school gegaan. Mon is naar de praktijkschool Mummy’s gegaan en wil graag opgeleid worden tot automonteur. De broers Enock en Joshua gaan nu naar de middelbare school in Kinoni. In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over het vervolgonderwijs na Apex. Er zijn 3 scholen geselecteerd. Hieronder ziet u wat het middelbare onderwijs kost.

Naam van de school Kosten per periode (dagschool) Kosten per periode (kostschool) Extra kosten
Suubi centre Secundary school 4 jaar 120 euro 3x per jaar 200 euro 3x per jaar • Schoolmaterialen 85 euro per periode
• Uniform eens in de 2 jaar 52 euro
• Examen kosten in klas 4 60 euro
Intergrated school 4 jaar 132 euro 3x per jaar 165 euro 3x per jaar • Schoolmaterialen 80 euro per periode
• Uniform eens in de 2 jaar 50 euro
• Examenkosten in klas 4 60 euro
• Ontwikkelingskosten 20 euro per periode
Mummy’s Institute (praktijkschool) 2 jaar 170 euro 2x per jaar • Schoolmaterialen per periode 120 euro
• Extern examen 70 euro per jaar
• Persoonlijke benodigdheden 80 euro per periode
• Uniform 40 euro

Kostschool is op Mummy’s verplicht. Op de twee andere scholen kunnen de kinderen de eerste twee jaar op dagschool maar voor klas 3 en 4 is het een verplichting om op kostschool te gaan.

Laptops

Van PharmAccess hebben we laptops gekregen. PharmAccess is een stichting die de zorg in Afrika probeert te verbeteren. Dit doen ze door klinieken te ondersteunen met leningen, trainingen en advies. Ze zijn aktief in Kenia, Tanzania, Ghana en Nigeria.

Wij wilen deze stichting heel hartelijk bedanken voor deze mooie gift!!!

Er is een assistent aangenomen die de leerlingen gaat begeleiden op de laptops die door verschillende mensen en bedrijven gedoneerd zijn.

Vacature bestuurslid “Stichting KinoniKids”

Stichting KinoniKids is op zoek naar een nieuw enthousiaste vrijwilliger die ons als bestuurslid wil komen versterken. Heb jij je hart liggen bij kinderen en onderwijs in Oeganda (Afrika) dan is dit echt iets voor jou! Stichting KinoniKids zet zich in voor onderwijs aan kansarme kinderen in Kinoni, Oeganda. Ook bieden wij kinderen met een beperking de mogelijkheid om naar school te gaan. Wij hebben een school laten bouwen in Kinoni waar ongeveer 900 leerlingen les krijgen waarvan 90 sponsorkinderen.
De Stichting bestaat inmiddels vijf jaar en heeft vier bestuursleden.

Wie zoeken wij?
Iemand die:

  • Actief mee wil denken.
  • Affiniteit heeft met Afrika.
  • Enthousiast is.
  • Computervaardig is.
  • Wonend in de omgeving van Amsterdam.

Wil je meer informatie neem dan contact op: 0628111856 of stuur een mail naar: [email protected] onder vernoeming van vacature bestuurslid stichting ”KinoniKids”

Vorige

Kerstgroet van onze sponsorkinderen!

Volgende

Nieuwsbrief juli 2023

  1. Rita Vergeer

    Bedankt voor de nieuwsbrief. Leuk dat Caphas weer naar Nederland
    komt. Groetjes

Geef een reactie

Copyright © 2022 Kinonikids