Nieuws van de APEX

De jaarlijkse visiting day op Apex was 8 juli. Veel ouders en verzorgers hebben de school bezocht en konden schriftjes van de kinderen inzien en een gesprek voeren met de leerkracht. In december zullen er examens worden afgenomen bij de kinderen van P7. Deze zullen voor het eerst in de school plaatsvinden. De school moet aan bepaalde eisen voldoen zo moeten bv. alle kinderen aan een eigen stoel en tafel zitten. Apex voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Op 21 oktober zal er gebeden worden voor P7 en het promoveren van de kleuters naar de eerste klas. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. De priesters en de moslimleiders gaan voor in gebed.

Door de groei van de school zijn er meer leerkrachten in dienst. Een deel van hen woont vlakbij de school in huisjes die speciaal voor hen gebouwd zijn. Een ander deel woont elders vlakbij de school in huisjes die gehuurd worden door Apex. Deze huisjes en de grond staat momenteel in de verkoop en Apex zou graag voor deze koop in aanmerking komen. Men is bang als deze in handen komen van andere kopers dat ze een bestemming krijgen die je liever niet in de buurt van een school zou zien, zoals een café. We gaan kijken of we als Stichting hier in iets kunnen betekenen.

Het komt vaak voor dat het electriciteitsnet in Oeganda onder te hoge of te lage netspanning staat. De electriteit gaat dan steeds aan en uit. Hierdoor zijn al verschillende branden geweest op diverse scholen. Er is angst ontstaan binnen de scholen.Het aanbrengen van zonnepanelen zou een oplossing kunnen zijn voor dit probleem. Er is al een kleine donatie voor zonnepanelen binnengekomen van een Nederlands bedrijf.

In september zullen Asrid en Corne een bezoek brengen aan Apex, ze gaan actief aan het werk binnen de school. Ze gaan o.a. een kast laten maken bij de plaatselijke timmerman en deze kast word geplaatst in de eetzaal. De kast zal gevuld gaan worden met eenvoudige gezelschapsspellen. Als u “mens erger je niet” (met een drukknop waar de dobbelsteen onder ligt) over heeft, dan houden wij ons aanbevolen. Laat het Annet weten: 0628111856

Het kippenproject

Het doel van onze stichting is dat projecten zelf organiserend worden en niet afhankelijk blijven van externe sponsors. Het klasje voor kinderen met een beperking is afhankelijk van een sponsor. Deze sponsor betaalt de reguliere kosten (salaris, inrichting, voeding) voor deze klas. Daarnaast zijn er sponsors die materialen, speelgoed en aanpassingen betalen. Samen hebben we bedacht hoe we dit kunnen realiseren.

We hebben mooi nieuws!!


Het Kippenproject waarin wij jullie in de vorige nieuwsbrief al iets vertelde is inmiddels gerealiseerd. De stichting Fonds Onderwijs Support heeft een groot bedrag gedoneerd, de wereldwinkel in Bergen heeft een donatie gedaan en een derde van het project is aangevuld door Wilde Ganzen.
In mei van dit jaar zijn er 3000 kuikens gekocht. Deze groeien goed en zullen binnenkort eieren leggen. De eieren worden verkocht en die opbrengst zal besteed worden aan de reguliere kosten van het klasje voor kinderen met een beperking.

Vrijdag 21 juli nam Carlien, na 17 jaar werkzaam te zijn geweest op mytylschool De Ruimte, afscheid.

Haar collega’s hadden geld ingezameld voor Julia. Het meisje dat 5 jaar geleden naar school mocht doordat de kinderen van de mytylschool een sponsorloop hadden gehouden. Door de bezoeken aan de fysiotherapeut, spalken, krukken en andere hulpmiddelen begon de bodem van Julia’s rekening in zicht te komen. Door deze mooie donatie zit zij er weer warmpjes bij en kan zij de zorg en de middelen krijgen die zij nodig heeft. Fantastisch!!

