Category: Nieuwsbrief (Page 2 of 3)

Nieuwsbrief juni 2020

Corona in Oeganda

Net als bij ons in Nederland is het coronavirus ook in Oeganda. De besmettingen zijn beperkt, dit komt omdat er in een vroeg stadium een lock-down is afgegeven in het hele land. Half mei zijn de winkels weer open gegaan en het openbaar vervoer is weer gaan rijden onder strikte voorwaarden. Alle mensen die zich op straat begeven zijn verplicht om een mondkapje te dragen. Tot nu toe zijn alle scholen nog gesloten. Begin juli word er opnieuw gekeken of versoepelingen van de maatregelen genomen kunnen worden. We houden U op de hoogte van de ontwikkelingen. De schoolkinderen krijgen twee maal per dag eten op school, dit moeten zij nu missen. Er was hongersnood in de arme gezinnen. De eerste actie was een groot succes, we zijn nu bezig met een tweede actie in samenwerking met Wilde Ganzen. Er worden pakketten gebracht naar 200 gezinnen met daarin zeep, desinfectant, voedsel en schoolwerk voor de sponsorkinderen. De leerkrachten gaan dit met de boda-boda (brommer) rondbrengen in de gezinnen. Ze zullen ook voorlichting geven over het coronavirus. We zijn blij met de mensen die zich betrokken en verbonden voelen bij APEX en de community en willen de mensen bedanken die een financiële bijdrage hebben geleverd aan deze actie.

Waterpomp

Samen met Wilde Ganzen sparen we ook voor een waterpomp in de nabijheid van de school. De pomp kost €13.000 euro. Wilde Ganzen zal voorzien in een derde van de kosten. Wij zijn op zoek naar organisaties die ons hierbij willen ondersteunen om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Als u een idee heeft laat het ons dan weten! De pomp komt bij de school te staan zodat ook een gedeelte van de gemeenschap gebruik kan maken van deze waterpomp.

Watertank

Wat een regen in Kinoni! Het nieuwe gedeelte van de school liep vol water daar werd een oplossing voor gezocht. Er werd een goot aan de nieuwe slaapzaal gemaakt en een watertank van 10.000 liter geïnstaleerd.

Schoolplein

Door de vele regen was het schoolplein niet meer begaanbaar door de modder en de plassen. Dit is slecht voor de gezondheid omdat er meer kans is op malaria doordat de muggen eitjes leggen bij de plassen.
Dankzij een sponsor is het schoolplein betegeld. Dit was een enorme klus, de tegels zijn handgemaakt. Het resultaat mag er zijn, de kinderen kunnen straks spelen op het nieuwe schoolplein. Sponsor SUPER BEDANKT!!

Boardingclass (slaapzaal)

We hebben een donatie gekregen van de Hofstee Stichting voor de bouw van een slaapzaal. Binnenkort gaan ze hiermee starten zodat de kinderen een slaapplek hebben als de school straks weer opengaat.

Actie van een sponsor

De kniepertjes actie is een groot succes! De sponsor is dagen aan het bakken geweest. De opbrengst is nog niet bekend maar zal binnenkort bekend worden. Wij worden heel blij van zulke initiatieven.

WEEBALE NNYO Hartelijk bedankt

Vriendelijke groeten,
Carlien, Carla , Theo en Annet

Nieuwsbrief februari 2020

Voortgang bouw van de school

Januari is het laatste deel van de school geopend, klas 5,6,7 en het klasje voor kinderen met een beperking. Klas 5 is bezet en klas 6 gaat volgend jaar van start. In 2021 zullen alle klassen bezet zijn. De bouw van de kostschool is in volle gang. Naast de kostschool zal volgend jaar een latrine en een washok gebouwd worden. De aanleg van een voetbal/speelveld is voltooid. Wij willen Carlien bedanken voor de doel en de netbal palen. Er wordt volop gebruik van gemaakt.

Actie waterpomp

Wij zijn inmiddels officieel partner van Wilde Ganzen. Zij hebben ons financieel ondersteund bij de aanschaf van een schoolbus die ook ingezet wordt voor gemeenschapsactiviteiten. Op dit moment sparen we samen met Wilde Ganzen voor een waterpomp in de nabijheid van de school. De pomp kost 13.000 euro. Zij zullen voorzien in een derde van de kosten. Wij zijn op zoek naar organisaties die ons hierbij willen ondersteunen om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Als u een idee heeft laat het ons dan weten! De pomp komt bij de school te staan zodat ook een gedeelte van de gemeenschap gebruik kan maken van deze waterpomp. We hebben inmiddels 3550 euro opgehaald.Wij willen De Pelgrimshoeve in Zoetermeer en de school ”Meulenrakkers” uit Ossendrecht bedanken voor dit mooie bedrag.

