Via een vriend kregen we de tip om eens te kijken op de site van de kerk. De Dominicuskerk collecteert onder andere voor goede doelen. Hun doelstelling past precies in ons beleid en op de vraag of ze een collecte wilde houden voor de schoolbus kregen we een positieve reactie. De zaterdag voor Pasen en eerste Paasdag is er in de dienst een collecte gehouden voor de bus.

Carla, Carlien en Annet hebben op zaterdagavond de dienst bijgewoond. Het was een bijzondere ervaring. Het was mooi om de samenhorigheid en de verbinding tussen de mensen te beleven.

De collecte heeft een mooi bedrag opgeleverd. Wij bedanken alle mensen die een bijdrage hebben geleverd!

En…..vriend van Annet……bedankt voor de TIP