Bezoek van Caphas en Edith in Nederland

Caphas en Edith zijn 10 dagen in Nederland geweest. Zij hebben een mooie tijd gehad met een vol programma, maar ook ontspanning. Zij hebben in de tuin van Annet een feestje georganiseerd voor genodigden en hebben sponsors bezocht. Daarnaast is er er een bestuursvergadering geweest, waarin veel onderwerpen aan de orde zijn gekomen. Deze zullen we met jullie delen in deze nieuwsbrief. In het kader
van ons 5 jarig bestaan werden we verrast door Caphas met wel een heel speciaal cadeau. We kregen allemaal een Afrikaans
outfit. Na de vergadering gingen we in deze stijl naar de bowlingbaan. Dit was voor hen een nieuwe ervaring. We hebben afgesloten met een etentje.
Met een sponsor, die een bootje heeft, zijn we een dag gaan varen door de Amsterdamse grachten, we hebben gefietst en zijn op het strand geweest waar we hebben gegeten in een strand tent. Daar hebben we genoten van een mooie zonsondergang. Edith en Caphas en wij kijken terug op een mooie en leerzame week.


EDITH AND CAPHAS TRIP TO HOLLAND

It was nice to see our Dutch friends again after a longtime (covid period). It started with a lot of paper work to get a visa. Thank you so much Annet for the invite. It wouldn’t be possible for us access a visa. 10th May, 2023, it was time to leave Entebbe. How nice to fly direct Entebbe- Amsterdam. At 7.25am we reach at Schiphol, on whom do we see? Annet and Wilma to pick us from the Airport. It was so nice to see a different world again, 5 roads in one direction miracle. The warm welcome at Leimuiden, so nice to be treated like queens. Now the program starts; nice to have dinner together at the beach with friends. The meet and greet was a great success, thank you dear friends for traveling long distances to come and see us, the gifts. How nice it was for me and Edith to see a different setting of a school in the neighbourhood, different style of learning, how teachers handle the stubborn children, good to have a discussion with the principal. We like the executive welcome at Afas foundation, what a wel-organised company, a warm place to be. Now, the chicken man Caphas ha ha thank you Arnold and Ton it was nice to see how eggs are managed, with a stamp. The big experience Corpus, how a body works, real!! wonderful experience. So nice to see the second hand shop in Bergen, helping developing countries to have employment. For games, Bowling is number one!!! So nice to see and to participate. It was so nice to be spoilt with a variety of good food. Thank you Arnold and Annet for hosting us. 21st time to fly back home, take a longer route, 7 hours and in the morning happiness in the community.

Cadeautjes voor de sponsorkinderen

Uitgebreid is er in de bestuursvergadering gesproken over dit onderwerp. We hebben inmiddels 86 sponsors die jaarlijks een cadeautje willen meegeven aan bestuursleden die op bezoek gaan in Oeganda. Dat betekent dat een heel groot deel van de koffers gevuld wordt met deze cadeautjes. Op de luchthaven zijn inmiddels nieuwe regels van kracht wat betreft bagage. We mogen in plaats van twee nog maar één koffer meenemen. Het hele idee van cadeautjes meegeven komt bij ons vandaan en lijkt niet echt te passen in de samenleving van Oeganda. Caphas heeft hier echter een heel ander idee over. De meeste gezinnen van de sponsorkinderen hebben moeite om twee maaltijden per dag op tafel te zetten. Er is veel meer behoefte om hierbij ondersteuning te bieden. Vooral tijdens de feestdagen zou het fijn zijn als er iets extra’s op tafel staat. In samenwerking met het bestuur is het idee ontstaan om de sponsors te vragen een bijdrage te willen leveren aan voeding voor een kerstmaaltijd. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend. Daarnaast willen we aan de sponsers vragen een persoonlijke kaart mee te geven voor het sponsorkind, een foto is ook altijd leuk! Annet zal in januari naar Oeganda gaan. Zij neemt jullie post mee. Begin december ontvangen jullie hier een mail over.