Donatie voetbalkleding

In Leimuiden heeft er een fusie plaats gevonden tussen drie scholen. Er is nu een basischool: “de Lei” genaamd. De basisschool “De Kleine Wereld” had speciaal voetbalkleding voor het jaarlijkse voetbaltoernooi gedoneerd door “Slagerij van der Meer” in Leimuiden. Door deze fusie was de kleding niet meer bruikbaar en werd de stichting benaderd met de vraag of wij dit konden gebruiken voor de school APEX in Oeganda. We hebben de kinderen van APEX hier erg blij mee gemaakt.
De eerste wedstrijd is inmiddels gespeeld en het veld kleurde volledig in de kleuren blauw en wit.

Brillenwinkel

Ieder jaar in januari gaan we weer naar Oeganda met heel veel brillen in de koffer. De mensen in Kinoni weten dit en wachten op onze komst. De brillen worden geschonken door heel veel mensen. De ouderen in Leimuiden willen we hiervoor bedanken. Ook de brillen winkel in Lisse ”Draaier” spaart voor ons de oude brillen, die we ophalen in de winkel. Dank je wel. Er was een enorme opkomst…jong en oud. We hebben 65 brillen uitgegeven. De rest van de brillen liggen in een klein winkeltje in Kinoni op de toonbank. Zo hopen we nog meer mensen blij te maken met een brilletje van hier. Mooi om te zien hoe een ieder de zelfgemaakte winkel verliet met een bril waardoor hij/zij beter kan zien.

Klasje voor kinderen met een beperking

De zomervakantie zit er weer op voor alle kinderen van APEX. Eind januari is de school weer open en zijn ze begonnen aan een nieuw schooljaar. Voor een aantal leerlingen is er een hele nieuwe wereld opengegaan want zij kunnen en mogen voor het eerst naar school! Er is een klasje geopend speciaal voor kinderen met een beperking. Wij als stichting zijn blij dat we ook deze doelgroep kunnen ondersteunen. Afgelopen najaar heeft Carlien in samenwerking met de counselers een selectie gemaakt van kinderen die in aanmerking komen voor deze klas, zij heeft heel wat huisbezoeken afgelegd in de community. Er is voor gekozen dat er in deze klas niet meer dan 12 kinderen komen, dit om ervoor te zorgen dat deze kinderen voldoende aandacht krijgen. Ook heeft Carlien zich ingezet om een geschikte leerkracht en assistente voor deze klas te vinden, en dit is gelukt! Tijdens ons bezoek in Oeganda hebben Carla en Mirte deze leerkracht en assistent ondersteund bij de inrichting van de klas, bij de dagindeling en activiteiten. Wij hebben ontzettend genoten van deze leuke bijzondere kinderen, ze hadden veel plezier in de klas. De kinderen in deze klas betalen geen schoolgeld, we zoeken nog sponsors voor het betalen van schoolgeld en voor de aanschaf van schommels. Het schoolgeld is 200,00 euro per jaar per kind.

Sponsorkinderen

Net als ieder jaar gingen we met een koffer vol met cadeautjes op weg naar Oeganda om de sponsorkinderen te verrassen. Alle kinderen kregen een katoenen tasje (foto) gedoneerd door ”Ons Tweede Thuis “ met een cadeautje erin. Alle kinderen kregen even persoonlijke aandacht, samen het cadeautje openmaken en kaartje lezen als deze was meegegeven. Het was weer leuk om te zien hoe creatief en met aandacht mensen de cadeautjes hadden uitgezocht. Allemaal bedankt hiervoor. We hebben alle kinderen blij kunnen maken. Bij de kinderen van nieuwe sponsors zijn we op huisbezoek geweest en hebben ook daar de tasjes uitgedeeld. Inmiddels hebben wij 77 sponsors die kinderen ondersteunen door schoolgeld voor hen te betalen. Er zijn nog meer kinderen die naar school willen, zegt het voort!

Wist u dat:

– Apex een klasje heeft geopend voor kinderen met een beperking
– Annet, Mirte en Carla afgelopen week terug gekomen zijn uit Oeganda
– Wij nog steeds actie voeren voor de aanschaf van een waterpomp
– Annet en Carla naar de goede doelenmarkt gaan op het Roland Holst College
– Wij een mooie donatie hebben ontvangen van Unesco Nederland
– Wij inmiddels 77 sponsors hebben
– Wij Wilma willen bedanken voor het maken van slabben.
– Iedereen willen bedanken die zich betrokken voelt en mee denkt in onze stichting!!
– Zondag 16 februari de kinonikids op televsie is in een uitzending van Wilde Ganzen. We zijn project van de week. Nederland 2 om 11.55……..kijkt u ook?

WEEBALE NNYO Hartelijk bedankt

Vriendelijke groeten,
Carlien, Carla , Theo en Annet

Nieuwsbrief oktober 2019

Bezoek aan Kinoni

In september zijn Arnold, Annet en Carlien naar Kinoni afgereisd om de ontwikkelingen op de APEX school met eigen ogen te aanschouwen. Na een hartelijk welkom door de leerkrachten werden we rondgeleid. Wat een werk was er verzet. De nieuwe afdeling voor klas 5 t/m 7 was al in een zeer vergevorderd stadium.

In de klassen 1 t/m 4 werd er hard gewerkt en zagen wij de kinderen en de leerkrachten met veel plezier aan het werk. Ook de kleuterafdeling zag er prima uit en werd er volop geleerd. Kinderen zijn op dit moment examens aan het maken voor de ouderdag op 19 oktober.

Julia, voor de meesten bekend uit de vorige verslagen, is een meisje die vorig jaar naar school kwam in de rolstoel. Zij liep nu met krukken zelfstandig naar de schoolbus. Wat geweldig!!

De slaapzalen zagen er goed georganiseerd en hygiënisch uit. In elke zaal slapen 70 kinderen die worden begeleid door één matron. Er zijn 3 slaapzalen. In het weekend dragen de kinderen speciale kleding en kunnen de matrons de was doen. Over het hek hangen meer dan 200 uniformen te drogen die zij met de hand hebben gewassen. Best een uitdaging in de regentijd.

Bakkerij

Bij de school is een bakkerij gekomen. Elke dag wordt er voor de kinderen brood of koekjes gebakken. Dat is een traktatie voor de kinderen. De meeste kinderen krijgen dat thuis niet. Twee mensen zijn de hele dag werkzaam in de bakkerij.

Voortgang school

Er is hard gewerkt door de lokale bouwvakkers. In zeer korte tijd zijn er 7 lokalen gebouwd. Ze zijn nu in de afrondende fase. Daarna kan de schilder aan de slag. Vrolijke kleuren worden er gebruikt. In januari zal dit gebouw geopend worden. Klas 5 t/m 7 zal hier les krijgen. Er is ook één lokaal voor de kinderen met een beperking gereserveerd. In deze klas komen 10 kinderen met een beperking. We zijn hard bezig met de voorbereiding hiervan. Ouders en leerkrachten moeten voorgelicht worden. Er moeten kinderen geselecteerd worden en er zal een speciale leerkracht aangenomen worden. In Oeganda worden kinderen met een beperking nog vaak weggestopt in en achter de huizen. Mensen schamen zich en er zijn er velen die denken dat het een besmettelijke ziekte is. We proberen, door deze kinderen op school te laten komen, meer begrip te kweken voor deze vergeten groep. Gelukkig zien de mensen van APEX hier ook het belang van in.

Sponsoring kinderen

Wij zijn blij met alle nieuwe sponsors. Dit jaar hebben we er 18 nieuwe sponsors bij. Wat geweldig! Door de huisbezoeken bij deze kinderen hebben wij gezien dat het hard nodig is om deze kinderen een kans te geven. Wat een armoede troffen wij aan maar wat een blijdschap om naar school te mogen. Ook de cadeautjes werden ontzettend gewaardeerd.

De komende periode kijken we uit naar nieuwe sponsors voor de kinderen met een beperking. Kijkt u met ons mee. Voor informatie kunt u mailen naar info@kinonikids.nl.

2 jarig bestaan van Stichting KinoniKids

Tijdens het verblijf van Carlien, Annet en Arnold in Kinoni hebben we ons 2 jarig jubileum gevierd. In Massaka werd een lekkere taart gekocht en samen met Caphas en Edith werd dit jubileum gevierd. We zijn ontzettend trots op al het werk wat er in de afgelopen jaren is verzet.

Alle mensen die ons hierbij hebben ondersteund in wat voor vorm dan ook, willen we hartelijk bedanken voor hun bijdrage!

Bezoek van Joke en Rick aan APEX juni 2019

Joke en Rick sponsoren een tweeling die naar de APEX school gaan. Zij hadden een wens om deze kinderen te bezoeken. Zij hebben de daad bij het woord gevoegd en hebben de tweeling bezocht op school, ze hadden ballen en springtouwen mee voor de kinderen. Zij werden hartelijk ontvangen door Caphas en Edith en zijn met hen op huisbezoek geweest bij de tweeling. Joke en Rick hebben een bijdrage geleverd aan de watertank die geplaatst is bij de leerkrachten huisjes.
Namens de leerkrachten hartelijk bedankt daarvoor!