Koffie in Oeganda

Oeganda koffieproducent nummer twee is van Afrika. Het is één van de weinige landen waar zelfs wilde koffie groeit. Hoewel Oeganda in Centraal Afrika een van de grootste koffieproducenten is, staat Oeganda op de achtste plaats wereldwijd. Oeganda heeft met haar koffieproductie 2,8% van de wereldmarkt in handen. Het grootste gedeelte van de koffieplantages is Robusta, de inheemse plant die al honderden jaren in het wild hier groeit. De Arabica koffieplant is overgekomen vanuit Ethiopië en wordt op kleinere schaal verbouwd. De verhouding ligt op ongeveer 80% Robusta en 20% Arabica.
De voornaamste oogstperiode ligt tussen oktober en maart. In deze periode is de opbrengst per koffieplant het hoogst. Oeganda heeft een klimaat dat ervoor zorgt dat koffie het hele jaar groeit, hierdoor vind er vaak nog een kleinere oogst plaats tussen april en juli, de zogenoemde fly-crop. In Kinoni zijn er veel kleine “fabriekjes” waar de mensen hun bonen brengen. Deze worden gesorteerd en gewogen. Vervolgens worden de bonen naar Kampala gebracht en worden de bonen geexpporteerd.
Mocht je nu denken dat we daar veel koffie drinken dan heb je dat mis. In Oeganda, een van de grootst producerende koffielanden drinken ze amper zelf koffie.

Laptops voor Apex

In november zullen we weer 12 laptops krijgen van Van PharmAccess. Annet en haar medereizigers zullen deze meenemen naar APEX school
PharmAccess is een stichting die de zorg in Afrika probeert te verbeteren. Dit doen ze door klinieken te ondersteunen met leningen , trainingen en advies. Ze zijn aktief in Kenia, Tanzania, Ghana en Nigeria. Wij wilen deze stichting heel hartelijk bedanken voor het doneren van de lap tops.

Vervolgonderwijs na APEX school

Naam van de school Kosten per periode (dagschool) Kosten per periode (kostschool) Extra kosten
Suubi centre Secundary school 4 jaar 120 euro 3x per jaar 200 euro 3x per jaar • Schoolmaterialen 85 euro per periode
• Uniform eens in de 2 jaar 52 euro
• Examen kosten in klas 4 60 euro
Intergrated school 4 jaar 132 euro 3x per jaar 165 euro 3x per jaar • Schoolmaterialen 80 euro per periode
• Uniform eens in de 2 jaar 50 euro
• Examenkosten in klas 4 60 euro
• Ontwikkelingskosten 20 euro per periode
Mummy’s Institute (praktijkschool) 2 jaar 170 euro 2x per jaar • Schoolmaterialen per periode 120 euro
• Extern examen 70 euro per jaar
• Persoonlijke benodigdheden 80 euro per periode
• Uniform 40 euro

Kostschool is op Mummy’s verplicht. Op de twee andere scholen kunnen de kinderen de eerste twee jaar op dagschool maar voor klas 3 en 4 is het een verplichting om op kostschool te gaan.

Deze vacature is nog vacant.

Vacature bestuurslid “Stichting KinoniKids”

Stichting KinoniKids is op zoek naar een nieuw enthousiaste vrijwilliger die ons als bestuurslid wil komen versterken. Heb jij je hart liggen bij kinderen en onderwijs in Oeganda (Afrika) dan is dit echt iets voor jou! Stichting KinoniKids zet zich in voor onderwijs aan kansarme kinderen in Kinoni, Oeganda. Ook bieden wij kinderen met een beperking de mogelijkheid om naar school te gaan. Wij hebben een school laten bouwen in Kinoni waar ongeveer 900 leerlingen les krijgen waarvan 90 sponsorkinderen.
De Stichting bestaat inmiddels vijf jaar en heeft vier bestuursleden.

Wie zoeken wij?
Iemand die:
• Actief mee wil denken
• Affiniteit heeft met Arfrika.
• Enthousiast is.
• Computervaardig is.
• Wonend in de omgeving van Amsterdam.

Wil je meer informatie neem dan contact op: 0628111856 of stuur een mail naar: [email protected] onder vernoeming van vacature bestuurslid stichting ”KinoniKids”.