Pruimenactie van Roy

Roy, een jongen met een verstandelijke beperking, hield voor de KinoniKids een actie. Alle pruimen die uit de boom kwamen verkocht hij in zijn kraampje in Vriezekoop. Van de valpruimen maakte de buurvrouw jam. Van de opbrengst zijn leesboekjes gekocht.

Wat een mooie actie Roy!

Kerstmarkt

Ook dit jaar staan wij weer op de kerstmarkt in Leimuiden. Kom bij onze kraam kijken, want er zijn leuke dingen te koop. De opbrengst is bestemd voor onze stichting. Wij zien u graag bij onze kraam op 14 december.

Wist u dat:

* Er een mooi verslag is geschreven door Carlien die momenteel nog in Oeganda verblijft en daar van alles meemaakt.
* Dit verslag op onze website en op onze facebookpagina staat.
* Dat APEX een echt voetbalveld krijgt en het gras al ingezaaid is.
* Wij GS1 willen bedanken voor de laptops die wij van hen hebben ontvangen.
* Wist u dat Annet zelf in de rolstoel heeft gezeten tijdens de vlucht naar Oeganda!
* Dat wij 14 december op de kerstmarkt staan in Leimuiden, we zien u graag bij onze kraam.
* Wij weer een actie hebben voor de aanschaf van een waterpomp.
* Dat we op de goede doelen markt hebben gestaan in het Roland Holst College in Hilversum.
* Dat Annet, Carla en Mirte (dochter van Annet) in januari 2020 naar Kinoni gaan.

Nieuwsbrief juni 2019

Beste lezers,

Sinds de laatste nieuwsbrief van maart 2019 is er weer veel gebeurd op en rondom de school APEX in Kinoni.
We willen dit graag met jullie delen.
Veel leesplezier!

Voortgang bouw van de school

We hebben goed nieuws!
In overleg met de initiatiefnemer van het project, Caphas Mugabi, is er besloten om te starten met de bouw van de laatste fase als de helft van de begroting binnen is. Door een donatie van de kringloop winkel in Castricum ‘Muttathara’, de kringloopwinkel KOOK in Alkmaar en van Ned Train in Haarlem is het mogelijk om te beginnen met de bouw in september 2019. Dit zijn 7 lokalen voor de groepen 5, 6 en 7, een lokaal voor kinderen met een beperking en een lokaal dat gebruikt kan worden voor diverse doeleinden.

Als dit laatste stuk gebouwd is, kunnen er 900 kinderen naar school. Veel van deze kinderen komen uit arme gezinnen. De APEX school is gedeeltelijk een kostschool.

Het volgende doel is om 2 slaapzalen te bouwen. In oktober zal er een actie worden gehouden voor aanschaf voor bureau’s en bedden. Daarover zullen we jullie tegen die tijd informeren.

Wilde Ganzen

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief is de stichting KinoniKids een samenwerkingsverband aan gegaan met Wilde Ganzen. We hebben daar een aanvraag ingediend voor een schoolbus. De schoolbus wordt niet alleen gebruikt voor het vervoer van de schoolkinderen, maar kan ook ingezet worden voor vervoer naar ziekenhuis, begrafenissen en/of trouwerijen.

In zeer korte tijd hebben we sponsors gevonden die ons financieel wilde ondersteunen bij de aanschaf van de bus. Wilde ganzen heeft 1/3 deel van het bedrag bijgelegd.

We willen alle sponsors en Wilde Ganzen hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
De bus is inmiddels gekocht en in gebruik.
En……wij zijn zeer verbaasd…er passen 42 kinderen in.

Nee, niet in zitjes of vast met gordels zoals hier.

 

De wereldwinkel in Bergen (nh)

In deze winkel werken mensen die zich geheel vrijwillig inzetten voor goede doelen. Zo werden wij ook met een mooi bedrag verrast. Dit bedrag is ook ingezet voor de aanschaf van de bus. Mensen in Bergen, ontzettend bedankt.

 

Feest, samen 60

Wat leuk is het om te horen dat er iemand een feestje geeft en aan de gasten een bijdrage vraagt voor onze stichting i.p.v. een cadeau.

Deze feestvarkens hebben in overleg met de stichting besloten om een watertank te doneren voor de kinderen van Apex. Dit is een tank waar gezuiverd water in komt zodat de kinderen op school water kunnen drinken.
Wat een super initiatief! Wat zullen de kinderen hier blij mee zijn! BEDANKT!

Jackfruit

In de vorige nieuwsbrief hebben we iets verteld over matoke dat dagelijks in Oeganda gegeten wordt. Nu een stukje over jackfruit, een vrucht die we in Nederland niet tegenkomen maar die in Oeganda veel gegeten wordt. De vrucht groeit aan bomen, is groen en groot, heel groot. Eén jackfruit kan wel 35 kilo wegen.
De bruin groene schil bestaat uit zeskantige punten, die elk uit één bloem zijn ontstaan. Het vruchtvlees is geel en smaakt licht zoet en heeft een zoete geur. De vrucht bevat tot 30% zetmeel. Jackfruit is rijk aan vitamine B6,vitamine C, vitamine A, kalium, calcium en ijzer waardoor het een voedzaam alternatief is voor vlees. De vrucht kan goed tegen hitte en groeit snel. Ze worden niet in gerechten gebruikt, maar als fruit gegeten.

Sponsorkinderen

Stichting KinoniKids ondersteunt kinderen uit Kinoni die niet naar school kunnen gaan. Voor deze groep zoeken wij sponsors die schoolgeld kunnen betalen voor deze kinderen. Inmiddels hebben we 61 sponsors gevonden en gaan er 61 kinderen huppelend naar school!!

Hoe mooi is dit…
Er wordt een kindje gesponsord met een beperking. Hij heeft een syndroom waardoor zijn handfunctie erg slecht is. Al zijn vingers zitten aan elkaar.
In samenwerking met een organisatie in Oeganda, die zich inzet voor kinderen met een beperking en een sponsor in Nederland is het mogelijk gemaakt dat hij geopereerd kon worden.

Zijn duimen zijn losgemaakt van zijn wijsvingers. Hij herstelt goed en gaat inmiddels weer naar school. In september volgt er een tweede operatie waarbij de rest van zijn vingers losgemaakt worden.
Wij hopen dat alles goed gaat en wensen hem heel veel sterkte.

Julia maakt nog steeds vorderingen. Zij loopt nu kleine stukjes met krukken.

Rommelmarkt in Alkmaar

Kasten en zolder zijn leeggehaald en alles stond in de kraam voor Kinonikids.
We hebben voor een mooi bedrag weer wat tweedehands spullen aan de man gebracht.

Leesproject

Op de school zijn er weinig leermiddelen. Dit is de reden dat we bij ons laatste bezoek aan Kinoni leesboekjes hebben gekocht en hiervan kopieën hebben gemaakt. Deze boekjes worden met veel plezier gelezen in de klassen.

Wist u dat:

 • Onze website voorzien is van een doneerbutton.
 • Carlien vanaf september 10 weken naar Oeganda gaat.
 • Annet en Arnold de eerste 3 weken met haar meegaan.
 • Zij in ieder geval op huisbezoek gaan bij de nieuwe sponsorkinderen die vanaf februari jl. gesponsord worden.
 • Zij weer heeeel veeel zin hebben om te gaan.
 • Wij nog altijd op zoek zijn naar bruikbare laptops.
 • Er 7 juli op de APEX een dag is voor de ouders van de kinderen .
 • Er binnenkort weer een actie komt voor bedden en bureau’s..
 • We zo blij zijn met alle sponsors.
 • Wij ook twee kinderen met een beperking blij hebben gemaakt met een rolstoel.
 • De volgende vakantie van de APEX school op 9 augustus begint.
 • Groeten van alle leerkrachten en kinderen van APEX kleuter en basisschool

Nieuwsbrief maart 2019

Update bouw school APEX

Tweede gedeelte van de basisschool is kostschool gedeelte.
Derde gedeelte van de basisschool, groep 3,4,5

Het tweede gedeelte van de school is kostschool geworden. Dit betekent dat in alle lokalen bedden zijn geplaatst. Er slapen op dit moment 160 kinderen op school. Het derde gedeelte is inmiddels ook in gebruik genomen. 2 eerste klassen twee tweede klassen 2, 1 derde klas en 1 vierde klas. Het vierde gedeelte van de school moet nog gebouwd worden. Daar zijn nog geen financiẽle middelen voor. We zijn hard op zoek naar sponsors die de school willen ondersteunen, zodat de kinderen volgend jaar door kunnen stromen naar de vijfde klas.

Leerkrachtenhuis

Begin december 2018 kregen we het bericht dat de leerkrachten per direct de huisjes, die gehuurd werden door de school, moesten verlaten. Er was een koffieboer die dubbele huur wilde betalen. De arbeiders die de koffiebonen moesten oogsten hadden onderdak nodig. Zo kwamen de leerkrachten van het ene op het andere moment op straat te staan.

Dit verhaal ventileerden we onder de vrienden. Er was een vriend die het grootste gedeelte van de bouw van de leerkrachtenhuisjes wilde betalen. De rest werd betaald door andere sponsors. Dus per direct werd er gestart met de bouw.

Tijdens het verblijf daar van Annet en vrienden werd er nog gewerkt om de huisjes klaar te krijgen.

De huisjes werden officieel geopend tijdens het verblijf van Annet. De leerkrachten hebben met elkaar een naam bedacht: PARADISE STRAAT

Middag voor de sponsorkinderen

Dit jaar hebben we een sponsormiddag gehouden voor de sponsorkinderen op school. De kinderen kregen allemaal een tasje met wat kleding en een cadeautje erin. Ze hebben voor de sponsors een tekening gemaakt en kregen allemaal een flesje fris. Dit krijgen ze nooit. Dat was echt FEEST, heel bijzonder. Daarna zijn we met alle kinderen het veld opgegaan, touwtje springen, ballen en muziek maken.

Bedankt namens alle kinderen voor de leuke cadeautjes. Voor de kinderen heel speciaal.

Laptops

Van sponsors hebben we, naar aanleiding van onze vraag of er mensen een gebruikte laptop hadden, 10 laptops gekregen. TOP!! Er is een ruimte ingericht met bureautjes waar ze deze laptops veilig in kunnen zetten.

Julia

Zoals jullie in vorige verslagen hebben kunnen lezen wordt Julia gesponsord door de mytylschool in Bergen. Julia heeft een lichamelijke beperking en maakt gebruik van een rolstoeltje.

Dit jaar zijn we met moeder meeggegaan naar de fysiotherapeut. Het is erg mooi om te zien hoe Julia zich ontwikkelt, ze loopt door de loopbrug heen, loopt een trapje op en af en in de klas maakt ze zelf de transfer van rolstoel naar stoel. Thuis hebben ze naast het huis een loopbrug gemaakt waar Julia ook oefent. Twee keer daags staat ze thuis een uurtje in de statafel.

Ja,……..het zou zo maar kunnen zijn dat ze over een jaar zelfstandig kan lopen. Wat is het leven voor haar veranderd….. van een somber meisje zittend op een mat naar een blij meisje dat iedere dag met plezier naar school gaat. Ze komt nu in contact met anderen kinderen en heeft een toekomst, omdat ze naar school kan gaan.

Wij willen alle sponsors bedanken die een kind sponsoren. U maakt werkelijk het verschil!

Kerstmarkt in Leimuiden

Op 15 december, de koudste dag van het jaar, stond het bestuur op de kerstmarkt met een kraam. We verkochten zelfgemaakte vogelhuisjes, kerstboompjes, Afrikaanse kettingen, armbandjes, wenskaarten etc.. Onze kraam werd druk bezocht ondanks de kou. Arnold bracht hete koffie en glủhwein, zo konden we het wel volhouden. Veel mensen waren geїnteresseerd in ons project. We hebben een mooi bedrag opgehaald dat we gebruikt hebben voor de bouw van de lerarenhuisjes. Graag zien we jullie weer op de volgende kerstmarkt in Leimuiden.

Vervoer naar school en weer naar huis.

De kinderen die te ver weg wonen van school worden opgehaald met een busje en na schooltijd weer thuis gebracht. De busjes die nodig zijn voor het vervoer worden gehuurd. Ouders/verzorgers betalen voor het vervoer. De benzineprijs is gelijkwaardig aan Nederland. De bus moet na ieder schooltermijn voor onderhoud. De ouders/verzorgers van de sponsorkinderen zijn niet in staat om een bijdrage te leveren voor vervoer. In overleg met het bestuur van de school is er besloten om te kijken of er financieel een bijdrage kan komen voor de aanschaf van een eigen bus.

De stichting is op zoek gegaan naar sponsors. We hebben contact gezocht met de organisatie Wilde Ganzen. Met hen hebben we een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat de stichting tweederde deel van de aanschaf van een bus bij elkaar moet zien te krijgen door het vinden van sponsors. Wilde Ganzen legt dan een derde deel bij.

Brandblussers en oefening

Annet hoorde van Caphas dat er brand was uitgebroken in een school 20 kilometer bij Kinoni vandaan. Er zijn een aantal kinderen bij deze brand omgekomen. Nu werd ons weer eens duidelijk hoe belangrijk het is dat de school brandveilig moet zijn.

Er is een sponsor gevonden die zich dit lot heeft aangetrokken en vond dat de school voorzien moest worden van brandblussers. Inmiddels zijn er brandblussers geplaatst op diverse plaatsen. Er is een brandoefening geweest voor leerkrachten en de kostschoolkinderen.

Wist u dat…….

 • We een nieuw bestuurslid hebben aangesteld.
  Theo Mollers zijn naam is en de funktie van penningmeester heeft. Wij heeeel blij zijn met hem zijn.
 • De stichting inmiddels 57 sponsors heeft die kinderen ondersteunen bij het betalen van schoolgeld.
 • De actie bedden en bureaus een groot succes was.
 • Wij nog geld over hadden om andere middelen aan te schaffen, waaronder 10 matrasbeschermers, vuilnisbakken en leesboeken.
 • Ton, Dirk, Corne en Annet een hele leuke tijd hebben gehad in Kinoni. We hebben veel kunnen en mogen doen in en om de school.
 • Wij een goede doelenmarkt bezocht hebben in Hilversum op het Roland Holst college.
 • 6 groepjes kinderen hebben zich ingezet voor onze stichting en een groot bedrag bij elkaar gespaard voor bedden en bureaus. Er is nog een restbedrag dat besteed wordt voor de aanschaf van een bus.
 • Corne een leesworkshop heeft gegeven aan de leerkrachten van de school.
 • Ton een reisverslag heeft geschreven over zijn belevenissen in Kinoni. U dit kunt lezen op de website.

VEEL LEESPLEZIER

WEEBALE NNYO Hartelijk bedankt

Vriendelijke groeten,
Carlien, Carla , Theo en Annet

Nieuwsbrief oktober 2018

Beste vrienden van Stichting KinoniKids!

Hier weer een uitgebreid verslag van onze activiteiten van de afgelopen maanden. Veel leesplezier!

Bouw van APEX basisschool

In juni 2018 zijn ze gestart met het tweede gedeelte van de APEX basisschool. Uit ervaring weten we dat ze in korte tijd iets kunnen neerzetten. Er wordt hard gewerkt door vele mensen. Allemaal gemotiveerd om open te kunnen gaan in januari 2019.

Apex school is een boardingschool. Op de school kunnen ook kinderen blijven slapen die ver weg wonen. Dit is zeer gebruikelijk in Oeganda. In een schooljaar zitten 3 termijnen. Na ieder termijn is er een schoolvakantie. In die periode gaan de kinderen naar huis.

Kinderen die gesponsord worden maken geen gebruik van overnachtingen. De kinderen krijgen twee maal daags een maaltijd op school.

Matooke

Oeganda is letterlijk een bananenrepubliek. Dag in, dag uit zie je zware trossen matooke op fietsen, minibusjes, trucks en bodaboda’s (brommertaxi’s). In 2016 werd er 3,7 miljard kilo matooke geteeld, wat bij een bevolking van ruim 35 miljoen mensen neerkomt op zo’n 100 kilo per persoon. Matooke wordt gekookt, geprakt en dampend opgediend in een paarsige saus van aardnoten. ‘Ik eet elke dag matooke’, zegt de 60- jarige Tom Kayanja in eenvoorstad van Kampala. ‘lk moetsinds mijn jeugd wel een vrachtwagen vol hebben opgegeten, haha. Als ik iets anders eet dan matooke, voelt hetalsof ik helemaal niet eet.’

Wij (Carla en Annet) moeten eerlijk zeggen: “Wij zijn niet dol op matooke”.

Familiedag

Ieder schooltermijn wordt afgesloten met een familie dag. Ouders/verzorgers zijn welkom om de resultaten van hun kinderen te bekijken en te bespreken.

Sponsorloop in Ossendrecht

Op woensdag 19 september was er een sponsorloop op basisschool ‘De Meulenrakkers’ in Ossendrecht. Het was een prachtige zomerse dag. Heel veel kinderen liepen enthousiast het parcours dat uitgezet was. Ze werden aangemoedigd door veel ouders om zoveel mogelijk rondjes te lopen voor de stichting KinoniKids.

Als de kleintjes moe waren kregen ze hulp van de oudere kinderen. Wat een mooi festijn!

Op 24 oktober was de grote dag!

Alle kinderen zaten in de aula van de school te wachten op de onthulling van het bedrag. Er is € 3025,38 opgehaald. Wat een fantastisch bedrag hebben de kinderen van De Meulenrakkers met z’n allen bij elkaar gelopen.

Actie voor APEX – Bureau’s en bedden

Volg je hart, want dat klopt

Beste collega’s, vrienden, kennissen, buren, familie…..

In januari gaan Ton, Corne, Dirk, Marion en Annet naar Uganda. Zij verblijven daar bij de familie Mugabi. In de community is een peuter/kleuterschool gebouwd. Ze zijn naast de kleuterschool begonnen met de bouw van een basisschool. Het eerste gedeelte van de basisschool is afgelopen januari geopend. Er wordt hard gewerkt aan het tweede gedeelte van de school, zodat de kinderen door kunnen stromen naar klas 4. Deze wordt geopend in januari 2019 als we daar zijn. Het project streeft er naar kinderen, in het bijzonder de kwetsbare kinderen, toegang te geven tot onderwijs. De school is een boardingschool. Dit is zeer gebruikelijk in Uganda. De kinderen die van ver komen blijven slapen op school.

Er zijn 2 ruimtes ingericht met stapelbedden 3 hoog. In iedere ruimte staan 10 bedden. Er is nog geen meubilair voor klas 4 tot en met klas 7 en er zijn nog geen bedden. Wij zijn op zoek naar sponsors, die een bureau (kunnen 3 kinderen aan zitten) of een bed of een gedeelte van een bed willen sponsoren. Een bureau kost 22 euro en een stapelbed 72 euro. Er zijn 20 stapelbedden nodig en 50 bureau’s. Doet u mee?

Wil je sponsoren? Je kunt je donatie overmaken naar: Stichting KinoniKids Bankrekening nr: NL17RABO 0323 7320 11 o.v.v bedden en bureaus’s.

Vriendelijke groet, Ton, Dirk, Corné, Marion en Annet

Brandoefening op de APEX

Wat doe je als er brand is? Dat leerden de leerkrachten en leerlingen in september dit jaar.

1 jarig bestaan van de Stichting KinoniKids

Het 1 jarig bestaan van de stichting hebben we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
We kijken terug terug op een succesvol jaar waarin heel veel is gebeurd.

We hebben een toast uitgebracht op het komende jaar en willen iedereen bedanken die op welke wijze dan ook zich heeft ingezet voor onze stichting. Op de foto zie je ook Jessica van de Geer. Zij ondersteunt ons bij het onderhouden van de website. Theo Möllers ondersteunt ons bij het financiële gedeelte.

Uw giften / donaties zijn fiscaal aftrekbaar!

Stichting Kinonikids is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw donaties / giften aan Stichting Kinonikids fiscaal aftrekbaar zijn.

Voor Particulieren (Inkomstenbelasting) zijn er twee mogelijkheden;

 1. U doet een éénmalige gift.
  Deze gift is niet volledig fiscaal aftrekbaar. De gift moet, voor de fiscale aftrek, worden verlaagd met een zogenaamd drempelbedrag. Dit drempelbedrag is grofweg 1% van uw bruto jaarinkomen, na aftrek van hypotheeklasten e.d. Als u een fiscaal partner heeft geldt daarvoor het gezamenlijke jaarinkomen. Het drempelbedrag wordt door de belastingdienst, tijdens de (digitale) aangifte, voor u berekend. Er gelden voor deze regeling nog wel wat minimum en maximum bedragen. Zo nodig wil de stichting u daarover graag adviseren.
 2. U doet een periodieke gift.
  U geeft voor minstens 5 jaar een zelfde bedrag aan de Stichting. Er geldt dan géén drempelaftrek, Uw gift is dan dus volledig fiscaal aftrekbaar.
  Uw periodieke (jaarlijkse) gift wordt vastgelegd in een overeenkomst (“Periodieke gift in geld” zie onderstaande URL) die u met de Stichting Kinonikids sluit. Deze overeenkomst wordt in 2-voud opgemaakt, waarvan 1 kopie voor de stichting en 1 kopie voor u zelf. Dit formulier kan eventueel, ter controle, door de Belastingdienst worden opgevraagd.

Sponsoring van een schoolgaand kind leent zich uitstekend voor deze regeling. Het bestuur van de stichting helpt u graag bij het invullen van de overeenkomst.

Bedrijven (Vennootschapsbelasting) kunnen hun gift aan een ANBI stichting aftrekken van de fiscale winst, met een maximum van 50% van de fiscale winst of 100.000 Euro. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond.

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

Wanneer u gebruik wilt maken van een overeenkomst neem dan contact op met Theo Möllers, theo.mollers@online.nl.

Wist je dat…….

  • Het handig is om je foto’s te lamineren als je die meegeeft naar Oeganda.
  • Er regelmatig nieuwe berichten op de website geplaatst worden. www.kinonikids.nl
  • KinoniKids een facebook pagina heeft.
  • Annet 24 januari naar Oeganda gaat.
  • Zij samen met nog 4 anderen daar heen gaat.
  • Zij verblijven bij de familie Mugabi.
  • De gelegenheid er is voor de sponsors om een kleinigheidje mee te geven voor hun sponsorkind.
  • De sponsors binnenkort een reminder ontvangen voor het overmaken van het schoolgeld.
  • Wij op zoek zijn naar oude bruikbare laptops voor de APEX school. Kinonikids inmiddels 46 sponsors heeft die schoolgeld betalen.
  • De kringloop in Zoetermeer willen bedanken voor alle kinderschoenen. Wij open staan voor ideeën en adviezen.

WEEBALE NNYO
Hartelijk bedankt

Vriendelijke groeten, Carlien, Carla en Annet

Copyright © 2022 Kinonikids